Technologia blockchain i jej wykorzystanie

Blockchain – rewolucyjna technologia zabezpieczania przeprowadzanych transakcji oraz danych. Ale co to jest ten cały blockchain, tyle się o nim mówi ale okazuje się, że dla zwykłego Kowalskiego jest niezrozumiały – przeważnie kojarzony z kryptowalutami a najczęściej z pierwszą w historii kryptowalutą, Bitcoinem. Jakimś wymyślonym, wirtualnym tworem, który jest wykorzystywany do naciągania naiwniaków – czy też kolejną bańką spekulacyjną.

Technicznie rzecz ujmując blockchain to łańcuch powiązanych ze sobą, bloków danych, opartych na kryptografii. Przez to, gwarantujących o niezaprzeczalności zawartej transakcji lub danych. Współcześnie technologia ta, jest już szeroko rozpowszechniona wśród wielu instytucji państwowych i komercyjnych – wykorzystywana przez banki do potwierdzania transakcji, tworzenia ksiąg wieczystych, rozliczania podatków czy rejestracji aut.

Spójrzmy na węzły tylko samej sieci Bitcoin i ilości, codziennie przeprowadzanych przy jej pomocy transakcji.

https://bitnodes.earn.com
Źródło: https://bitnodes.earn.com

BEZPIECZEŃSTWO

Dane raz wprowadzone do blockchain, są niezmienne, czego gwarantem jest system kryptograficzny oparty na kluczu jawnym – jednokierunkowej (czyli nieodwracalnej) funkcji matematycznej – oraz na rozproszeniu danych w sieci, bez możliwości centralnego nimi zarządzania. W założeniu, każdy z węzłów w rozproszonej sieci, posiada kopię wszystkich do tej pory utworzonych bloków – co także możemy uznać jako dodatkowe ich zabezpieczenie. Próba zmodyfikowania, któregokolwiek z bloków jest automatycznie wyłapywana w procesie weryfikacji poprzez węzły sieci – a taki blok jest odrzucany. Dlatego też w tym przypadku, nie da się zakwestionować legalności przeprowadzonej transakcji.

Idea decentralizacji blockchain a zatem utrata kontroli nad rozproszonymi danymi jest szeroko dyskutowana w kręgach rządowych oraz finansowych. Kręgach ludzi, którzy uzurpują sobie prawo o decydowaniu za innych co jest dobre a co słuszne. Na przykład 7 lipca 2017 r. Narodowy Bank Polski wraz z Komisją Nadzoru Finansowego wydał komunikat1 w sprawie kryptowalut, w którym dostrzega potencjalne zagrożenia związane z ich rosnącą popularnością, co potwierdza też interpelacja nr 17292 Posła na Sejm RP, Pana Jana Szewczaka i nr 17203 Posła na Sejm RP, Pani Pauliny Hennig-Kloski w sprawie podejrzenia tworzenia „piramid finansowych”, poprzez działania promujące kryptowaluty2. Oczywiście byłbym dyletantem, gdybym twierdził że ludzie, którzy decydują o naszej przyszłości, działają tylko na naszą niekorzyść. Dobrym przykładem, chęci wdrażania technologii blockchain przez rządzących, jest wypowiedź Podsekretarz Stanu, Pani Jadwigi Emilewicz na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych z dnia 23.11.2017:

Natomiast, jeśli chodzi o samą technologię blockchain … widzimy z całą pewnością wiele możliwości, wiele zastosowań. Jest to np. księga rachunkowa w bankowości, system uwierzytelniania dokumentów, czy gorący ostatnio temat, czyli system głosowania i wreszcie energetyka i handel. Jak mówiłam, wszystko, co wiąże się z energetyką, to są te obszary, które nas bardzo interesują. ”

NAJWAŻNIEJSZE CECHY BLOCKCHAINA

Dodanie informacji do blockchaina jest możliwe tylko po weryfikacji poprawności informacji zawartej w bloku. Weryfikacją poprawności bloków zajmują się tzw. węzły sieci. Tworzone tak bloki, łączone są ze sobą kryptograficznie, w jeden chronologiczny ciąg. Rozproszona sieć blockchain eliminuje do minimum możliwość utraty zawartych tam danych, spowodowanych np. przez awarię nośników danych, awarię zasilania czy sprzętu komputerowego. Oraz coś dla miłośników ekologii – bloskchain jest informacją cyfrową, a więc eliminuje konieczność sporządzania dokumentacji papierowej. Eliminuje także konieczność, potwierdzania legalności przeprowadzonej transakcji, przez osoby trzecie, czy też przez tzw. instytucje zaufania publicznego.

Technologia Blockchain i jej potencjał w podatkach Grudzień 2017
Źródło: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Blockchain-technology-and-its-potential-in-taxes-2017-PL.PDF

PRZYKŁADY WDROŻENIA TECHNOLOGII BLOCKCHAIN NA ŚWIECIE

Jednymi z pierwszych państw, które zaimplementowały system blockchain w administracji państwowej, to:

  • niewielka Gruzja – tworząc bezpieczny rejestr do zarządzania aktami własności i nieruchomości.
  • Estonia – poprzez wprowadzenie elektronicznego dowodu tożsamości, opartego na infrastrukturze klucza publicznego, uprościła wszelkie operacje pomiędzy obywatelami a administracją publiczną. W tym celu utworzono, oparty o blockchain system X-road mający za zadanie połączenie różnych, istniejących w administracji baz danych np. systemu spójności i integralności, medycznych danych pacjentów.

Ponadto:

  • Szwajcaria – w kraju związanym od zarania dziejów z bankowością, w lipcu 2017 roku dwa banki uruchomiły ekspozycję na kryptowaluty – Bitcoina i Ethereum3.
  • Singapur – Bank Centralny testuje nowego cyfrowego dolara, opartego na platformie Ethereum – nowej tokenicznej waluty narodowej. Także kraje takie jak Rosja czy Ukraina, rozważają wprowadzenie swojej własnej narodowej wirtualnej waluty.
  • Firma IBM, stworzyła protokół Fabric, który to został wykorzystany w USA, Kenii czy Singapurze. Rozwiązanie to pozwoliło na rejestrację i śledzenie zdarzeń związanych z polisami ubezpieczeniowymi4.
  • przeglądarka internetowa Brave – wprowadziła partycypowanie treści reklamowych na przeglądanych stronach. W oparciu o blockchain Ethereum, stworzono jednostkę wymiany pomiędzy reklamodawcami a użytkownikami, znacznie przyspieszając otwieranie stron internetowych oraz automatycznie blokując niechciane reklamy.
Źródło: https://brave.com/
  • Share & Charge – pierwsza sieć prywatnych ładowarek samochodów elektrycznych.

Źródło: shareandcharge.com

  • przykładami wdrażania technologii blockchain w energetyce, mogą być rozwijany w europejski projekt PONTON5 oraz australijska platforma POWER LEDGER6.
  • dystrybucja funduszy Światowego Programu Żywnościowego, przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Jak widać na przytoczonych przykładach – a jest to tylko wierzchołek, przysłowiowej góry lodowej – zainteresowanie technologią blockchain, jest już praktyką powszechną. Praktycznie we wszystkich Państwach świata, trwają prace nad rozwijaniem oraz implementacją tej technologii.

Jako ciekawostkę, przytoczę, że nawet Korea Północna – jak głosi plotka – „wydobywa” Monero oraz inne kryptowaluty7. Wypuszczono w świat wirusa komputerowego, stworzonego prawdopodobnie na Uniwersytecie im. Kim Ir Sena, który to miał przesyłać na prywatne konto przywódcy Korei Północnej, Kim Dzong Una, wykradziony urobek. No, ale to, tylko plotka. Chociaż, kto to wie?

 

Robert Szyryngo

Komentarze