Ripple Labs | Oficjalna odpowiedź SEC w sprawie XRP

13 292

Ripple Labs wystosowało oficjalną odpowiedź na pozew złożony przeciwko firmie przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

SEC twierdzi, że Ripple Labs przez lata sprzedawał niezarejestrowane papiery wartościowe w formie XRP. Ripple odpowiada, że XRP nie może być regulowany ze względu na przypadek użycia jako środek do przenoszenia wartości.

Pozew „bezprecedensowy” i „nieprzemyślany”

„Pozew złożony przez SEC przedstawia bezprecedensową i nieprzemyślaną teorię – bez ustawowego mandatu ani autoryzacji Kongresu – o tym, że dystrybucje wirtualnej waluty XRP przez Ripple stanowią „umowy inwestycyjne”, a tym samym są „zabezpieczeniem ” podlegającym rejestracji zgodnie z sekcją 5 ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. 15 USC § 77b (a) (1). Teoria ta pomija, między innymi, fakt, że XRP pełni szereg funkcji, które różnią się od funkcji „papierów wartościowych”, zgodnie z tym, co prawo rozumie od dziesięcioleci.

XRP działa na przykład jako środek wymiany – wirtualna waluta używana obecnie w transakcjach międzynarodowych i krajowych – przenosząca wartość między jurysdykcjami i ułatwiająca transakcje. Nie jest to zabezpieczenie, a SEC nie ma uprawnień do regulowania go jako takiego.

Przed tą sprawą żaden organ nadzoru papierów wartościowych na świecie nie twierdził, że transakcje XRP muszą być rejestrowane jako papiery wartościowe i to nie bez powodu. Funkcjonalność i płynność XRP są całkowicie niekompatybilne z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Wymaganie rejestracji XRP jako papieru wartościowego oznacza osłabienie jego głównej użyteczności”.

Ripple Labs: Spójrzcie, jak do sprawy podchodzą inni…

Ripple podkreśla również swoją ugodę z 2015 r. z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) i Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), która oznaczyła XRP jako wirtualną walutę i umożliwiła firmie dalszą sprzedaż cyfrowego zasobu.

Ripple cytuje również status XRP jako waluty wirtualnej w jurysdykcjach poza Stanami Zjednoczonymi jako przesłankę, dla której aktywo powinno być wyłączone z przepisów dotyczących papierów wartościowych.

„Organy nadzoru papierów wartościowych w Wielkiej Brytanii, Japonii i Singapurze również doszły do ​​wniosku, że XRP jest wirtualną walutą niepodlegającą przepisom dotyczącym papierów wartościowych. Jak niedawno wyjaśnił Departament Skarbu Wielkiej Brytanii, „powszechnie znane aktywa kryptograficzne, takie jak Bitcoin, Ether i XRP” nie są papierami wartościowymi, ale „tokenami [e]xchange”, które „są wykorzystywane głównie jako środek wymiany”.

„SEC szkodzi amerykańskiej konkurencyjności”

Ripple Labs twierdzi, że pozew może zaszkodzić amerykańskiej konkurencyjności i innowacjom w sektorze finansowym, twierdząc, że SEC „wyrządziła już ponad 15 miliardów dolarów szkód tym, których ma chronić”.

Firma uważa, że działania SEC sprowadzają się do wybierania zwycięzców i przegranych w branży kryptowalut:

„SEC wyraźnie wybrała dwóch zwycięzców i zignorowała rozwijającą się i silną branżę, która jest znacznie większa niż Bitcoin i Ether. […] złożyliśmy wniosek (FOIA), aby uzyskać więcej informacji o tym, na jakiej podstawie SEC określiła, że Ether nie jest papierem wartościowym”..

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze