Fed kontynuuje QE za 120 mld miesięcznie

Fed kontynuuje QE

W swoim oświadczeniu FOMC (Federalny Komitet Otwartego Rynku) uzasadnił trwające luzowanie ilościowe, które można już określić jako niekończące się, stwierdzając, że:

W nadchodzących miesiącach Rezerwa Federalna zwiększy swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką przynajmniej w obecnym tempie, aby utrzymać płynne funkcjonowanie rynku i pomóc sprzyjać akomodacyjnym warunkom finansowym, wspierając w ten sposób przepływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Innymi słowy, szlachetny Fed kontynuuje program QE, aby rynek dalej jak oszalały mógł wypychać akcje na nowe szczyty. A wszystko to kosztem oszczędzających i najbiedniejszych.

Fed drukuje 120 mld miesięcznie

Nowojorski Fed wydał swoje najnowsze wytyczne dotyczące luzowania ilościowego, w których nie było żadnych niespodzianek: krótko mówiąc, 80 mld USD miesięcznych zakupów skarbowych i 40 mld USD miesięcznych zakupów MBS będzie kontynuowane w nieskończoność. Z innych wiadomości, bilans Fed będzie nadal rósł o ponad 1 bilion dolarów każdego roku i prawdopodobnie więcej, w zależności od tego, na ile dodatkowych bodźców fiskalnych wyrazi zgodę Kongres.

Napiszmy to jeszcze raz aby uzmysłowić skalę tego procederu wszystkim czytelnikom:

Fed drukuje 120 mld USD miesięcznie! I generalnie nie ma planu, aby to kiedykolwiek skończyć!

A tak wygląda bilans Fed, który w ostatnim czasie rośnie lepiej niż Ethereum w 2017:

FED

Wytłumaczenie

W szczegółowym oświadczeniu Fed oraz FOMC, możemy przeczytać:

Od 16 września 2020 r .Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) polecił Działowi Otwartego Rynku (The Desk) w Federal Reserve Bank w Nowym Jorku, aby kontynuował zwiększanie zasobów skarbowych papierów wartościowych i agencji na systemowym rachunku otwartego rynku (SOMA), wliczając w to papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS). FOMC polecił również Departamentowi zwiększyć zaangażowanie w skarbowe papiery wartościowe i agencyjne MBS o dodatkowe kwoty oraz zakupienie agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką komercyjną (CMBS) w celu utrzymania płynnego funkcjonowania rynków tych papierów.

Zgodnie z tą dyrektywą Desk planuje dalsze zwiększanie posiadanych przez SOMA skarbowych papierów wartościowych o około 80 miliardów dolarów miesięcznie.

Podobnie Desk planuje dalsze zwiększanie udziałów SOMA w agencji MBS o około 40 miliardów dolarów miesięcznie.

Finansowy Krytyk

Komentarze