Australijska giełda Swyftx przygotowuje się na „najgorszy scenariusz” i zwalnia 90 pracowników

Minął już niemal miesiąc od upadku giełdy FTX. Jednak reperkusje tego wydarzenia wciąż są odczuwalne i to nie tylko w postaci cen kryptowalut. Kolejne podmioty informują o tym, że ich działalność została zaburzona na skutek upadłości FTX. Bohaterem dzisiejszego artykułu jest australijska giełda Swyftx, która zwolniła 90 pracowników.

Brak ekspozycji nie jest wystarczającą ochroną

Oficjalny komunikat prasowy z 5 grudnia znajdziesz tutaj. Jej autorem jest współzałożyciel i dyrektor generalny Swyftx Alex Harper. Szczególnie interesujący jest początek:

Jak właśnie ogłosiliśmy zespołowi, Swyftx nie ma bezpośredniego kontaktu z FTX, ale nie jesteśmy odporni na skutki, jakie spowodował na rynkach kryptograficznych. W rezultacie musimy z wyprzedzeniem przygotować się na najgorszy scenariusz dalszych znacznych spadków wolumenu handlu światowego w pierwszej połowie przyszłego roku i potencjalnego wystąpienia kolejnych zdarzeń typu czarnego łabędzia.

Wynika z niego, że upadek FTX miał znacznie większy wpływ na branżę niż mogłoby się wydawać. Skutki są odczuwane także przez podmioty, które nie były bezpośrednio związane z FTX. Warto także podkreślić, że firma obawia się spadku wolumenu kryptowalut w 2023 roku.

Harper podkreśla także, że działania mają charakter prewencyjny, oraz że firma jest dobrze przygotowana na niespodziewane wydarzenia o charakterze czarnego łabędzia. Informuje on także o aktualnych celach firmy:

nową normą będzie agresywne poszukiwanie możliwości zwiększenia wydajności i redukcji kosztów, niezależnie od warunków rynkowych.

Ponadto podkreślił on, że firma miała największy zespół ze wszystkich australijskich giełd, które są w pełni posiadane i zarządzane. Według niego firma rozwijała się zbyt szybko i aktualna wielkość zespołu przekraczała potrzeby giełdy.

Dodatkowych informacji udzielił rzecznik Swyftx portalowi Cointelegraph. Podkreślił on, że zwolnienia były przygotowaniem na potencjalnie gwałtowne spadki wolumenu w pierwszej połowie 2023 roku oraz dalsze reperkusje po upadku FTX. Ponadto poinformował on, że giełda przechowuje środki klientów w stosunku 1:1 i nie pożycza aktywów klientów osobom trzecim.

Jednocześnie warto zauważyć, że Swyftx nie informuje o możliwości wstrzymania wypłat. Można więc uznać, że przynajmniej obecnie nie podzieli losów innej australijskiej firmy – Digital Surge, która wstrzymała wypłaty 16 listopada.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze