CD Projekt niczym Buffett! Wielki skup ruszył!

8 260

CD Projekt niczym Warren Buffett rozpoczęło w czwartek skup do 516.700 akcji własnych z maksymalnym limitem 500 zł za sztukę. Kwota, jaką spółka chce przeznaczyć na ten cel osiąga maksymalnie 250 mln złotych, a cena nabycia jednej akcji własnej nie może być niższa od 1 zł za akcję i nie może oczywiście być wyższa niż wcześniej podana kwota 500 zł za akcję.

Sama informacja o skupie została oficjalnie przedstawiona w środę 29 lipca – dzień po tym, jak zarząd został uprawniony do przeprowadzenia skupu akcji własnych przez walne zgromadzenie, a cały skup ma trwać do 19 sierpnia.

Jak na razie sama spółka CD Projekt dokonała skupu pakietu o wartości 27,8 milionów zł. Według oficjalnego komunikatu spółki, kwota jaka została przeznaczona w tym celu pozwoliła na zakup 69 tysięcy akcji po średniej cenie około 403 za sztukę.

Wielki skup = wielki wzrost?

Bardzo częstym następstwem masywnych działań finansowych prowadzonych przez różne spółki jest nagła zmiana w cenach akcji. Jednak skup prowadzony przez CD Projekt nie miał dużego wpływu na kurs akcji, który i tak już od ponad dwóch tygodni znajduje się w trendzie wzrostowym i nie zapowiada się na to by coś się zmieniło w tej kwestii.

Trading view cena akcji CD Projekt od 2019

Warto też zaznaczyć, że z powodu praw, jakimi jest obostrzona giełda papierów wartościowych, to dzienne transakcje przez spółkę nie mogą przekroczyć 20 proc. średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami CD Projektu, jaki został odnotowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzających dzień nabycia akcji.

Oznacza to, że spółka nie może przeznaczyć więcej niż 50 milionów złotych na skup jednego dnia, co ogranicza ich zdolność do zawyżenia kursu. Jednak na razie tylko przez dwa dni spółka była w stanie aktywnie skupować akcje, a trend zwyżkowy mógł osłabić czas reakcji rynku na tę nowinę.

Wysnuwając z tego wszystkiego wnioski możemy domyślać się że zarząd CD Projekt jest pewien astronomicznego sukcesu „Cyberpunk 2077” i możliwe, że mają kolejny projekt w zanadrzu, który ujawnią w okolicach 19 sierpnia, czyli dokładnie 2 miesiące przed datą premiery „Cyberpunk 2077”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze