Euforia na rynku kryptowalut po zapowiedzi prezesa FED.

Wczoraj mogliśmy zobaczyć ożywienie na rynku kryptowalut. Bitcoin po raz drugi od upadku FTX zamknął dzień powyżej poziomu 17 000 USD. Wzrosty obserwujemy także na Ethereum. Cena zbliżyła się do poziomu 1300 USD. Czy to koniec spadków, czy też tylko pułapka na byki? A może przyczyna zmiany trendu leży gdzieś indziej?

Wzrosty nie tylko na kryptowalutach – reakcja na słowa prezesa FED

Wzrosty obserwujemy nie tylko na kryptowalutach, ale tradycyjnych rynkach m.in. amerykańskich indeksach S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Przyczyną zmiany, według Kyle’a White’a z portalu CoinTelegraph jest zapowiedź prezesa Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Jerome Powell  zasugerował, że w grudniu może nastąpić początek mniejszych podwyżek stóp procentowych.

Jak donosi The Wall Street Journal, dał on wyraźny sygnał, że w grudniu podwyżka stóp procentowych może wynieść tylko pół punktu procentowego. Uważa on, że po serii podwyżek stóp procentowych o 0,75 punktu niezbędny jest czas, żeby wpłynęły one na gospodarkę, a wiec jest teraz przestrzeń, żeby spowolnić podwyżki stóp procentowych.

Rynki od dawna oczekiwały sygnałów na łagodzenie polityki FED. Dlatego zareagowały entuzjastycznie na zapowiedzi.

Powell odpowiedział także na zarzut, że stopy procentowe rosły zbyt szybko. Uważa on, że nie można ryzykować utrzymania wysokiego poziomu inflacji przez wiele lat, ponieważ może to wpłynąć na proces ustalania cen i płac.

Ponadto prezes FED uważa, że niezbędne jest także zmniejszenie popytu na pracowników, żeby przywrócić równowagę na rynku pracy.

Spadki wciąż są możliwe

Rynek krypto zareagował pozytywnie na słowa prezesa FED. Jednocześnie nie brakuje głosów, że dno jest jeszcze przed nami, a obecne wzrosty to może być tylko pułapka na byki. Tego zdania jeszcze kilka dni temu był il Capo of Crypto:

Kilkukrotnie prognozował on, że cena BTC spadnie do poziomu pomiędzy 12 000 a 14 000 USD.

Jednocześnie prognozy rynku kryptowalut zależą od wielu czynników. Istotna jest przede wszystkim sytuacja makroekonomiczna. Wystarczyło jedno przemówienie, żeby kurs odbił od dna. Dlatego też dalsze prognozy zależą w dużej mierze od polityki FED. Należy także zachować ostrożność – jeśli z jakichś powodów FED wprowadzi wyższe podwyżki, to rynek może odpowiedzieć spadkami.

Cały czas pod znakiem zapytania stoją również regulacje. Upadek giełdy FDX może spowodować szybsze prace nad prawem regulującym rynek kryptowalut, a kształt nowych ustaw może mieć wpływ na wartość krypto.

Jednocześnie portal CoinTelegraph zwraca uwagę, że w ostatnim czasie obserwujemy spadek siły dolara amerykańskiego. To może prowadzić do większego zainteresowania kryptowalutami i wzrostów.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze