Czy to już koniec recesji? Mamy najnowsze dane dotyczące gospodarki Kraju Środka

Po trzech kwartałach analitycy zaczynają wierzyć w to, że chińska gospodarka jest na dobrej drodze, aby zrealizować roczny cel wzrostu gospodarczego wyznaczony przez tamtejsze władze.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez chinskie Krajowe Biuro Statystyczne, w trzecim kwartale br. chiński PKB wzrósł o 4,9 proc.w porównaniu z rokiem poprzednim. Ten wynik okazał się lepszy od oczekiwanego poziomu 4,4 proc., który prognozowali eksperci. Jednakże nadal widoczny jest spadek w porównaniu z drugim kwartałem, gdzie wzrost wynosił 6,3% rdr.

Będzie lepiej?

Opublikowane w ostatnich dniach dane okazały się również lepsze od prognoz w ujęciu kwartalnym, osiągając dynamikę na poziomie 1,3 proc. kdk w porównaniu do oczekiwanych 1 proc. W drugim kwartale dynamika w tym ujęciu wyniosła 0,5 proc.

Przez pierwsze dziewięć miesięcy bieżącego roku chińska gospodarka osiągnęła wzrost o 5,2 proc. rdr, co sugeruje, że kieruje się ku osiągnięciu celu wzrostu na poziomie około 5% w 2023 roku, jak zakłada Pekin. Jednak aby osiągnąć ten cel, PKB będzie musiał wzrosnąć o ponad 4,4 proc. w ostatnim kwartale roku. Warto zwrócić uwagę, że cel ten może wydawać się mało ambitny ze względu na niską bazę referencyjną. Rok 2022 był bowiem trudnym rokiem dla chińskiej gospodarki, co może pomóc w osiągnięciu względnie niewygórowanego, jak na chińskie standardy, celu polityki gospodarczej.

Należy również pamiętać, że w grudniu 2022 roku Pekin zniosł ograniczenia związane z pandemią, co po prawie trzech latach blokady populacji zainicjowało pewien napływ inwestorów na rynek chiński. W całym poprzednim roku PKB Chin wzrósł o zaledwie 3 proc., co stanowiło drugą najniższą dynamikę od 1977 roku.

Kolejnym zaskoczeniem z dostarczonych danych była sprzedaż detaliczna za wrzesień, która okazała się znacznie wyższa niż oczekiwano, wynosząc 5,5 proc. rdr w porównaniu do prognozowanych 4,9 proc. To już drugi miesiąc z rzędu, w którym odnotowano wzrost. W sierpniu produkcja przemysłowa również osiągnęła ten sam poziom 4,5 proc., co było powyżej prognoz, zakładających dynamikę na poziomie 4,3 proc.

Nieco gorzej kształtują się dane dotyczące wzrostu inwestycji miejskich w Chinach, który wyniósł 3,1 proc., w porównaniu do prognozowanych 3,2 proc. i poziomu 3,2 proc. z poprzedniego okresu. Niemniej jednak niższa stopa bezrobocia w miastach za wrzesień (5 proc. w porównaniu do prognozowanych 5,2 proc.) była miłą niespodzianką i osiągnęła najniższy poziom od listopada 2021 roku. Jednakże nie podano danych dotyczących bezrobocia wśród młodych ludzi, które w czerwcu osiągnęło najwyższy poziom w historii na poziomie 21,3 proc. Jest to kwestią, która nadal pozostaje w centrum uwagi pod względem kondycji Chin.

Zobacz też: Chiny ostro krytykują USA za ograniczenia dotyczące chipów

Chiny wspierają gospodarkę

Chiński rząd wprowadził różne środki w celu wsparcia gospodarki, w tym obniżanie stóp procentowych i łagodzenie podatków w celu przyciągnięcia inwestorów na rynek kapitałowy oraz wprowadzanie regulacji wewnętrznych, aby ograniczyć odpływ kapitału i wesprzeć rynek nieruchomości. Jednak ekonomiści mają wątpliwości co do oficjalnych danych i ogłaszania fundamentalnych poprawek.

Warto zauważyć, że mimo że wydatki konsumenckie były jednym z najjaśniejszych punktów w pierwszych trzech kwartałach (wzrost o 18,9 proc. rdr), to inwestycje w rynek nieruchomości, który stanowi aż 30 proc. chińskiej gospodarki, były o 9,1 proc. niższe rdr.

Może Cię zainteresować:

Komentarze