AI na czele: Prognoza Goldman Sachs mówi o potężnych inwestycjach do 2025 roku

Ekonomiści z Goldman Sachs przewidują, że inwestycje w sztuczną inteligencję mogą mieć ogromny wpływ finansowy na amerykańską gospodarkę. Większy niż energia elektryczna i komputery osobiste! 

W raporcie inwestycyjnym z 1 sierpnia ekonomiści Joseph Briggs i Devesh Kodnani z Goldman Sachs przewidują, że do 2025 roku inwestycje w sztuczną inteligencję mogą wynieść nawet 200 miliardów dolarów na całym świecie. Z czego połowa w Stanach Zjednoczonych, co wpłynie na wzrost produktu krajowego brutto (PKB).

Podczas wcześniejszych boomów technologicznych wywołanych wprowadzeniem energii elektrycznej i komputerów osobistych PKB wzrastało o 2%. Ekonomiści Goldman Sachs oszacowali, że sztuczna inteligencja może stanowić nawet do 4% PKB w Stanach Zjednoczonych. Oraz 2,5% w innych krajach, które już zaczęły intensywnie inwestować w tę technologię.

Prognoza wzrostu inwestycji w dziedzinie sztucznej inteligencji na świecie i w Stanach Zjednoczonych oraz w Chinach na najbliższe trzy lata. Źródło: Goldman Sachs.

Goldman przypisał wiele oczekiwanych zysków szybkim postępom w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji. Najbardziej znanym przykładem technologii generatywnej AI jest chatbot OpenAI ChatGPT. Ale do tej podkategorii należą również narzędzia takie jak oprogramowanie do tworzenia obrazów Midourney oraz generator tekstu na mowę Eleven Lab. Generatywna sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał ekonomiczny. Może zwiększyć globalną wydajność pracy o ponad 1 punkt procentowy rocznie w dziesięcioleciu po powszechnym wdrożeniu.

Zobacz też: Ukraina: Polityka rządu powoduje spadek obrotów na giełdach krypto aż o 90%!

Sztuczna Inteligencja na Horyzoncie: Prognozy Inwestycyjne do 2025 Roku Goldman Sachs

Jednak te korzyści wynikające z generatywnej sztucznej inteligencji wiążą się z kosztem. A mianowicie koniecznością rozpoczęcia intensywnych inwestycji przez przedsiębiorstwa, i to w krótkim czasie. Jak możemy przeczytać w raporcie, aby doszło do transformacji na dużą skalę, przedsiębiorstwa będą musiały poczynić znaczące inwestycje w kapitał fizyczny, cyfrowy i ludzki aby pozyskać i wdrożyć nowe technologie oraz przekształcić procesy biznesowe.

Goldman zauważył również liczbę firm, które wspomniały lub zintegrowały sztuczną inteligencję. 16% firm z indeksu Russell 3000 wspomniało o AI w swoich rozmowach dotyczących wyników finansowych. Biorąc pod uwagę, że ten wskaźnik wzrósł znacząco z mniej niż 1% w 2016 roku, bank stwierdził, że Ameryka jest na czele innowacji w dziedzinie AI. Tymczasem Stany Zjednoczone zajmują pozycję lidera rynku w technologii AI, a amerykańskie firmy prawdopodobnie będą stosunkowo wczesnymi adopterami.

Ekonomiści zaznaczyli, że chociaż trudno jest przewidzieć timing cyklu inwestycji w sztuczną inteligencję. Aktualne badania biznesowe sugerują, że sztuczna inteligencja zacznie mieć największy wpływ inwestycyjny po 2025 roku.

Może Cię zainteresować:

Komentarze