Małe znaczy piękne. Kurs akcji spółki wzrósł o prawie 600% w trzy lata. 

Nie trzeba inwestować w spółki technologiczne, aby osiągnąć ponadprzeciętną stopę zwrotu. Mirbud to bez wątpienia jedna z gwiazd polskiej giełdy w ostatnich latach. W ciągu ostatnich 3 lat kurs spółki wzrósł o ponad 580% (wliczając dywidendy). Co było powodem takiego sukcesu? Jak kształtuje się najbliższa przyszłość spółki?

Co robi Mirbud?

Mirbud to generalny wykonawca działający w różnych segmentach budownictwa. Spółka działa na rynku budowalnym od 30 lat. W tym czasie zakończyła ponad 500 projektów inwestycyjnych.

Zrealizowane kontrakty budowlane dotyczyły m.in.

  • Budynków przemysłowych;
  • obiektów sportowych (hale, stadiony);
  • budynków użyteczności publicznej (np. urzędy, szpitale);
  • inżynierii drogowej (drogi, autostrady, mosty);
  • budynku mieszkaniowe (jednorodzinne, szeregowe, wielorodzinne).

Mirbud to grupa kapitałowa, w której pracuje ponad 800 pracowników. Firma posiada własny zespół inżynierski oraz posiada rozwinięty park maszynowy. Jest to wartość dodana na tle znacznie mniejszych generalnych wykonawców, którzy nie mają takich zasobów kapitałowych oraz osobowych.

W skład Grupy Kapitałowej Mirbud wchodzą następujące spółki:

  • Mirbud S.A – generalny wykonawca z zakresu budownictwa.
  • JHM Development S.A – budownictwo mieszkaniowe.
  • Kobylarnia S.A. – roboty drogowe i mostowe.
  • Marywilska 44 Sp. z o.o. – właściciel i zarządca centrum handlowego Marywilska 44 na Białołęce w Warszawie.
Mirbud grupa kapitałowa
Źródło: Mirbud

Jest to zatem firma działająca w “nudnej” branży, która jest czasami pomijana przez inwestorów. Jednak czasami właśnie takie firmy mogą dać ponadprzeciętną stopę zwrotu. Oczywiście nie jest to reguła, a zyski z przeszłości nie są gwarantem zysków w przyszłości. Jest to szczególnie ważne, ponieważ rynek nie wycenia w oparciu o przeszłość. Dyskontuje swoje oczekiwania co do przyszłości.

Jak kształtowała się przeszłość spółki?

Ostatnie lata to okres znacznego wzrostu skali działania. Zysk netto wzrósł na przestrzeni lat 2017 – 2022 o ponad 370%. Z kolei przychody w tym samym okresie zwiększyły się z poziomu 860 mln zł (2017 rok) do 3 319 mln zł (2022 rok).

Mirbud zysk netto
Źródło: Opracowanie własne

Nietrudno się domyślić, że za wzrostem skali działania poszła także kapitalizacja spółki. Na wykresie widać, że była to spółka, która mogła “zamęczyć” nawet długoterminowych inwestorów. Kupując akcje w 2012 roku, na powrót ceny do tego poziomu trzeba było czekać ponad 8 lat. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Spółka w swojej historii była uwielbiana i nienawidzona przez inwestorów.

Mirbud - kurs akcji
Źródło: TradingView

Wstępne wyniki spółki za I Q 2023

Spółka wczoraj podała wstępne wyniki za I Q 2023 roku. Przychody ze sprzedaży mają wynieść 515 mln zł. Marża brutto ma wynosić 8,35%. Grupa Kapitałowa Mirbud spodziewa się także 13 mln zł zysku netto w I Q 2023 roku. Dla porównania rok wczęśniej spółka zaraportowała około 502 mln zł przychodów i 15 mln zł zysku

Oczywiście są to dane przybliżone, o czym informuje spółka w swoim komunikacie. Na pełne dane trzeba poczekać do skonsolidowanego raportu za I Q 2023 roku.

Nota

Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Bithub.pl nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem.

Komentarze