3 fakty nt. aktualnego stanu rynku BTC

Analitycy rynku bitcoina wskazują trzy powody, dla których ich pro-wzrostowy sentyment w perspektywie krótko- i długoterminowej pozostaje niezachwiany.

Przedwczorajszy spadek ceny bitcoina (BTC) poniżej 29 000 USD wstrząsnął rynkiem. Niektórzy wróżyli nawet spadek do poziomu poniżej 20 000 USD.

Wielu traderów na krypto Twitterze koncentrowało się na utworzeniu krzyża śmierci na wykresie bitcoina, jako zapowiedzi kolejnego potencjalnego spadku ceny. Ci z bardziej przekornym punktem widzenia na sprawę dostrzegli w tym jednak szansę na zakupy.

Trzy powody, dla których niektórzy traderzy nadal wierzą we wzrosty ceny BTC, to pojawienie się kolejnego etapu modelu akumulacji Wyckoffa, nieprzerwany proces zakupów przez długoterminowych hodlerów oraz utworzenie pułapki na niedźwiedzie przy wypełnieniu znamion „złotej proporcji”, która zdaje się odzwierciedlać ruchy ceny obserwowane podczas poprzednich bull-runów.

Model Wyckoffa wskazuje, że nadeszła wiosna

Jak widać w poniższym tweecie, spadek ceny bitcoina poniżej 29 000 USD i późniejszy powrót do wartości powyżej 32 000 USD powoduje, że niektórzy analitycy sugerują, że „spring test” obserwowany w fazie C wzoru Wyckoffa został spełniony. Może to wskazywać na fakt, że dno aktualnej korekty zostało osiągnięte.

Jeśli powyższe się potwierdzi, BTC wejdzie w fazę D, znaną również jako „faza znaczników”, w której ustanawia się nowy trend wzrostowy i otwierają się „nowe możliwości zakupu wsparcia”, które często są postrzegane jako okazje do zakupu w dołku.

Hodlerzy bitcoina nadal wierzą we wzrosty

Long-term Holder Net Position bitcoina pokazuje, że inwestorzy faktycznie zaczęli się pod koniec kwietnia ponownie akumulować oraz znacznie zwiększać swoją aktywność w maju, gdy cena wzrosła z 30 000 do 40 000 USD. Dane on-chain pokazują, że ci inwestorzy kupowali w dołku.

Taki poziom aktywności sugeruje, że bardziej doświadczeni traderzy znają cykle rynkowe bitcoina i postrzegają obecny zakres cen jako dobry poziom do otwierania długich pozycji, gdy strach jest wysoki, a sentyment niski.

Pułapka na niedźwiedzie

Trzeci scenariusz, na którym skupiają się niektórzy analitycy, sugeruje, że obecne ruchy cen stworzyły pułapkę na niedźwiedzie, która przypomina ruch z ostatniego cyklu, który obejmuje cofnięcie do poziomu 1,618 Fibonacciego.

bitcoin
źródło: tutaj

Patrząc z tej perspektywy, rynek znajduje się obecnie w fazie świadomości czterech psychologicznych etapów bańki. Po pojawieniu się pułapki na niedźwiedzie, bitcoin wejdzie w fazę manii, w której szerokie relacje w mediach przyciągną uwagę nowych uczestników rynku, którzy następnie będą ścigać cenę do coraz wyższych poziomów „w oparciu o złudzenie, że cena aktywa „będzie rosła już zawsze”

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyc

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze