Fed | Rekordowa redukcja w 7-bilionowym bilansie Rezerwy Federalnej

2 267

Czwartkowe dane dotyczące banków partnerskich Fedu pokazują, iż w okresie ostatnich trzech miesięcy wykorzystano najmniejszą ilość dolarów. Doprowadziło do zaskakującej redukcji 7-bilionowego bilansu Fedu. To pierwszy taki przypadek od lutego i największy od czasu kryzysu finansowego sprzed ponad dekady.

źródło

Bilans swapów walutowych Fed spadł z 444,5 mld do 352,5 mld w przeciągu jednego tygodnia. Łączna kwota pozostająca w liniach swapowych mająca na celu równoważenie gwałtownych wzrostów popytu na dolary pozostaje najniższa względem początku kwietnia.

Powrót do normalności?

Mając na uwadze awaryjne instrumenty finansowe Fedu, zmniejszenie linii swapów można traktować jako dobry znak. Globalne rynki będą się normalizować po tym, co miało miejsce na początku pandemii w lutym i marcu. W tym okresie premie za ryzyko kredytowe gwałtownie wzrosły, zaś popyt na „greenbacki” przewyższył podaż. Fed starający się przywrócić porządek, rozszerzył umowy o linię swapów walutowych na 9 (z wcześniejszych 5) banków centralnych.

„Spodziewamy się szybszego spadku w ciągu najbliższych miesięcy, ponieważ większość swapów zostanie wycofana” – napisali ekonomiści Citigroup w nocie do klientów w piątek.

źródło

Jak pisze Reuters „nieuregulowane salda w programach oferujących kredyty dla głównych dealerów, emitentów papierów komercyjnych, funduszy rynku pieniężnego i bezpośrednich pożyczek dla banków w celu spełnienia wymogów dotyczących rezerw od maja uległy znacznemu pogorszeniu lub gwałtownemu spadkowi.”

Popyt na repo

źródło

Dnia 18 marca Fed zarejestrował rekordowe saldo transakcji repo w wysokości prawie 442 mld dolarów. Następnie w okolicach 20 kwietnia popyt gwałtownie spadł po poziomu poniżej 200 mld dolarów. W czerwcu było to już poniżej stu mld.

Zmniejszający się popyt pojawił się w miarę tego, jak rynki zaczęły odzyskiwać swoją pozycję po wielkim spadku. Akcje odzyskały około 90 proc. swoich strat. Firmy pozyskują kapitał na rynku obligacji w rekordowym tempie. Premie za ryzyko wkomponowane w rentowność obligacji korporacyjnych wracając do miejsca, w którym znajdowały się na początku marca.

Koszty finansowania dolarowego również uległy znacznej normalizacji. Japonii i Europy, których banki centralne były od marca największymi użytkownikami linii swapowych Fed, koszty dostępu do „greenbacków” powróciły do poziomu z końca lutego.

Plusem w łagodzeniu presji na finansowanie dolarowe jest to, że obligacje skarbowe stają się bardziej atrakcyjne. To może wesprzeć popyt na amerykańskie obligacje rządowe.

źródło:
https://linkd.pl/zpra

Komentarze