Mocne spadki S&P500, Nasdaq 100, ropy oraz bitcoina! Złoto i WIG20 bez większych ruchów

3 379

Wzrosty i spadki – najszybszy rollercoaster w historii! Od ponad 10 tygodni mieliśmy do czynienia z jedną z największych hoss w historii na rynkach akcji. Zanim jednak do tego doszło oglądaliśmy najszybsze załamanie na rynku akcji w historii. Okres od marca do czerwca to istny rollercoaster na rynku akcji, który zapisał się na kartach historii i będą o nim uczyć przyszłych studentów ekonomii. W końcu nigdy w historii akcje nie spadały tak szybko i jeszcze szybciej nie odbijały! A mowa tu o zaledwie 12 tygodniach!

Spójrzmy tylko na najważniejszy indeks giełdowy świata. Jego spadki z marca wyglądają zaledwie jak anomalia giełdowa.

Wykres ceny SP500 od TradingView

Jednak nic nie trwa wiecznie.

Druga fala spadków?

Od wczoraj mamy do czynienia na rynku z bardzo mocnymi spadkami. Wspomniany już wcześniej S&P500 traci jednego dnia 6%, a jego wykres już nie prezentuje się tak pięknie.

Spadki

Wykres ceny S&P500 od TradingView

Za nim podążają również inne indeksy. Nasdaq 100 obrywa jeszcze mocniej niż jego bardziej znany kolega.

Spadki

Wykres ceny Nasdaq 100 od TradingView

Mocno w kierunku południa zmierza także cena ropy WTI. Wczoraj spadła ona o prawie 8%!

Spadki

Wykres ceny ropy WTI od TradingView

Zaskakująco stabilnie zachowuje się polski WIG20, który jakby nie reagował zupełnie na wydarzenia zza oceanu. Czy pokazuje to odporność polskiej giełdy czy po prostu jej opóźnienie?

Wykres ceny WIG20 od TradingView

Złoto i cyfrowe złoto w trendzie?

Złoto reaguje delikatnym obsunięciem się na wydarzenia rynkowe. Jednakże, dalej trzyma się mocno powyżej 1 700 USD.

Cena złota od TradingView

Sytuacja wygląda jednak dużo gorzej już na cyfrowym złocie (bitcoin), które spada o prawie 7%.

Cena Bitcoina od TradingView

Grafika tytułowa tutaj.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze