„Pump & dump” bitcoina po przemówieniu Powella

7 614

Bitcoin doświadczył wczoraj zawirowań cenowych, które pojawiły się w towarzystwie wiadomości o zamiarach Rezerwy Federalnej. Prezes Fed powiedział, że Rezerwa chce zakotwiczyć stopy procentowe blisko zera. Miałoby to umożliwić wzrost inflacji w najbliższym czasie, aby wesprzeć gospodarkę. W trakcie wystąpienia prezesa Fed mogliśmy zauważyć małe „pump & dump” bitcoina…

Wystąpienie Powella natychmiast doprowadziło do wzrostu wartości aktywów makro, takich jak bitcoin, złoto i inne „bezpieczne przystanie”. Cena BTC wzrosła z najniższych poziomów 11 200 USD do 11 600 USD.

Jednak gdy tylko kryptowaluta osiągnęła te szczyty, spadła z powrotem do ostatnich minimów sygnalizując, że inwestorzy nie są zbyt entuzjastycznie nastawieni do krótkoterminowych konsekwencji, jakie wysoka inflacja mogłaby mieć dla price action BTC.

To nie pierwszy raz, kiedy Bitcoin reaguje w podobny sposób na wiadomości z Rezerwy Federalnej.

Rezerwa Federalna stymuluje Bitcoin

Podczas wczorajszego przemówienia prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell zapowiedział, że bank centralny pozwoli na roczny wzrost inflacji w nadchodzących miesiącach i latach. Ma to na celu wsparcie gospodarki, która została zniszczona przez trwającą pandemię.

Powell opisał plan jako „solidną aktualizację” polityki Rezerwy Federalnej. Zwrócił przy tym uwagę, że inflacja będzie mogła przekroczyć standardowy cel 2% rocznie, który został nakreślony w poprzednich latach.

Większość ekonomistów wiedziała, że wyższa od średniej inflacja będzie nieuchronna w wyniku masowego wzrostu wydatków rządowych. Ta wiadomość nie była zatem dużym zaskoczeniem dla inwestorów.

Pump & dump bitcoina po przemówieniu Powella

Natychmiast po tym, jak pojawiły się wiadomości dotyczące tej aktualizacji polityki Fed, cena bitcoina wzrosła do maksimum 11 600 USD, po czym spotkała się z natychmiastowym odrzuceniem. Spowodowało ono, że kurs „króla kryptowalut” spadł do 11 200 USD.

pump & dump bitcoina
wykres BTC USD od TradingView

Wzorzec, który utworzył się na wykresie, nie jest bynajmniej bezprecedensowy. Jeden z analityków zauważył, że bitcoin tworzył prawie identyczne wzorce przy wielu okazjach w poprzednich miesiącach, zawsze w oparciu o wiadomości związane z Fed.

pump & dump bitcoina
źródło: tutaj

Bez względu na krótkoterminowe konsekwencje dla ceny BTC, nie ma wątpliwości, że wczorajsze przemówienie Powella rzuci światło na znaczenie posiadania ekspozycji na aktywa takie jak BTC.

Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze