Każda emerytura i renta będzie większa. Waloryzacja wchodzi w życie od 1 marca

Od dzisiaj wchodzi w życie waloryzacja: każda emerytura i renta w Polsce wzrasta średnio o 14,8%. Najniższe świadczenia zostały podniesione do kwoty brutto 1588,44 zł, podczas gdy minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi teraz 1191,33 zł brutto. Koszt tegorocznych podwyżek wyniesie dla budżetu państwa około 44,15 miliardów złotych.

Waloryzowana emerytura w odpowiedzi na inflację

Podwyżki są wynikiem corocznej waloryzacji wypłat emerytalno-rentowych w Polsce. Obejmują one renty z tytułu częściowej i całkowitej niezdolności do pracy w Polsce, a także renty rodzinne i inne dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich, dodatek pielęgnacyjny, wyniesie od 1 marca 294,39 zł.

Każdego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dostosowuje wysokość świadczeń aby ich wartość uwzględniała zmiany ogólnego poziomu cen i wynagrodzeń w gospodarce narodowej. W tym roku waloryzacja ma charakter hybrydowy, tzn. łączący wzrost procentowy z gwarantowanym wzrostem brutto w wysokości 250 zł świadczeń minimalnych. Dotyczy ona wszystkich świadczeń wypłacanych przez ZUS niezależnie od wysokości podwyżki.

Nowa minimalna kwota emerytury wynosi 1588,44 zł brutto i dotyczy osób, które ukończyły wymagany staż ubezpieczeniowy (co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn). Nowa minimalna kwota renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto. Gwarantowany wzrost dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 187,50 zł brutto, a dla renty przedemerytalnej 125 zł brutto.

Zobacz też: RPP podjęła decyzję. Jak zmienią się raty kredytów?

Wszystko odbywa się automatycznie

Waloryzacja odbywa się automatycznie „z urzędu”, więc nie jest wymagane składanie żadnych wniosków w celu jej otrzymania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam wyśle powiadomienie do wszystkich beneficjentów z nowymi kwotami płatności i szczegółami dotyczącymi ewentualnych dodatkowych świadczeń. Informacje będą zawarte w jednej i tej samej przesyłce pocztowej.

Waloryzacja wpłynie na budżety domowe około 10,3 miliona osób otrzymujących emerytury, renty z powodu niezdolności do pracy lub inne długoterminowe świadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, KRUS i systemu służb mundurowych.

Waloryzacja jest oparta na średniej stopie inflacji za poprzedni rok, która wyniosła 14,4%.

Może Cię zainteresować:

Komentarze