Mielenie ZeZorrem na Bogato | Wiara, Gaz i Wielkie Cywilizacje

2 784

Tematem 32 epizodu Mielenia ZeZorrem na Bogato będzie narastający konflikt Grecko-Turecki i symboliczne przemianowanie bazyliki Hagia Sophia na meczet.

A w nim między innymi:

  • – Na wakacje tylko na Morze Egejskie: słońce, fale, plaże, jedzenie i “pokazy lotnicze” na żywo;
  • – Historyczne konflikty cywilizacji “hellenistycznej” i “arabskiej”;
  • – Erdogańskie ambicje terytorialne i ich realność;
  • – Morskie manewry działów kartograficznych, czyli walka o gaz;
  • – Meczet Hagia Sophia – symbolika gestu;
  • – Od dzwonów na larum, poprzez krytykę, aż po “są to wasze sprawy wewnętrzne” czyli opinia międzynarodowa;
  • – Turcja i jej rola w walce o dominację w świecie arabskim;
  • – Konflikt na zimno czy zaraz na gorąco…
  • – I czy Ateny są w stanie utrzymać w wojnie Dodekanez, Chios, Lesbos, Limnos, Samotrakę a także wspomóc Cypr;

Zapraszamy:

Mielenie ZeZorrem na Bogato

Demokratyczna dyskusja rządzi się swoimi prawami. Nie inaczej jest w przypadku podcastów Zezowatego Zorro i Enemy. Panowie podejmują dyskusje na tematy trudne oraz bieżące. A robią to w sposób nietuzinkowy, wolny od patosu oraz swobodny.

Współpraca Zezowatego z Bogatym to intelektualna uczta na najwyższym poziomie. Ponad godzinne słuchowiska są niebywałą okazją do skonsumowania dawki skondensowanej wiedzy i opinii w mistrzowskim wydaniu. Polecamy!

Tym bardziej, że wreszcie mamy przyjemność gościć ich na bithub.pl/

O autorach znajdziecie więcej informacji w poniższym wpisie:

Wszelkie treści i poglądy przedstawione w materiale są poglądami i ich autorów i nie mają na celu urażenie kogokolwiek.

Źródła:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze