Senat Brazylii zatwierdzi ustawę o kryptowalutach

Senat Brazylii ogłasza, że niedługo zostanie zatwierdzona ustawa regulująca rynek kryptowalut.

Nowe prawo pozwoli prezydentowi Brazylii utworzyć agencję regulacyjną do nadzorowania rynku kryptowalut.

Projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut w Brazylii ma zostać zatwierdzony przez Kongres Narodowy w pierwszej połowie tego roku.

Ustawa, która jest przedmiotem debaty w Izbie Poselskiej od 2015 roku, została przyjęta w pierwszej turze obrad. Senat dołączył ją do innego projektu ustawy o kryptowalutach, który został już zatwierdzony przez Komisję Gospodarczą Senatu.

Dwóch ustawodawców, senator Irajá Abreu i zastępca Aureo Ribeiro, obaj wymieni sprawozdawcy opracowuja jednolity tekst ustawy, który zostanie poddany pod głosowanie Senatu.

„Robię wszystko w kontakcie ze sprawozdawcą Izby, który wykonał bardzo dobrą robotę. Bardzo pomocny okazał się również zespół techniczny Banku Centralnego. Teksty są podobne i zbiegają się w jeden” – powiedział senator Irajá.

Irajá zwrócił również uwagę, że oczekuje się, że przewodniczący Senatu Rodrigo Pacheco podda ujednolicony projekt ustawy pod kwietniowe głosowanie plenarne. Powiedział:

„Łącząc projekty razem, przyspieszyliśmy zatwierdzenie tego kamienia milowego w sprawie nowych regulacji które obejmą kryptowaluty. Istnieje zapotrzebowanie rynku na bezpieczniejsze środowisko biznesowe i konieczność klasyfikacji kryminalnej w celu uniknięcia oszustw, a także dostosowania Brazylii do umów międzynarodowych”.

Zatwierdzenie ustawy na posiedzeniu plenarnym nie sprawi jednak, że bitcoin stanie się prawnym środkiem płatniczym w Brazylii, tak jak ma to miejsce w Salwadorze.

Proponowana ustawa pozwoli prezydentowi Brazylii na określenie podmiotu federalnego odpowiedzialnego za ustalanie zasad dotyczących kryptowalut. Prezydent albo utworzy nowego regulatora, albo przekaże tę funkcję krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CVM) lub Centralnemu Bankowi Brazylii (BC).

Regulator będzie odpowiedzialny za określanie wytycznych rynkowych i ustanawianie norm zgodnych z międzynarodowymi standardami w celu zapobiegania praniu pieniędzy i ukrywaniu aktywów.

Projekt proponuje również karę od czterech do ośmiu lat więzienia, oprócz grzywny dla tych, którzy dopuścili się oszustwa przy świadczeniu usług na rynku wirtualnych aktywów.

Kolejnym ważnym punktem w projekcie ustawy jest ustanowienie zestawu zachęt dla kopaczy kryptowalut do założenia sklepu w Brazylii. Proponuje zwolnienie z podatków importu koparek. Jednak to może nie wystarczyć, aby zwabić górników kryptowalutowych, gdyż ceny energii w Brazylii są jednymi z najwyższych w Ameryce Południowej i około pięć razy wyższe niż w krajach takich jak Paragwaj i Wenezuela.

Jest to kolejna inicjatywa ustawodawców w Brazylii w celu uregulowania i zabezpieczenia przed nadużyciami rynku kryptowalut. Niedawno Rio de Janeiro ogłosiło, że zezwoli na opłacanie podatku od nieruchomości za pomocą BTC. Mądre działania celujące w innowację z pewnością pomogą gospodarce Brazylii i otworzą nowe perspektywy w każdej sferze życia.

Może Cię zainteresuje:

Komentarze