Mielenie ZeZorrem na Bogato | Wszystkie Demony Ameryki

Demokratyczna dyskusja rządzi się swoimi prawami. Nie inaczej jest w przypadku podcastów Zezowatego Zorro i Enemy. Panowie podejmują dyskusje na tematy trudne oraz bieżące. A robią to w sposób nietuzinkowy, wolny od patosu oraz swobodny.

Współpraca Zezowatego z Bogatym to intelektualna uczta na najwyższym poziomie. Ponad godzinne słuchowiska są niebywałą okazją do skonsumowania dawki skondensowanej wiedzy i opinii w mistrzowskim wydaniu. Polecamy!

Tym bardziej, że wreszcie mamy przyjemność gościć ich na bithub.pl/

O autorach znajdziecie więcej informacji w poniższym wpisie:

Tematem 27 epizodu Mielenia ZeZorrem na Bogato będą protesty w USA.

A w nim między innymi:

  • Rodney King i George Floyd – podobieństwa i różnice;
  • Capitol Hill Autonomous Zone w Seattle i jakim raperem jest Raz;
  • BLM i Antifa – skąd bierze się finansowanie;
  • Black History, Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X, Black Panthers;
  • Konflikt rasowy o znamionach wojny domowej jako szeroko zakrojone działania przeciw Trumpowi;
  • Walka na zdrady stanu i eskalacje rasowe pomiędzy Demokratami i Republikanami;
  • Kto przewidział wojnę domową w USA gdy było to nieprawdopodobne, i kto musi dziś bić się w pierś;
  • Jak weterani ruchów black supremacy oceniają ruch BLM;
  • Rozważania jak to hasła, święci na sztandarach i rewolucjoniści za naszych czasów były lepsze;

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie treści i poglądy przedstawione w materiale są poglądami i ich autorów i nie mają na celu urażenie kogokolwiek.

Poniżej linki do weryfikacji przedstawionych informacji:

Komentarze