10 największych wielorybów ethereum wybrało się na zakupy. Mają w garści ponad 20% podaży ETH

12 723

Dane dostarczone przez Santiment pokazują, że wieloryby Ethereum wciąż kupują drugą co do wielkości walutę cyfrową po niskiej cenie.

Po spadku wartości zasobów o prawie 19 procent z rekordowego poziomu 4360 USD, wieloryby dodały do swoich portfeli kolejne 2,12 procent całkowitej podaży cyfrowej monety.

Największe wieloryby posiadają obecnie 20,58 procent podaży ETH

Zgodnie z treścią tweeta opublikowanego dziś przez zespół Santiment, 10 największych właścicieli portfeli Ethereum posiada teraz aż 20,58 procent ogólnej podaży ETH, którą gromadzą od maja 2017 roku.

W ciągu ostatniego miesiąca, gdy ETH spadło z niedawnego historycznego szczytu 4 362 USD osiągniętego 12 maja, 10 największych wielorybów ETH kupiło kolejne 2,12 procent podaży ETH.

Podaż ETH na giełdach spada do historycznych minimów

Na początku tego miesiąca Santiment poinformował, że inwestorzy masowo wycofują swoje zasoby ETH z giełd kryptowalut.

Salda ETH w scentralizowanych systemach obrotu spadły 2 lipca do najniższych poziomów od 2018 r. Według Santiment, może to zmniejszyć ryzyko dużej wyprzedaży w najbliższej przyszłości.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji druga co do wielkości kryptowaluta, Ether, jest notowana poniżej 2000 USD – na poziomie 1945 USD, zgodnie z danymi udostępnianymi przez CoinMarketCap.

Ogólnie rzecz biorąc, w tym roku ETH rosło szybciej niż bitcoin, dodając oszałamiające 221 procent do czasu, gdy 12 maja osiągnęło swój najwyższy poziom ceny w historii. Cena Eehereum spadła jednak od tamtej pory o ponad 50 procent.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze