Uwaga, brokerzy! SEC wprowadziło nowe przepisy

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zgodziła się na wprowadzenie nowych zasad mających na celu zwiększenie przejrzystości krótkiej sprzedaży.

Zaproponowane po raz pierwszy na przełomie 2021 i 2022 r. zasady będą wymagały od inwestorów zgłaszania swoich krótkich pozycji do agencji, a od firm, które pożyczają akcje, zgłaszania tej działalności do Financial Industry Regulatory Authority , organu samoregulacyjnego, który reguluje przepisy dotyczące firm maklerskich i rynki=ów giełdowych

Czym jest krótka sprzedaż?

W tym miejscu wyjaśnijmy, że tzw. krótka sprzedaż polega na pożyczeniu akcji w celu ich sprzedaży w oczekiwaniu na spadek ceny, a następnie odkupieniu akcji i zarobieniu na różnicy w cenie. W praktyce oznacza to, że jeśli cena akcji wzrośnie, sprzedający może być narażony na potencjalnie nieograniczone straty. Praktyka ta od dawna dzieli branżę – jej wiele osób oskarża „krótkich sprzedawców” o próby zaszkodzenia firmom. Ci zaś twierdzą, że pomagają wykorzenić oszustwa i niewłaściwe działania korporacyjne.

Dla wykonania transakcji można nie mieć danych papierów („goła krótka sprzedaż”), jednak zwykle dopuszczalne jest jedynie sprzedawanie papierów wartościowych, które wcześniej zostały pożyczone. Realizacja krótkiej sprzedaży jest możliwa dzięki dwudniowemu (akcje i obligacje skarbowe) cyklowi rozliczeniowemu transakcji.

Inwestor może dokonać krótkiej sprzedaży, jeśli przewiduje, że kurs danego papieru wartościowego będzie spadać. W przypadku rzeczywistego spadku jego wartości zyskiem brutto jest różnica między kwotą uzyskaną ze sprzedaży pożyczonych papierów wartościowych a kwotą zapłaconą za ich wykup. Natomiast zyskiem netto na rachunku inwestycyjnym jest zysk brutto po odjęciu wynagrodzenia dla pożyczkodawcy za udzielenie pożyczki oraz prowizji biura maklerskiego od kupna i sprzedaży akcji. W razie przeciwnego niż oczekiwany rozwoju sytuacji, tj. wzrostu ceny giełdowej papieru wartościowego powyżej ceny sprzedaży, inwestor odnotuje stratę.

Zobacz też: Rezerwa Federalna USA: plan doprowadzenia do niższej inflacji może być trudny do zrealizowania

SEC przygląda się zjawisku

Krótka sprzedaż została ponownie zbadana przez amerykański Kongres w 2021 r. To właśnie wtedy inwestorzy detaliczni podnieśli cenę akcji firmy GameStop – amerykańskiego sprzedawcy gier wideo, elektroniki użytkowej i artykułów do gier. Działanie to spowodowało duże straty dla funduszy hedgingowych. W konsekwencji tych wydarzeń przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Gary Gensler zapowiedział, że zwiększy przejrzystość rynku.

– Biorąc pod uwagę przeszłe wydarzenia rynkowe, ważne jest, aby (SEC – przyp. red.) i opinia publiczna wiedziały więcej o krótkiej sprzedaży na rynkach akcji, szczególnie w okresach stresu lub zmienności – powiedział dziś Gensler.

Może Cię zainteresować:

Komentarze