RPP podjęła decyzję. Jak zmienią się raty kredytów?

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawiła stopy procentowe niezmienione

Lutowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zakończyło się decyzją o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. To już kolejne posiedzenie z rzędu, podczas którego RPP nie podejmuje działań wprowadzających zmiany w stawkach. Aktualne stawki stopy referencyjnej, lombardowej, depozytowej, redyskonta weksli oraz dyskonta weksli wynoszą odpowiednio 6,75%, 7,25%, 6,25%, 6,80% i 6,85% w skali rocznej.

Posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej nie obfitują ostatnimi czasy w podwyżki ani obniżki stóp procentowych. W 2022 roku bank centralny wprowadził cykl podwyżek, jednak ostatnia z nich miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Wstrzemięźliwość RPP mija się jednak do pewnego stopnia z oczekiwaniami rynku- z tego powodu wskaźnik WIBOR, która determinuje m.in. poziom rat kredytów, delikatnie spada. W pierwszym tegorocznym odczycie WIBOR 3M wyniósł 7,01 proc., natomiast aktualnie wynosi on 6,92 proc. Kredytobiorcy mogą więc poczuć bardzo symboliczną ulgę.

Nie oznacza to jednak, że nasze problemy z inflacją, oszczędnościami oraz kredytami zaczynają się kończyć.

Zobacz też: PILNE: Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym w USA: dane mocno różne od prognoz, Bitcoin spada!

Inflacja nadal wysoka. Rezultatem ujemna realna stopa procentowa

Aktualne dane inflacyjne, które odnotowujemy co miesiąc, wynoszą powyżej 16%, a październik 2022 roku był szczególnie uderzający, ponieważ inflacja wyniosła aż 17,9%. NBP prognozuje, że w 2023 roku inflacja pozostanie na wysokim poziomie (ok. 13%), a powrót do celu inflacyjnego nastąpi dopiero w 2024 roku.

Eksperci wskazują, że choć w 2022 roku doszło do gwałtownego cyklu podwyżek stóp procentowych, to realna stopa procentowa (obliczona jako różnica między stopą NBP a stopą inflacji) jest obecnie jeszcze bardziej ujemna niż na początku cyklu i wynosi około -10%.

Ujemna realna stopa to problemy dla oszczędzających, a wysoka inflacja powoduje, że nasze dochody ulegają realnemu pogorszeniu (w najgorszym położeniu są osoby trzymające środki w przysłowiowej „skarpecie”). Eksperci podkreślają, że taka sytuacja może osłabiać zdolność kredytową konsumentów i powodować trudności w spłatach istniejących zobowiązań kredytowych.

Podsumowując, decyzja Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie jest zgodna z prognozami większości ekspertów. Mimo wysokiej inflacji, która powoduje, że realna stopa procentowa jest ujemna, a Polacy biednieją, RPP ocenia, że inflacja stopniowo powróci do celu inflacyjnego. Polska gospodarka w najbliższym czasie może doświadczyć osłabienia koniunktury i obniżenia dynamiki wzrostu. Warto będzie śledzić dalsze działania RPP i innych instytucji które będą wpływać na kształtowanie się stóp procentowych w Polsce.

Może Cię zainteresować:

Komentarze