W ciągu 5 lat ta spółka straciła na wartości 6 mld PLN, mimo że jej przychody podwoiły się. Teraz ogłosiła, że wycofuje się z Rosji.

pixabay.com

Bohaterem dzisiejszego artykułu jest Amrest. Jest to spółka, która jest masterfranczyzobiorcą w Europie takich marek jak KFC, Burger King, Pizza Hut czy Starbucks. Amrest posiada także ponad 80 placówek w Chinach. Swoją działalność firma prowadziła do niedawna w Rosji, gdzie miała ponad 200 restauracji.

Jak zmienił się biznes Amrest w 5 lat?

Ostatnie kilka lat to dynamiczny rozwój sieci w Europie i Azji. Między 2017 a 2022 rokiem przychody sieci wzrosły z poziomu 5,26 mld zł do 11,36 mld zł. W tym samym czasie liczba restauracji wzrosła z poziomu 1 657 do 2 346 restauracji.

Amrest wzrost liczby otwartych restauracji z 247 (2007 rok) do 2 380 (2022 rok).
Źródło: Amrest

Jeśli spojrzymy na wynik operacyjny, to również nie wygląda to najgorzej. Zysk operacyjny poprawił się na przestrzeni lat 2017-2022. W 2017 roku wyniósł 266,9 zł, natomiast w 2022 roku już 349,9 mln zł. Oznacza to wzrost o 31,1% na przestrzeni 5 lat. Widać zatem spadek marży operacyjnej, ponieważ przychody rosły szybciej od zysków. 

Jednak prawdziwy dramat znalazł się w polu koszty finansowe. Wzrost zadłużenia w połączeniu z wyższymi stopami procentowymi spowodował, że koszty finansowe drastycznie wzrosły. W 2017 roku koszty finansowe wyniosły 59,6 mln zł, natomiast w 2022 roku już 239,7 mln zł. 

Zatem koszty finansowe jeszcze w 2017 roku stanowiły 22,3% zysku operacyjnego. W 2022 roku ta relacja wyniosła już 68,5%. Wynik operacyjny jest w większości konsumowany przez obsługę długu odsetkowego.

Spółce ciążyły długi, czas COVID-19. Teraz ciosem była agresja Rosji na Ukrainę. Zabiło to biznes w Rosji (około 10% wszystkich restauracji AmRest działało w tym kraju). Oprócz tego wzrost inflacji odbił się na sile zakupowej klientów. Spółka nie mogła przerzucić wszystkich kosztów na klientów.

Problemy widoczne na kursie

Jak wygląda kurs akcji spółki za ostatnie 5 lat? Krótko mówiąc, nie jest najlepiej. Ostatni wzrost wynikał z dobrego I Q 2023 roku, który pozytywnie zaskoczył inwestorów. Bez tej reakcji spadek wartości spółki byłby jeszcze większy.

W 2018 roku spółka była wyceniana na 11 mld zł. Obecnie jej wycena to 5 mld zł. Powodem spadku były duże oczekiwania co do wzrostu skali działania i zyskowności. Spółka była wyceniana na ponad dwukrotność przychodów. Z kolei obecnie firma jest wyceniana na połowę przychodów. Warto wspomnieć, że w 2018 roku spółka była wyceniania na ponad 40-krotność zysków netto. Rynek zatem zakładał bardzo szybki wzrost przychodów i zysków. Jednak wzrost skali biznesu znacznie spowolnił. Musiało się to odbić na rewizji wartości spółki przez inwestorów.

Wyniki Amrest za I Q 2023 i sprzedaż aktywów w Rosji

W I Q 2023 roku spółka wygenerowała 621 mln€ przychodów. Było to o ponad 22% więcej niż w roku poprzednim. Poprawiła się także EBITDA, która osiągnęła najwyższy poziom w historii i wyniosła 79,6 mln€ (ze wszystkich pierwszych kwartałów). Wynik EBITDA wzrósł o zaledwie 6% r/r. Jednak wzrost przychodów był szybszy niż zysku EBITDA. W efekcie spadła marża EBITDA o 2 punkty procentowe.

We wzroście przychodów pomogły rynki Europy Środko – Wschodniej. Przychody z tego rynku wzrosły o 24,6% r/r. Szczególnie dobrze radził sobie rynek czeski, który osiągnął wzrost przychodów o ponad 25%. Warto zauważyć, że działalność w Czechach jest najbardziej marżowa ze wszystkich krajów CEE. Tam marża EBITDA przekroczyła poziom 20%. Dla porównania cała grupa mogła pochwalić się marżą EBITDA w okolicy 12,8%.

Ważną informację spółka podała wczoraj wieczorem. Amrest Holding ogłosił, że sprzedał biznes KFC w Rosji za 100 mln€. Dzięki tej transakcji zaraportuje jednorazowy zysk z transakcji na poziomie 4 mln€. Sprzedaż poprawi sytuację płynnościową firmy. Pozwoli także przeorientować działalność na bardziej perspektywicznych rynkach. Należy jednak pamiętać, że spółka nadal ma duży poziom zadłużenia i wysoką relację kosztów finansowych do zysku operacyjnego.

Może Cię zainteresować:

Komentarze