Altcoinowy radar Mertena | Zobaczmy, co kryje się w środku…

6 767

Czy jesteśmy w przededniu najdłuższego cyklu wzrostowego altcoinów w historii? Założyciel DataDash, Nicholas Merten, uważa, że tak właśnie jest. Zwraca uwagę w szczególności na trzy aktywa cyfrowe…

Merten twierdzi, że pomimo niedawnej zmienności altcoinów, rynek kryptowalut znajduje się właśnie na początku cyklu byka.

Ampleforth (AMPL)

Analityk przygląda się Ampleforth (AMPL). Przy kapitalizacji rynkowej poniżej 400 milionów dolarów, Merten uważa, że ​​AMPL może znacznie wzrosnąć, nawet do wartości wielu miliardów dolarów, powtarzając trzy fazy cyklu byka w 2020 roku:

„Ogólnie rzecz biorąc, mamy naprawdę nieźle rozbudowaną strukturę techniczną, która została tworzona przez cały rok 2020 i był to jeden z najlepszych projektów DeFi (zdecentralizowanych finansów).

Ogólnie rzecz biorąc, wspaniałą rzeczą w Ampleforth jest jego wzorzec techniczny, który właśnie się buduje. Ma tutaj swoją początkową fazę, tutaj swoją pierwszą falę cyklu byków z dołków… Mamy tu zstępujący kanał, prawie flagę byka, a wraz z nią kontynuację, masowy ruch cyklu.

Cóż, w tym przypadku mieliśmy pierwszy etap. Druga faza, konsolidacja… a teraz zaczynamy grać we wczesnych etapach fazy trzeciej, tak jak to, co widzieliśmy tutaj…

Bardzo realistyczne jest założenie, że Ampleforth może stać się kryptowalutą o wartości 1 miliarda, 2 miliardów dolarów, 5 miliardów dolarów. W tym tempie postępowania spraw jest to bardzo rozsądne założenie”.

supercykl
źródło: kanał YouTube Nicholasa Mertena

Uniswap (UNI)

innym altcoinem na radarze Mertena jest token zdecentralizowanej giełdy Uniswap (UNI), którego wartość, jak twierdzi analityk, może wzrosnąć z powodzeniem o ponad 177% w porównaniu z obecną ceną 18 USD.

„Wiele osób jest ciekawych, czy nadal trzymam się swoich myśli odnośnie ceny docelowej 50 dolarów? Tak. Nadal jestem przekonany, że osiągniemy poziom blisko 50 USD… Główną rzeczą, na której powinniśmy się skupić, jest trend. Na wykresie logarytmicznym było to bardzo jasne. Mieliśmy dużą średnią z dala od linii wsparcia tutaj, a potem zaczęliśmy konsolidować wzdłuż tej logarytmicznej linii wsparcia i teraz znowu zaczęliśmy się odrywać, gdy pojawił się optymizm. Ostatecznie myślę, że skok nastąpi tutaj bardzo szybko i cena znowu zacznie rosnąć”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze