1 dolar w BTC, 1 dolar w złoto… Ile zwrotu po 11 latach?

5 993

Ceniony strateg Mike McGlone powiedział niedawno na Twitterze, że jego dane wskazują na coraz szybsze tempo zastępowania złota przez bitcoin jako „magazyn wartości w portfelach inwestorów”. Podczas gdy metal szlachetny zawsze będzie miał miejsce w „kolekcjach biżuterii i monet”, BTC wydaje się „odsuwać na bok starą gwardię” i zastępować metal jako zabezpieczenie przed inflacją.

Według danych McGlone, od 2017 roku inwestorzy często wybierali bitcoin zamiast złota, jeśli chodzi o jego magazyn wartości:

Oprócz wzrostu cyfrowego aktywa w stosunku do złota, strateg był również optymistyczny, jeśli chodzi o samą cenę bitcoina.

McGlone, który wcześniej przewidział dość dokładnie, że bitcoin wzrośnie do poziomu 50 000 USD, przygotował niedawno nową prognozę. Stwierdził w niej, że cena bitcoina będzie nadal rosnąć, aby ostatecznie osiągnąć 100 000 USD do 2025 r. Swoją estymację oparł na podstawie rosnącej popularności aktywa, której wymiar rośnie parabolicznie, również wśród inwestorów instytucjonalnych. Ekspert powiedział, że rynki finansowe mogą nawet chcieć zastąpić rezerwy dolara amerykańskiego dolarem cyfrowym i BTC:

1 dolar w BTC, 1 dolar w złoto… Ile zwrotu po 11 latach?

Niektórzy bitcoinowi maksymaliści, tacy jak chociażby szef MicroStrategy, Michael Saylor, namawiali inwestorów, aby sprzedawali złoto i zamiast tego kupowali bitcoin. Według Saylora „złoto to martwy pieniądz”. „[…] ludzie będą sprzedawać swoje złoto” – komentował.

Peter Schiff, który zawsze odpiera takie argumenty, pozostaje przekonany, że bitcoin jest oszustwem. Argumentuje że nie może zastąpić złota tylko dlatego, że zyskuje na cenie.

Jeden z traderów zadedykował Schiffowi porównanie swojej inwestycji w bitcoin i złoto. Pokazał, że 1 dolar zainwestowany w BTC w kontrze do złota w ciągu 11,4 lat to:

Bitcoin zamiast złota

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze