Krótka historia World Gold Council

Z końcem października 2020 r., World Gold Council, czyli największy propagator inwestycji w złoto fizyczne, jak co kwartał wydał zestaw danych statystycznych dotyczących trendów na złocie. Skłoniło to autora do zastanowienia się, kim dokładnie jest organizacja, której zestawy danych statystycznych prezentowane cyklicznie są źródłem używanym powszechnie w raportach.

A spektrum danych jakim zajmuje się WGC jest doprawdy szerokie. Obejmuje ono popyt i podaż z detalicznym rozpisaniem pomiędzy regionami i sektorami, ale także między innymi interesujące raporty poświęcone rynkowi chińskiemu, indyjskiemu czy innym.

Czym jest World Gold Council

Logo World Gold Council. Źródło: https://www.gold.org/

World Gold Council czyli Światowa Rada Złota (dalej: WGC) jest stowarzyszeniem górników złota zrzeszającym największe kompanie wydobywcze. W 2020 r. była to łączna liczba 28 członków. Zawierają się w niej największe globalne marki korporacji górniczych obecne na rynku złota. Poza nazwami które przychodzą na myśl wręcz naturalnie, czyli Barrick Gold, Newmont czy Newcrest, na liście znajdują się podmioty z różnych kontynentów, prowadzące operacje wydobywcze w całym świecie. w tej liczbie także chińskie. Sięgając po listę dziesięciu największych producentów złota w świecie pod względem wartości rynkowej, okaże się, że tylko dwoje z pośród nich (podkreślone) nie jest członkami WGC.

  1. Newmont Mining – 21.3 mld USD;
  2. Barrick Gold – 17.7 mld USD;
  3. Newcrest Mining – 14.4 mld USD;
  4. Polyus PJSC – 12.1 mld USD;
  5. Agnico Eagle Mines LTD – 11.1 mld USD
  6. Kinross Gold Corp – 5.6 mld USD
  7. Franco Nevada Corp – 4.6 mld USD
  8. AngloGold Ashanti LTD – 4.6 mld USD
  9. Gold Fields Ltd – 3.5 mld USD
  10. Sibanye Stillwater LTD – 2.8 mld USD

WGC przedstawia się jako organizacja non-profit zrzeszająca najważniejszych producentów złota. Powstało celem promowania, podtrzymywania i wytwarzania zapotrzebowania na złoto fizyczne poprzez badania, raporty, marketing i lobbing. Kieruje swoje działania zarówno w stronę sektora indywidualnego, korporacyjnego i państwowego.

Przez pierwsze lata istnienia WGC miało swoją siedzibę w Genewie, jednak od dwóch dekad rezyduje w Londynie. Najpierw z siedzibą pod adresem 55 Old Broad Street a od października 2020 r. przy 15 Fetter Lane. Jednym z sąsiadów są międzynarodowi audytorzy Deloitte LLP.

Jest to lokacja w ścisłym centrum finansowym stolicy Wielkiej Brytanii, noszącym nazwę City of London. WGC posiada ponadto biura regionalne w Nowym Jorku, Szanghaju, Singapurze, Bombaju oraz Pekinie, a także kilka lokalnych przedstawicielstw, m.in. na wyspie Man. ta ostatnia znana jest z bycia rajem podatkowym. Oznacza to, że WGC posiada reprezentację na wszystkich najważniejszych światowych rynkach obrotu złotem.

Organem kierującym działaniami WGC jest Rada Dyrektorów w skład której wchodzą przedstawiciele firm członkowskich. Aktualnie, tj. na 23 listopada 2020 r. przewodniczącym jest Randy Smallwood, CEO Wheaton Precious Metals Corp. Jego zastępcą jest Sandeep Biswas, CEO Newcrest Mining Ltd.

O swoich członkach, jak i współdziałaniu z nimi WGC pisze następująco:

Our members are the world’s leading and most forward-thinking gold mining companies.  For them, we initiate actions that will underpin their value, protect their reputation and expand their influence. In recent years, we have produced guidance, research and practical tools to allow gold miners to report production costs in a more comprehensive and consistent manner. We have supported them to operate responsibly and with transparency in potentially high risk or conflict-affected areas, and to be able to demonstrate their significant contribution to social and economic development.

Krótka historia World Gold Council

WGC zostało powołane do życia w 1987 r. w Genewie, jednak bardzo szybko dokonano przenosin struktur do Londynu. Przyczyną był specjalny status City of London oraz bliskość rynnku LBMA.

“We wanted to be in the City…We firmly believe that a central component of the gold story is investment.

Mając za sobą wsparcie i fundusze najważniejszych przedstawicieli sektora górniczego złota szybko stało się rozpoznawalną w świecie marką. Przedstawiciele organizacji stali się obecni na najważniejszych konferencjach ekonomicznych dotyczących złota.

W przeciągu kilku lat okazało się, że wszelkie ważne rozmowy dotyczące żółtego kruszcu, nie mogą obejść się bez uczestnictwa reprezentantów WGC. Miało to miejsce zarówno w Davos, Indiach czy też w komunistycznych Chinach. W 2000 r. przedstawicielstwo WGC było obecne podczas zawierania Washington Gold Agreement, czyli pierwszego CBGA. Była to umowa zawarta pomiędzy najważniejszymi bankami centralnymi świata zachodniego, limitująca wolumeny złota jakie mogły one sprzedać kumulatywnie w ujęciu rocznym. WGC uczestniczyło również przy podpisywaniu kolejnych edycji dziś już martwego CBGA.

Obecność WGC zauważalna była również nie tylko w kontekście złota inwestycyjnego, ale także w innych sektorach użytkowych żółtego kruszcu. Warto tu wspomnieć o powstaniu nurtu nowoczesnej 18 karatowej złotej biżuterii w Chinach, czy też demonstracyjnych pokazach zastosowania złota jako katalizatora.

Sprawne działanie WGC przyczyniło się do popularyzacji złota zarówno w postaci biżuterii, metalu używanego w przemyśle ale także jako „inwestycji”. Już w 1990 r. organizacja rozpoczęła wydawać periodyki World Gold Report i Gold Review poświęcone trendom na złocie. W 1992 r. rozpoczęto publikację kwartalną trendów popytowych na złocie, czyli sławnego World Gold Demand. W 1998 r. powstała oficjalna witryna internetowa WGC.

WGC było obecne również na wielkich rynkach obrotu złotem. uczestniczyło przy procesie wytworzenia kontraktów kilobarowych na giełdzie w Singapurze. Przyczyniło się także do rozwoju Shanghai Gold Exchange i wytworzeniu jej własnego wskaźnika cenowego w Juanach Renminbi. W 2017 r. WGC mogło ogłosić sukces w postaci stworzenia specjalnego zestawu zasad dla świata islamskiego. Tak aby zakup złota i ewentualne płynące z tego korzyści były zgodne z zasadami szariatu.

Jak należałoby zatem określić rolę WGC? Jest to popularyzator złota o globalnym zasięgu i jednocześnie narzędzie gigantów sektora górniczego. Nie należy traktować jego działalności ani w ujęciu negatywnym ani altruistycznym. Docelowo bowiem ma to służyć zwiększaniu zysków korporacji członkowskich.

Działalność lobbystyczna i regulacyjna

WGC jest zatem lobbystą próbującym kształtować popyt na złoto fizyczne w różnej postaci i na różne sposoby. Jednym z jego aktualnych celów jest zredukowanie barier dla przepływów złota a także zwiększenie jego dostępności globalnie. WGC jest odpowiedzialne w dużej mierze za wdrożenie następujących standardów dla obrotu złotym kruszcem.

Przez lata istnienia, WGC stało się najważniejszym globalnym dostawcą danych statystycznych dotyczących królewskiego metalu. Dotyczy to zarówno danych w ujęciu globalnym jak i z rozdziałem na poszczególne kontynenty czy kraje. Bez względu na ujęcie statystyczne, należy podkreślić, że są to materiały o ogromnej wartości poznawczej. Stanowią one wręcz podstawę dla mniej lub bardziej profesjonalnych analiz wskaźników na rynkach złota. WGC utrwaliło swoją dominację w tym zakresie w 2013 r. poprzez przejęcie 50% Metal Focus Data Limited, tworząc w ten sposób gigantyczne joint venture informacyjne.

Ostatnimi laty WGC prężnie działało na rynku indyjskim. W ten sposób w 2017 r. powstała marka SafeGold umożliwiająca klientom zakup małych ilości kruszcu jak np. kilka gram w postaci dostawy do domu albo przechowania w bezpiecznych skrytkach firmowych. Jak wiadomo, zakup mniejszej ilości kruszcu generuje wyższe premia do zapłacenia. Podobnie jak przetrzymywanie go w bezpiecznych skrytkach SafeGold, które po 2 bezpłatnych latach zaczynają naliczać opłatę roczną. Wraz ze wzrostem cen złota w 2019 i 2020 r., ta forma inwestowania znacząco zyskała na popularności na subkontynencie.

W tym samym roku WGC oddział Indie, wraz z lokalnym przedstawicielstwem szwajcarskiego giganta sektora rafineryjnego złota PAMP, powołały do życia PMATI. Precious Metals Assay and Training Institute – bo tak należy rozszyfrować powyższy skrót – czynnie włączyło się w prace nad znakowaniem złota indyjskiego i wytworzeniem systemu standaryzacji. Autor opisał ten wątek szerzej we wpisie Ile złota posiadają indyjskie żony. Z jednej strony możee to poprawić przejżystość i uchronić nabywców przed podróbkami. Z drugiej, umożliwia wykorzystanie tego zestawu danych w przyszłości, przez rząd potrzebujący środków finansowych.

Główny produkt generujący zyski

SPDR Gold Trust jest największym globalnie ETFem zabezpieczonym w pełni fizycznym złotem. Jego udziały można zakupić na NYSE, ale również w Tokio, Hong Kongu, Meksyku czy Singapurze. Sam fundusz powierniczy złota powstał 12 Listopada 2004 r. w Nowym Jorku. Jego sponsorem jest właśnie WGC. Jak wynika z prospektu założycielskiego ETFa:

The Trust’s Sponsor is World Gold Trust Services, LLC, or WGTS, which is wholly-owned by the World GoldCouncil, or WGC, a not-for-profit association registered under Swiss law. The Sponsor is a Delaware limitedliability company and was formed on July 17, 2002. Under the Delaware Limited Liability Company Act andthe governing documents of the Sponsor, the WGC, the sole member of the Sponsor, is not responsible for thedebts, obligations and liabilities of the Sponsor solely by reason of being the sole member of the Sponsor.

Zatem WGC pełni funkcję „sponsora” dla najbardziej dochodowego i zdecydowanie najpopularniejszego ETFa zabezpieczonego w pełni złotem. Robi to poprzez spółkę zależną. Można zatem powiedzieć, że międzynarodowe stowarzyszenie najważniejszych górników złota propaguje i sponsoruje największy ETF zabezpieczony złotem. Co czyni przedsięwzięcie lobbingiem klasy światowej z WGC stanowiącym tu ośrodek zarządzający i kontrolujący.

Będąc świadomym praw i obowiązków sponsora, należy pamiętać również o wynikających z tego korzyściach. Zgodnie ze skonsolidowanym oświadczeniem finansowym raportem za 2019 r. złożonym w Companies House i dostępnym dla wszystkich zainteresowanych stron, WGC uzyskało z tego tytułu 149.5 mln USD. W 2018 r. było to 131.7 mln, zatem w związku z gwałtownym wzrostem popularności ETFów zabezpieczonych złotem, można domniemywać że wynik za 2020 r. będzie jeszcze lepszy.

W jaki sposób WGC uzyskuje taki przychód od SPDR Gold Trust? Jedynym powtarzającym się wydatkiem SPDR Gold Trust jest wpłata sponsorska na rzecz WGTS, czyli spółki zależnej od WGC. Ta jest naliczana codziennie według rocznej stawki równej 0.4% dziennej wartości aktywów netto. W zamian za to, WGTS przyjmuje na siebie odpowiedzialność za pokrycie wszystkich opłat i wydatków SPDR.

Do powyższej liczby należy dodać 3.3 mln USD w postaci należności członkowskich otrzymywanych od gigantów sektora wydobywczego. W rezultacie przychód roczny WGC wyniósł 155.2 mln USD a po odjęciu wszystkich kosztów operacyjnych oraz opłaceniu podatków, dochód wyniósł 65.1 mln USD. Dużą w tym rolę miały wzrost wartości złota a przez to i wartości wszystkich produktów finansowych w posiadaniu WGC.

WGC otrzymuje również stały dochód z ETFS Capital (ETFSC) w postaci fizycznego złota. Wynikało to z inwestycji WGC w dwa podmioty (GBSj i GBSA) emitujące „złote papiery wartościowe”. Zostały one sprzedane w 2008 r. ETFSC (podówczas jako ETFS) i WGC ustaliły, że należność w postaci ponad 328 tys. uncji złota zostanie uiszczona w formie odroczonej. Jest to w przybliżeniu 10.2 tony kruszcu. Przez okres 50 lat, do 2058 r., z częstotliwością półroczną WGC otrzymuje w ten sposób odpowiednią ilość złota.

Jak duży jest SPDR Gold Trust

Zgodnie z danymi opublikowanymi na koniec października 2020 r. SPDR Gold Trust jest w posiadaniu 1 257 ton złota, czyli blisko 40.5 mln uncji kruszcu. Czyni go to tym samym największym funduszem zabezpieczonym złotem. Złoto trzymane jest w jednym ze skarbców banku HSBC w Londynie. tak przynajmniej podają dane oficjalne.

SPDR Gold Shares (GLD). Źródło: https://finance.yahoo.com/chart/GLD

Najwięcej udziałów SPDR posiadają Bank of America Corporation (3.47%), Morgan Stanley (3.36%) oraz banki i instytucje które kojarzone są głównie z USA i Kanadą. Duży odsetek stanowią również inwestorzy indywidualni.

Biorąc pod uwagę olbrzymie zakupy jakie zrobił w 2020 r. ETF SPDR Gold Trust, należałoby się zastanowić kto jest dostawcą jego złota. Bardzo wiele wskazuje, iż przynajmniej po części jest ono wypożyczane z Banku Anglii. A ów posiada w swoich skarbcach depozyty złota należące do innych banków centralnych, jak np. 100 ton z Narodowego Banku Polskiego. Są to korzyści płynące z posiadania największego globalnie rynku obrotem złota.

ETFy zabezpieczone złotem z podziałem regionalnym. Źródło: https://www.gold.org/goldhub/research/global-gold-etfs-popular-gateway-gold-market

Autor pozwoli sobie na ten moment pozostawić informacje o SPDR Gold Trust w postaci powyższej, jako że chciałby mu poświęcić osobno jeden z przyszłych wpisów.

Komentarze