Indie chcą globalnej infrastruktury krypto! Czy najludniejszy kraj świata popchnie rynek do przodu?

Indie proponują sugestie dla kryptowalutowego, międzynarodowego planu podczas swojego przewodnictwa w G20.

Indie, które obecnie pełni prezydencję w G20, poparły rekomendacje Financial Stability Board (FSB) dotyczące globalnej struktury kryptowalut. Kraj ten podkreślił również konieczność radzenia sobie z ryzykiem związanym z aktywami cyfrowymi w krajach rozwijających się.

Indie opublikowały wczoraj swoją agendę prezydencji w celu uzyskania opinii na temat planu globalnej struktury kryptowalut. Dokument zgadza się z wytycznymi opracowanymi przez FSB, Financial Action Task Force (FATF) i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

Indie, pełniący obecnie prezydencję w G20, przygotowuje notatkę w sprawie planu ustanowienia globalnej struktury dla aktywów kryptograficznych. Celem jest zapewnienie spójnego podejścia do tej klasy aktywów, uwzględniającego różne organizacje oraz różne aspekty prac prowadzonych obecnie w sektorze. Notatka ta ma służyć jako istotny wkład w „Dokument Podsumowujący” przygotowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Financial Stability Board (FSB). Obejmuje on Road Map globalnej struktury dla aktywów kryptograficznych.

indie
Pierwsza strona w opisywanym dokumencie. Źródło: https://www.g20.org

Praca nad tworzeniem niezbędnych standardów regulacyjnych dla przemysłu aktywów kryptograficznych została już wyraźnie zainicjowana. G20 udzieliło wskazówek w tej istotnej kwestii. Natomiast międzynarodowe organizacje oraz instytucje ustanawiające standardy (SSB) kontynuują pracę na podstawie tych wskazówek. FSB stworzyło swoje zalecenia dotyczące skutecznej regulacji, nadzoru i nadzoru nad działaniami związanymi z aktywami kryptograficznymi. A także rynkami i globalnymi systemami stabilizującymi. Wszystko by poradzić sobie ze stabilnością finansową, ryzykiem konsumenckim i innymi ryzykami wynikającymi z aktywów kryptograficznych.

Notatka prezydencji sugeruje kilka działań, które powinny być uwzględnione w mapie drogowej. Są to m.in.: skoordynowana implementacja zaleceń FSB i standardów ustanowionych przez SSB. Dodatkowo analiza przez MFW implikacji makrofinansowych i ryzyka specyficznego dla krajów rozwijających się oraz prowadzenie działań edukacyjnych i ochrony inwestorów.
Zobacz też: Portfel idealny dla młodego inwestora o wysokiej tolerancji na ryzyko. Co zawiera?

Indie mają ciekawy plan i są zdeterminowane

Oczekuje się, że Dokument Podsumowujący MFW-FSB zostanie opublikowany pod koniec sierpnia. Dokument ten ma na celu stworzenie wszechstronnego przeglądu ryzyka w systemie finansowym związanych z aktywami kryptograficznymi. A także opracowanie szerokiego planu, który może być rozważany przez G20. RoadMap, który zostanie zatwierdzony przez G20, będzie obejmować zgodne z planem pracy FSB i SSB w kwestiach regulacyjnych. Oraz inne prace organizacji międzynarodowych w jednym miejscu w celu spójności i przejrzystości.

Celem jest stworzenie globalnego i wspólnego planu, aby pomóc krajom w ustanowieniu ustalonego minimum standardów polityki dla aktywów kryptograficznych, które mają na celu ochronę makroekonomii, stabilności finansowej, integralności finansowej, edukację inwestorów/ użytkowników oraz rozwijanie technologii i innowacji w sektorze finansowym.

IMF i FSB będą koordynować pracę w celu sformułowania planu pracy, harmonogramu i szczegółowej mapy drogowej zgodnie z ich mandatem i w obszarach istotnych dla nich, oraz zgłaszać postępy w tym zakresie do FATF w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Może Cię zainteresować:

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze