Berkshire Hathaway Warrena Buffetta traci 50 miliardów USD

Berkshire Hathaway Warrena Buffetta traci 50 miliardów USD przez koronawirusa. Ceny akcji BH niedawno mocno spadły. Buffett zapewnia jednak, że to tylko nic nie znaczące liczby, a sama spółka ma się dobrze.

Berkshire Hathaway traci 50 miliardów USD

Berkshire Hathaway prowadzone przez Warren Buffetta jest kolejną, mocno dotkniętą firmą inwestycyjną przez pandemię koronawirusa. Wehikuł inwestycyjny odnotował rekordową kwartalną stratę netto w wysokości prawie 50 miliardów dolarów. Wynika to głównie z faktu problemów na poziomie operacyjnym firm, które Berkshire ma w swoim portfolio inwestycyjnym. Firma ogłosiła, że większość z ponad 90 spółek w jej portfolio doświadczyła „stosunkowo niewielkich do poważnych” negatywnych skutków COVID-19, przy znacznym spadku dochodów w kwietniu, nawet w firmach, które prowadzą działalność w branżach uważane za niezbędne. Są nimi min. produkcja żywności, środków czystości czy transport.

Najwięcej gotówki na rynku?

Od wielu miesięcy mówiło się, że Warren Buffett coraz mocniej powiększa swoją pozycję gotówkową i czeka na spadki cen akcji aby obkupić się w fundamentalnie mocne, ale przecenione spółki. Inwestor tak sumiennie realizował swoją politykę, że udziały pieniężne Berkshire wzrosły do ​​rekordowej kwoty 137,3 mld USD z 128 mld USD na koniec 2019 r. Media wytykają 89-letniemu miliarderowi utratę zdolności do trafnych inwestycji. Od 5 lat Buffett nie nabył żadnego większego pakietu akcji jakiejkolwiek firmy. Spółka Berkshire nie przeznacza również znaczącej ilości gotówki na buybacki. Warto jednak wspomnieć, że dotychczas odkupiła własnych akcji za 1,7 miliarda dolarów.

Zyski w dół, akcje w dół

Strata netto w pierwszym kwartale w Berkshire wyniosła 49,75 mld USD, czyli 30 653 USD na akcję klasy A, co odzwierciedla 54,52 mld USD strat z inwestycji. Rok wcześniej zysk netto wyniósł 21,66 mld USD, czyli 13 209 USD na akcję. Jak widać ma to swoje odbicie na wycenie giełdowej Berkshire Hathaway za równo na akcja klasy A jak i B.

Wykres akcji klasy A Berkshire Hathaway od TradingView

Wykres akcji klasy B Berkshire Hathaway od TradingView

Zasady księgowości w USA wymagają od Berkshire zgłaszania niezrealizowanych strat i zysków z dochodów. Powoduje to ogromne wahania wyników netto Berkshire, które Buffett uważa za nieistotne. Kwartalny zysk operacyjny, który Buffett uważa za lepszą miarę wyników, wzrósł o 6% do 5,87 miliarda USD, czyli około 3 624 USD na akcję klasy A, z 5,56 miliarda USD, czyli około 3 388 USD na akcję.

Czyżby więc z racji swojego już wieku, Warren Buffett tracił swoje niezwykłe zdolności inwestycyjne? Czy wytrawny inwestor czeka jednak niczym drapieżnik w ukryciu aby ostatni raz pokazać światu jak wielkim jest graczem?

Maciej Kmita

Komentarze