10 projektów na Ethereum o największej aktywności deweloperów

Santiment opublikował swoją najnowszą listę 10 najlepszych projektów opartych na Ethereum względem wymiaru działalności i zaangażowania deweloperów.

Pomimo rekordowo wysokich poziomów opłat sieciowych w Ethereum, rozwój niektórych wiodących w branży projektów opartych na tej sieci nie słabnie.

W oświadczeniu Santiment stwierdzono, że działalność rozwojowa jest często niedocenianym wskaźnikiem sukcesu projektu. Pokazuje ciągłe zaangażowanie w tworzenie działającego produktu, ciągłe doskonalenie i ulepszanie jego funkcji oraz pozostawanie wiernym długoterminowej mapie rozwoju.

Badania koncentrowały się wyłącznie na czystych projektach ERC-20, które są obecnie zaangażowane w rozwój w Ethereum. Do prześledzenia stanu rozwoju i działań wykorzystano 30-dniową aktywność raportowaną na Github.

Top 10 aktywności deweloperskiej projektów na Ethereum

Na szczycie listy aktywności deweloperów w lutym znajduje się zdecentralizowana platforma rynku prognoz Gnosis. Pomimo 28% spadku cen tokenów GNO w drugiej połowie miesiąca, zespół Gnosis był mocno zajęty pracą nad produktem.

Gnosis zostało uruchomione na sidechainie xDai, dołączyło do sojuszu Open DeFi i uruchomiło w zeszłym miesiącu nową inicjatywę dotyczącą wspólnych grantów dla Gnosis Safe Apps.

Status był, na chwilę badania Santiment, drugim najbardziej rozwiniętym projektem opartym na Ethereum, z wieloma aktualizacjami dla przeglądarki i komunikatora open source dApp dla telefonów komórkowych. Ceny SNT osiągnęły w lutym najwyższy od trzech lat poziom 0,125 USD.

Wirtualny protokół NFT Decentraland był trzecim na liście działań programistów, wprowadzając szereg funkcji poprawiających doświadczenia użytkowników.

Protokół aktywów syntetycznych DeFi, UMA, zajął czwarte miejsce z dwoma głównymi tematami miesiąca: informacjami o uruchomieniu kilku głównych protokołów i nawiązaniu współpracy z BadgerDAO.

Piąte miejsce w zestawieniu zajął Chainlink, który ogłosił oficjalne uruchomienie w sieci głównej Off-Chain Reporting (OCR). Dodał, że poprawia to znacznie wydajność obliczania danych w wyroczniach Chainlink, zmniejszając koszty operacyjne nawet o 90%.

„Najbardziej bezpośrednią korzyścią dla DeFi i jego użytkowników będzie 10-krotny wzrost ilości rzeczywistych danych, które można udostępnić aplikacjom z inteligentnymi kontraktami”.

Niezaprzeczalna dominacja DeFi

Było to pięć najbardziej rozwiniętych platform w ekosystemie Ethereum jeśli chodzi o luty 2021 r. Wszystkie, jak widać, skoncentrowane wokół ekosystemu zdecentralizowanych finansów (DeFi).

W pierwszej dziesiątce znalazły się również: Skale Network, zdecentralizowana modularna chmura do uruchamiania opartych na Ethereum dApps. MakerDAO, który konsekwentnie utrzymuje pewną pozycję w top 10 projektów ethereum pod względem rozwoju, uplasował się na siódmym miejscu.

Pierwszą dziesiątkę zamknęły: zdecentralizowany protokół wymiany danych Ocean, środowisko obliczeniowej ekonomia współdzielenia Golem i sama platforma analityczna Santiment.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze