Inflacja we wrześniu na wysokim poziomie

1 310

We wrześniu br. za dobra i usługi Polacy płacili przeciętnie o 3,2% więcej niż w 2019 r.

Jeszcze przed kilkoma miesiącami Narodowy Bank Polski spodziewał się, że w trzecim kwartale inflacja utrzyma się na poziomie 2,8%. Tymczasem jest to prognoza już nieaktualna. W porównaniu z poprzednim miesiącem średni wzrost cen wyniósł 0,2%.

To najwyższy odczyt od czerwca br., ponieważ w lipcu inflacja roczna wyniosła 3%, w sierpniu 2,9%. Większość ekonomistów spodziewało się raczej stabilizacji lub delikatnego spadku tempa wzrostu cen. Jak tłumaczą, obecna sytuacja ma bezpośredni związek z rosnącymi cenami usług, które od kilku miesięcy rosną znacznie szybciej niż ceny towarów.

Inflacja w Polsce we wrześniu 2021 r.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały w skali roku o 2,7%, a energia aż o 4,6%. Ceny paliw do prywatnych środków transportu staniały o 9,2%. w skali roku. Obserwatorzy tłumaczą, że przed miesiącem wiele sektorów – jak chociażby edukacja – musiało dostosować się do nowych zasad funkcjonowania. To zaś pociągnęło za sobą dodatkowe koszty.

Obecna inflacja to również zła wiadomość dla osób oszczędzających oraz tych, którzy w najbliższym czasie zamierzali kupić dom lub mieszkanie. Z analiz NBP wynika bowiem, że roczna lokata bankowa we wrześniu 2019 roku była otwierana z oprocentowaniem na poziomie 1,54%. To ponad dwa razy mniej niż obecnie.

Spadek inflacji w 2021 r.?

Co prawda skok inflacji do poziomu 3,2% nie jest bardzo znaczący, ale był dla ekonomistów pewnym zaskoczeniem. Są oni jednak przekonani, że inflacja jeszcze powróci do spadków. Ma to nastąpić na początku 2021 roku. Będziemy mieli wówczas do czynienia z kolejnym wzrostem płacy minimalnej, który decyduje o większych cenach w sektorze usług.

Opublikowane przez GUS dane stanowią tzw. szybki szacunek. Bardziej szczegółowe informacje mają zostać udostępnione w połowie października br.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze