ATH złota coraz bliżej… Złoto przekroczyło 1900 USD po raz pierwszy od prawie 10 lat!

1 930

1900 dolarów to dla złota niezwykle istotny obszar cenowy. To właśnie na tym poziomie złoty kruszec zatrzymał się w 2011 roku. Ówczesny szczyt wyceny złota wyniósł w tamtym czasie 1921,07 USD/oz. Nie dalej jak wczoraj złoto przekroczyło 1900 dolarów po raz pierwszy od prawie 10 lat…

złoto ATH
wykres XAU USD od TradingView

Rekordowy poziom cenowy złota!

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, uncja złota wyceniana jest na 1901 USD. Ostatnim razem złoto osiągnęło taki poziom w czasie globalnego kryzysu bankowego, który spowodował, że Brytyjczycy ustawili się w kolejce, aby wydobyć pieniądze z nieistniejącego już Northern Rock.

Uważa się, że głównym powodem hossy na złocie może być dodruk pieniądza na największą skalę w całej historii finansowego świata.

Wystarczy nadmienić, że Europejski Bank Centralny (EBC) jest obecnie właścicielem około 50% strefy euro. Zaledwie w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, EBC dopisał do swojego bilansu – bagatela – 2 biliony dolarów.

Idźmy dalej. W kwietniu 2020, Fed osiągnął praktycznie 30% wzrost w kontekście PKB. Oczekuje się, że jedna z podstawowych miar wielkości światowych gospodarek wzrośnie jeszcze bardziej, jako że tzw. „helicopter money” stają się dla świata chlebem powszednim.

Niegdyś długi były umarzane raz na 100 lat…

Prawdopodobnie nie ma takich pieniędzy, które mogłyby spłacić całkowity, światowy dług. Wymiar długu publicznego USA może dochodzić do etapu, w którym przynajmniej część pożyczonych środków będzie musiała zostać przeznaczona na spłatę odsetek od zadłużenia. Odsetki to jedno, ale co z kapitałem, który prawdopodobnie nigdy nie zostanie spłacony?

W starożytności raz na sto lat umarzano wszystkie długi. Czy w dzisiejszych czasach jedyne, czego możemy się spodziewać, to kolejne dodruki pieniądza.

Niektóre kraje już upadły. Liban płonie. Argentyna galopuje w inflacji. W obydwu przypadkach gospodarka załamała się o 25%. Wraz ze spadkiem produktywności i wzrostem podaży pieniądza można oczekiwać, że dług szybko wymknie się spod kontroli. Deficyt w Wielkiej Brytanii osiągnął 20% PKB.

Dobra wiadomość dla banków centralnych wydaje się być taka, że ​​ludzie nie wiedzą, gdzie umieścić swoje pieniądze. Płacą zatem nawet niektórym rządom, aby trzymały je w obligacjach. Oznacza to, że jest dużo pieniędzy, które można przeznaczyć na aktywa, zwłaszcza te spoza systemu bankowego. Oczywiście wśród nich znajduje się złoto, które przeżywa aktualnie prawdziwą hossę.

Co z kryptowalutami? Czy bitcoin ma szansę podążyć tą samą ścieżką, którą wytyczyło sobie złoto? Zobaczymy. Tak czy inaczej kryptowaluty stają się coraz bardziej popularne. Sam Ted Rogers powiedział, że bitcoin to aktualnie „najbardziej solidna forma pieniądza znana człowiekowi”:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze