Allegro wejdzie w skład WIG20 | Jak bardzo namiesza?

Już dziś popularna platforma e-handlu wejdzie w skład indeksu WIG20 grupującego największe spółki warszawskiej giełdy.

Informacja dotycząca włączenia Allegro do indeksów giełdowych zostanie podana do publicznej wiadomości po środowej sesji, 14 października br. Firma zostanie wówczas wpisana na listach uczestników indeksów WIG20 i WIG20TR w miejsce spółki mBank. Ponadto w wyniku zmian w indeksach mWIG40 i mWIG40TR w miejsce spółki VRG zostanie wpisana spółka mBank. W indeksach sWIG80 i sWIG80TR w miejsce spółki Instal Kraków zostanie wpisana spółka VRG. Jednocześnie na listach uczestników indeksów WIG30 i WIG30TR, w miejsce spółki Energa, zostanie wpisane Allegro. „Korekta nadzwyczajna indeksów wynika z debiutu akcji spółki Allegro, dla której wartość akcji w wolnym obrocie w dniu pierwszego notowania stanowi co najmniej 5% wartości kapitalizacji portfeli indeksów odpowiednio WIG20 oraz WIG30 na sesji w tym dniu” – wyjaśniono w komunikacie.

W wyniku zmian w indeksie WIG20 mBank spadnie do indeksu średnich spółek mWIG40 – spychając do sWIG 80 odzieżową grupę Vistula Retail Group. Tymczasem w indeksie największych spółek większość w dalszym ciągu będą stanowiły spółki pozostające pod kontrolą Skarbu Państwa. Analitycy zwracają uwagę, że środowe zmiany na giełdzie mogą okazać się kluczowe również dla innych notowanych na giełdzie spółek.

Mocne wejście Allegro na giełdę

Przypomnijmy, że 12 października Allegro w ekspresowym tempie podbiło parkiet, stając się najdroższą spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych. Rano tego dnia cena emisyjna akcji wynosiła 43 złote, a na koniec dnia wyceniano je już na około 70 złotych (wzrost o 63%). We wtorek kurs przed godziną 10.00 wynosił 73 złote. Tym samym spółka stała się absolutnym liderem, jeśli chodzi o kapitalizację. W środę po godz. 12.00 za jeden walor Allegro na GPW płacono 85 złotych.

Notowania Allegro na GPW – październik 2020 r

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze