Czy warto zainwestować z bitcoina właśnie teraz?

4 675

„Czy warto zainwestować w bitcoina właśnie teraz?” Nie ulega wątpliwości, że wielu inwestorów indywidualnych zadaje sobie właśnie teraz takie pytanie...

„Problem” w tym, że kurs bitcoina nieprzerwanie pnie się do góry. W związku z tym, nowym inwestorom może być trudno czekać na korektę. Chociaż oczekiwanie na nią wydaje się być rozsądnym pomysłem, nie jest praktyka zbyt często stosowana przez nowy narybek na rynku.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem bitcoina?

Oczekiwanie na korektę, póki co nie zadziałało. Od dnia 31 grudnia bitcoin rośnie nieprzerwanie, średnio o 4% dziennie. Niezależnie od tego, jakim typem inwestora jesteś, oto kilka rzeczy, które warto sprawdzić przed zakupem bitcoina:

Wskaźniki on-chain są specjalnością łańcucha bloków ze względu na ich przejrzysty charakter. Użytkownicy mogą obserwować, co dzieje się w łańcuchu bloków bez naruszania anonimowości innych uczestników sieci.

Chociaż wskaźniki dotyczące łańcucha mogą brzmieć jako trudne zagadnienie, wcale tak nie jest. Z drugiej strony, obsługa danych w łańcuchu rzeczywiście może czasem okazać się dość trudna. Na szczęście istnieje wiele witryn internetowych, które podają nam wskaźniki dotyczące łańcucha bez martwienia się o obsługę danych. Wystarczy je zinterpretować.

Oto kilka szybkich wskaźników on-chain, które możesz sprawdzić przed zainwestowaniem w bitcoin.

Przepływy stablecoinów

Stablecoiny są używane do zakupu aktywów kryptograficznych, czy to Bitcoina, Ethereum, XRP czy Polkadot. Stąd, jeśli widzimy duży napływ stablecoinów na giełdy, możemy to zinterpretować jako oznakę wzrostów, ponieważ inwestorzy są skłonni kupować i wchodzą na rynek.

Rezerwy giełdowe

Jeśli rezerwy walutowe spadną, możemy założyć, że inwestorzy wycofują swoje fundusze z giełd, a dzieje się to tylko w okresie byka, kiedy inwestorzy pozwalają swoim aktywom na zyski i czekają na szczyt. W związku z tym malejące rezerwy walutowe są, co do zasady, sygnałem wzrostów.

Przepływy przez giełdy

Jeśli inwestorzy deponują jakiekolwiek aktywa inne niż stablecoiny, oznacza to, że mogą chcieć sprzedać te aktywa lub wymienić je na coś innego. Tak czy inaczej, wiąże się ze sprzedażą / zamianą aktywów i jest symptomem spadków.

Wręcz przeciwnie, jeśli widzimy duże odpływy aktywów [takich jak BTC, ETH] z giełdy, możemy założyć, że albo będą one przechowywane w cold storage, albo była to transakcja pozagiełdowa, a inwestorzy wyciągają środki z giełdy w oczekiwaniu na bull run. W związku z tym, może to być interpretowane jako oznaka oczekiwania na wzrosty.

Więcej informacji znajdziesz w tym artykule.

Funding rate

Funding rate to okresowe płatności na rzecz inwestorów, którzy posiadają pozycje długie lub krótkie, oparte na różnicy między rynkami kontraktów perpetual a cenami spot. Kiedy rynek jest zwyżkowy, funding rate jest dodatni, a inwestorzy zajmujący pozycję długą płacą inwestorom, którzy stawiają na spadki. Kiedy rynek jest niedźwiedzi, wskaźnik jest ujemny, a inwestorzy zajmujący pozycję krótką płacą inwestorom, którzy postawili na wzrosty.

Analiza powyższego może okazać się bardzo trafnym narzędziem określenia, czy mamy do czynienie z odpowiednim momentem do wejścia w rynek. Oto wykres funding rates, na który nałożona jest cena bitcoina:

czy warto zainwestować w bitcoina
źródło: CryptoQuant

Obserwacja przynosi klarowne wnioski. Ilekroć funding rate spadła, był to sygnał kupna.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze