GPW przekaże dochód z obrotów akcjami Allegro na walkę z COVID-19

Zarząd GPW zdecydował o przekazaniu całego dochodu Giełdy, jaki przyniósł obrót akcjami spółki Allegro w dniu debiutu tej spółki (12 października br.) na walkę z koronawirusem. Wysokość darowizny wyniesie 680 tys. zł. Decyzję tę zatwierdziła Rada Giełdy.

– Debiut Allegro przyniósł rekordowy obrót akcjami. Cieszymy się, że Zarząd i Rada @GPW_WSExchange postanowiły wykazać się solidarnością z podmiotami zaangażowanymi w walkę z COVID-19 i dochód z obrotu akcjami Allegro na poniedziałkowej sesji przeznaczyć na walkę z pandemią.– napisał na Twitterze Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

Wartość obrotu akcjami spółki Allegro na sesji 12 października wyniosła blisko 4 mld zł, czyli prawie tyle, ile przez pół roku wyniosły obroty na całym rynku NewConnect (4,1 mld zł), zrzeszającym obecnie 376 mniejszych spółek.

– Zastanawialiśmy się w gronie zarządu GPW jak najlepiej uczcić ten sukces i doszliśmy do wniosku, że najlepiej świętuje się poprzez dzielenie tego sukcesu z innymi.  W związku z tym postanowiliśmy całkowity  zysk Giełdy z pierwszego dnia notowań akcji Allegro, 680 tysięcy złotych, przeznaczyć na wsparcie walki z koronawirusem – powiedział Prezes Zarządu GPW Marek Dietl.

Większością przychodów z obrotu akcjami Allegro dysponują domy i biura maklerskie

Prezes GPW zauważył, że większą część przychodów z obrotu akcjami uzyskują biura i domy maklerskie, zaś na samą giełdę przypada między 10 a 30% przychodu. –  Pragniemy zaapelować do pozostałych uczestników rynku, aby część dochodów z pierwszego dnia obrotu akcjami Allegro również przekazali na walkę z koronawirusem. Podzielmy się tym sukcesem polskiego rynku kapitałowego z całym społeczeństwem, a szczególnie z tymi, którzy zostali dotknięci pandemią – powiedział Prezes Marek Dietl.

To już kolejna decyzja Zarządu i Rady Giełdy o wsparciu walki z COVID-19. W marcu GPW przekazała darowiznę w wysokości 1 mln zł dla Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Siedlcach i Radomiu na zakup sprzętu umożliwiającego wykonywanie badań w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Na początku maja ruszyły pracownie diagnostyczne wykorzystujące zakupiony sprzęt.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Źródło zdjęcia: https://twitter.com/Allegro_Group/header_photo 

Komentarze