#NiedzielnyWywiad. Blockchain stworzy lepszy świat

630

Blockchainy umożliwiają proste, szybkie, bezpieczne i uczciwe transakcje między różnymi podmiotami na całym świecie. Ograniczają jednocześnie uczestnikom sieci możliwość uzyskania korzyści kosztem innych. Docelowo blockchainy pomogą nam stworzyć uczciwy, wydajny i bezpieczny świat, w którym wszyscy chcielibyśmy żyć – mówi Paul Snow, CEO Factom.com, w #NiedzielnyWywiad Bithub.pl.

Czy można powiedzieć, że blockchain jest przełomową technologią, która wprowadzi przejrzystość do życia politycznego i społecznego w każdym jego aspekcie?

Paul Snow: Blockchain wprowadzi transparentność do wszystkich obszarów polityki, biznesu i kultury. Co prawdopodobnie istotniejsze, blockchain wprowadzi zaufanie.

Problem z kwestią zaufania w scentralizowanych systemach, takich jak media społecznościowe, e-maile, aplikacje, dokumenty i bazy danych, polega na tym, że te elektroniczne rejestry są podatne na wprowadzanie nieupoważnionych zmian. Osoby zarządzające takimi systemami, od użytkowników po firmy, mogą modyfikować, kasować i dodawać nowe informacje. W efekcie mogą modyfikować przeszłość.

Publiczne blockchainy eliminują możliwość edytowania, kasowania i dodawania danych. Bitcoin posiada potężne zabezpieczenia dzięki mechanizmowi Proof of Work. Do tego stopnia, że jego rejestr nie może zostać zmodyfikowany, mimo że jest rozproszony po cały świecie i pozbawiony ograniczeń dostępu. Banki są bezpieczne jedynie wtedy, gdy mogą sprawować absolutną kontrolę nad tym, kto wchodzi do ich skarbca lub może logować się do ich baz danych. Zupełnie inaczej jest w przypadku Bitcoina, którego rejestr może przeanalizować każdy, ale nikt nie może niczego w nim zmienić ze względu na fundamenty matematyczne, która leżą u podstaw tej kryptowaluty.

Technologie takie jak Factom umożliwiają zastosowanie tych potężnych mechanizmów zabezpieczających sieć Bitcoin do innych rejestrów danych. Factom wspiera nieograniczoną liczbę cyfrowych rejestrów, które mogą być tworzone i wykorzystane do nieograniczonej liczby celów. Te zdecentralizowane księgi mogą być generowane przez wiele podmiotów oraz prześwietlane i walidowane przez ich użytkowników. Mogą również odsyłać do wpisów w innych rejestrach. Tego typu mechanizmy mogą być wykorzystane do tworzenia rozproszonych cyfrowych tożsamości, ścieżek rewizyjnych, zarządzania urządzeniami w ramach internetu rzeczy oraz wielu innych zadań.

Możliwość analizowania procesów biznesowych niemal w czasie rzeczywistym przez wiele podmiotów, w warunkach braku scentralizowanej bazy danych i przy braku ryzyka modyfikacji lub zniekształcenia danych (wskutek pomyłki lub złej intencji) zmieni sposób postępowania w wielu obszarach życia społecznego.

Oferujecie rozwiązania z zakresu transparentności i integralności danych. Jakie korzyści te narzędzia mogą przynieść firmom lub innego typu organizacjom?

PS: Factom dostarcza narzędzi umożliwiających wykorzystanie blockchaina do rozwiązywania rozmaitych problemów przy uniknięciu rozmaitych trudności związanych z tworzeniem łańcucha bloków od podstaw i zarządzaniem nim. Zauważamy błyskawiczny wzrost zainteresowania blockchainem i rozwiązaniami wykorzystującymi tę technologię. Tym natomiast, czego nie zauważamy, jest analogiczny wzrost aplikacji przeznaczonych dla biznesu i zdolnych do rozwiązywania realnych problemów.

Factom dostarcza rozwiązań dla prostego zestawu problemów:
– jak stworzyć rejestr danych,
– jak wprowadzać wpisy do tego rejestru w taki sposób, by były one zabezpieczone na publicznym blockchainie,
– i jak uzyskać dostęp do tego rejestru za pomocą swojego oprogramowania.
Na poziomie protokołu Factom nie weryfikuje ani nie waliduje danych aplikacji.

To podejście pozwala nam na skalowalność. Ponieważ każdy rejestr lub zbiór danych jest niezależny od dowolnej innej formy zasobu danych, Factom pozwala na samodzielne tworzenie cyfrowych dowodów, które obejmują jedynie wybrane rejestry i umożliwiają aplikacjom walidację tych dowodów za pomocą ograniczonego ciągu danych. Posiadanie możliwości wyboru podzbiorów to podstawowe wymaganie w stosunku do blockchaina, a Factom dostarcza jedynego narzędzia opartego na blockchainie, które jest w stanie to zrobić.

Poza rozwijaniem i wspieraniem opensource’owego protokołu Factom spółka Factom Inc. tworzy i utrzymuje również zamknięte oprogramowanie, które wykorzystuje protokół Factom także poza obszarem integralności danych. Stworzone przez nas narzędzie o nazwie Factom Harmony umożliwia weryfikację i walidację usług na użytek niewielkiej liczby zastosowań biznesowych. Factom dostarcza firmom czystego, użytecznego i elastycznego rozwiązania blockchainowego bez obciążania swoich klientów z góry założonymi ograniczeniami i wymaganiami.

Wykorzystujecie którąś z ogólnodostępnych platform, jak Ethereum lub Hyperledger czy tworzycie własne rozwiązania od podstaw?

PS: System dowodów i blockchain Factom stanowi nasz własny produkt napisany w Go, języku opracowanym i wykorzystywanym przez Google. Factom jest członkiem Hyperledgera i zamierza podarować kod tej organizacji. Zamierzamy również powiązać nasz system z Ethereum w celu zwiększenia bezpieczeństwa protokołu Factom.

A jak wygląda możliwość integracji waszych narzędzi z softwarem używanym przez waszych potencjalnych klientów?

PS: Protokół Factom może być zintegrowany z narzędziami i oprogramowaniem wykorzystywanym przez firmy. Pracujemy nad tym obecnie w ramach kilku projektów. Niektóre z opcji zawartych w Factom Harmony to rozwiązania typu fit-for-all, ale w przypadku większości implementacji biznesowych stosujemy pewne modyfikacje.

Blockchainem najpierw zainteresowały się duże korporacje, następnie rządy. Czy małe i średnie przedsiębiorstwa również zaczęły dostrzegać tę technologię?

PS: Zauważamy wzrost zainteresowania blockchainem wśród wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od skali ich działalności. Niektóre małe firmy są zdolne do szybszego podejmowania decyzji, podczas gdy duże spółki mogą przeznaczyć więcej środków na wdrażanie innowacji. Z naszego doświadczenia wynika, że korzyści związane z oboma tymi atutami równoważą się w dłuższej perspektywie czasowej.

Jednym z największych problemów współczesnego świata jest właściwa dystrybucja bogactwa – a raczej jej brak. Czy technologia blockchain może dostarczyć rozwiązań w tym zakresie?

PS: Pierwsze zastosowanie blockchaina polegało na stworzeniu uczciwej, wiarygodnej tabeli wyników dla tokenów, nazywanej Bitcoinem. Jej gigantyczną zaletą jest to, że każda osoba na świecie może wymieniać tokeny w rejestrze Bitcoina, mając pewność co do uczciwości tego rejestru. Wszyscy posiadacze bitcoinów (i tokenów w innych publicznych blockchainach) są na równej pozycji. Nikt nie ma preferencyjnej sytuacji w systemie, lepszych warunków dotyczących opłat transakcyjnych czy zdolności szybszego dokonywania transakcji.

W skrócie rzecz ujmując, blockchainy umożliwiają proste, szybkie, bezpieczne i uczciwe transakcje między różnymi podmiotami na całym świecie. Ograniczają jednocześnie uczestnikom sieci możliwość uzyskania korzyści kosztem innych. Pozwalają na integrację całego świata na równym, uczciwym gruncie. Umożliwiają też przedsiębiorcom, rządom i ludziom tworzenie ścieżek rewizyjnych ich działań i historii aktywności, którą nie są w stanie manipulować nawet największe siły.

Blockchainy pozwolą nam na stworzenie uczciwego, wydajnego i bezpiecznego świata w którym wszyscy chcemy żyć.

Rozmawiał Przemysław Ćwik
e-mail: p.cwik/at/bithub.pl

Komentarze