Fed | 6,42 bln $. To nowy, historyczny rekord

2 209

Amerykański Fed pracuje w pocie czoła, by zapobiec katastrofalnemu w skutkach wpływowi wirusa na ekonomię. W ramach działań prewencyjnych, już w marcu obniżano stopy do rekordowo niskich poziomów. Teraz padł kolejny rekord, aczkolwiek nie jest on związany ze stopami, a z bilansem. Możemy się spodziewać, że niedługo zostanie przebity.

6,42 biliona $ bilansu Fed

W przeciągu tego tygodnia, jak informuje agencja Reuters, bilans Fedu sięgnął poziomu 6,42 bln dolarów. Jest to wynikiem działań Amerykańskiego banku centralnego, który skupuje wszelakie aktywa z całego rynku. Działanie to ma na celu pomoc w aktywizacji gospodarki i zapobiegnięciu jej nagłemu wstrzymaniu. Jest to kolejne z działań, jakie podjęła amerykańska rezerwa od początku marca w walce z nadciągającą recesją.

Bazując na danych z agencji Reuters wiemy, że bilans Fed wzrósł o prawie 300 mld względem poprzedniego tygodnia. Uwzględniając wynik z początku marca, czyli 4,29 bln, mamy do czynienia z prawie 50% wzrostem. Jest to wystarczający przyrost w bilansie, by Fed osiągnął poziom równy 30% gospodarki USA. Ważne, że chodzi tutaj o gospodarkę jeszcze przed kryzysem.

4% wzrostu zasobów skarbu państwa

Składowych w bilansie Fedu jest wiele, ale najważniejszymi są zasoby skarbu państwa. Tych jest 3,79 bln dolarów od środy i wzrosły względem zeszłego tygodnia o 4%. Nie jest to jedyny wzrost. Kolejne istotna pozycja, czyli zasoby zabezpieczone hipoteką też się powiększyły. Pozycja ta stanowi około 1,57 bln, jak wynika ze środowego obwieszczenia i wzrosła względem poprzedniego tygodnia o prawie 7%.

Możemy zauważyć, że największe pozycje bilansu są w trendzie wzrostowym. Nie przekłada się to jednak na wszystkie składowe. Saldo pożyczkowego programu ostatniej instancji dla banków spadło do 36,3 mld względem 43,45 w zeszłym tygodniu. To aż 16 procentowy spadek tej pozycji, co w gruncie rzeczy jest pozytywnym zjawiskiem. Można to interpretować tak, że spada liczba instytucji potrzebujących się zadłużać.

Dalsze wzrosty

Oczywiście możemy się spodziewać dalszych wzrostów bilansu, gdyż patrząc na USA widzimy, że sytuacja związana z pandemią się nie poprawia. Wymusza to kontynuację działań Fedu, by poprawić sytuacje. Jednak aktualne działania banku centralnego, które już obserwujemy, celują w zapobieganie lub mocne ograniczenie recesji. Możemy też spodziewać się odpalenia kolejnych programów stymulujących gospodarkę jak „The Commercial Paper Funding Facility II LLC”, który jest kolejnym narzędziem specjalnie przystosowanym do takich sytuacji. Wiemy, że ten program działa już od wtorku 14 kwietnia i będziemy informowali o jego wpływie na dalszą stabilizację sytuacji ekonomicznej w Stanach.

Komentarze