Lex Secure (LXC) – Legal Blockchain | Raport Bithub Research Q1 2020

1 927

Bithub Research prezentuje analizę fundamentalną Lex Secure Legal Blockchain skupiającą się na zastosowanej w projekcie technologii blockchain, kryptoekonomii Lex Coin (LXC) oraz wykorzystanym modelu przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej ICO, zaakceptowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Celem Bithub Research było określenie stopnia ryzyka związanego z dokonaniem inwestycji kapitałowej w ICO Lex Secure Legal Blockchain, wskazanie zalet i wad projektu oraz unikalnych rozwiązań biznesowych, które Platforma wnosi na polski i międzynarodowy rynek usług prawnych.

Bithub Research to odpłatna usługa skierowana do biznesu, który operuje z wykorzystaniem technologii blockchain. Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza – publiczna – dotyczy w pełni transparentnej analizy biznesu. Druga cześć raportu zawiera szczegółową analizę obszarów do poprawy oraz konkretne rekomendacje w tym zakresie i została przekazana wyłącznie Zleceniodawcy.

Badany podmiot wyraził zgodę na pełne oddanie swojego biznesu do oceny i zaprezentowania jej wyników społeczności, która z jednej strony może być zainteresowana biznesową stroną nowych projektów blockchainowych, jak również pokładać w nich nadzieje w aspekcie inwestycyjnym.

Najważniejsze wnioski

 • ICO Lex Secure Legal Blockchain przedstawia sobą możliwość dokonania strategicznej, długoterminowej alokacji kapitału w firmę z 8 letnim doświadczeniem na rynku, generującą realny zysk i prowadzoną przez doświadczonych profesjonalistów.
 • Bithub Research wnioskuje, że propozycja wartości tokena LXC zawiera się w jego funkcji jako quasi-akcji. Podobny model z sukcesem zastosowały wcześniej takie ICO jak Binance, FTX i OKEX – firmy ze świata kryptowalut, zabezpieczone przez stały dochód, generowany z racji świadczonych usług.
 • W tej materii, dla inwestora szukającego takiego właśnie rodzaju biznesu, LXC łączy w sobie to co najlepsze z obu światów: prostotę inwestycji płynącą z zastosowanej technologii tokenów ERC20 oraz zaufane przedsiębiorstwo, które dostrzegłszy okazję rynkową, zamierza rozwijać się poprzez zastosowanie technologii blockchain i uczenia maszynowego.
 • Kapitał (5 milionów EUR hard cap) zbierany przez Lex Secure w procesie ICO nie odbiega od normy w stosunku do funduszy pozyskiwanych przez nowe firmy blockchain, co Bithub Research uważa za pozytywną i uczciwą praktykę ze strony firmy.
 • Niemniej, w ICO sprzedanych zostanie raptem 2% zasobu tokenów, z planami przeprowadzenia dalszych ICO w późniejszej fazie projektu. Choć istnieją prace teoretyczne na temat, tzw. „stopniowych ICO”, mówiące o ich wyższości nad standardowymi ICO, to praktyczne przypadki powodzenia takiego modelu obejmują zaledwie dwie kryptowaluty: EOS (top 8) oraz NEO (top 19).
 • Bithub Research nie zgadza się jednak z proponowanym przez Lex Secure (Whitepaper) modelem waluacji kryptowaluty LXC, przypisującym wartość tokena do realnej wartości firmy sugerując, że wolnorynkowy kurs LXC może, bądź nie – być zależnym od fundamentalnych przesłanek.
 • Kryptowaluta LXC będzie podatna na spekulacyjne wahania cenowe, szczególnie uwzględniając nierównowagę po stronie podażowej i popytowej, wynikającą z zastosowanej przez Lex Secure kryptoekonomii.
 • Kluczowym dla powodzenia ekosystemu prawniczego Lex Secure Legal Blockchain będzie wprowadzenie LXC na scentralizowane, płynne rynki, dzięki czemu zarabiający w LXC prawnicy stowarzyszeni będą w stanie upłynnić swój przychód.

Ocena projektu według metodyki oceny ICO Bithub Research: 6.8/10

 • Zespół: 10 pkt.
 • Technologia: 6 pkt.
 • Kryptoekonomia: 4 pkt.
 • Biznes: 9 pkt.
 • Warunki ICO*: 5pkt.

*Pozytywnym czynnikiem determinującym ocenę w kategorii Warunki ICO była zrównoważona ilość pozyskiwanego przez Lex Secure kapitału. Negatywnie – zaledwie 2% sprzedawanych tokenów w pierwszym ICO.

Wprowadzenie

Napędzane sentymentem rozemocjonowanych inwestorów-amatorów ICO (Initial Coin Offering – odpowiednik tradycyjnego IPO), stanowiły największy krzyk mody rynku kryptowalut w latach 2017-2018. Oferując niewyobrażalne wręcz zwroty na kapitale w zaskakująco krótkim okresie, ICO momentalnie stały się go-to wszystkich krypto spekulantów. Ogromny zysk ukrywał jednak nieprzyjemną rzeczywistość. Pod płaszczem zupełnie nowej technologii, blockchainowej manii ubranej w dziesiątki nic nieznaczących słów, mających skłonić nieobeznane ze światem kryptowalut osoby do inwestycji, a także sprytnych zabiegów marketingowych, skryte pozostawało niezwykle wielkie ryzyko straty całości zainwestowanego kapitału.

Niemniej, sama idea ICO oraz rozwiązania techniczne ją wspierające, stanowią potężny mechanizm inwestycyjny na miarę XXI-wiecznej ery wszechpołączonej, globalnej sieci. ICO pozwalają każdemu na świecie na wzięcie udziału we wczesnej fazie finansowania nowopowstałej firmy. Bez względu na jego pracę, wykształcenie, kolor skóry, płeć, miejsce zamieszkania – to czy posiada licencję akredytowanego inwestora i odpowiednie kontakty, czy też nie. Z pomocą bardzo prostego w przechowywania i przesyłaniu cyfrowego tokena (najczęściej w standardzie ERC20 – funkcjonującym na blockchainie Ethereum, drugiej co do wielkości kryptowaluty), jesteśmy w stanie dokonać strategicznej alokacji kapitału w przedsiębiorstwo, firmę technologiczną, projekt społecznościowy, a nawet kawałek zdecentralizowanego oprogramowania.

Na przykładzie Polskiej firmy Lex Secure i ich nowopowstającej platformy Lex Secure Legal Blockchain Bithub Research rozważa, czy model finansowania ICO ma szansę raz jeszcze powrócić na rynek kryptowalut oferując sobą coś zupełnie nowego: Value Investing z pomocą kryptowalut (inwestowanie w wartość).

Źródło: Bithub Research

Value Investing z pomocą kryptowalut

Znana dzięki takim legendarnym inwestorom jak Benjamin Graham i Warren Buffet strategia długoterminowego inwestowania w wartościowe projekty jest zaskakująco mało popularna na rynku kryptowalut. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Bithub Research, głównym powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że mamy tu do czynienia z zupełnie inną klasą aktywów, swoistą hybrydą, nieporównywalną do niczego, co możemy zakupić i sprzedać na tradycyjnych rynkach finansowych.

Korelacja pomiędzy alternatywnymi kryptowalutami a Bitcoinem, którego kurs stanowi niezaprzeczalny wyznacznik sentymentu rynkowego, pozostaje na wysokim poziomie, co może skłaniać inwestorów do zabezpieczania ryzyka i nie lokowania kapitału w altcoiny.

Biorąc pod uwagę ich wewnętrzną architekturę i zastosowanie, kryptowaluty dzielimy na dwie kategorie. Pierwsza z nich zawiera w sobie monety, takie jak Bitcoin, Monero czy Dash – z założenia mające służyć jako medium do wykonywania płatności. Druga kategoria obejmuje zaś tokeny. To właśnie tokeny umożliwiły transformację naszego pojmowania tego, co można umieścić w świecie cyfrowym. Tokeny pozwoliły nam na budowę licznych zdecentralizowanych aplikacji, nowego rodzaju wirtualnych ekonomii wartości, a także otworzyły drogę do powstania modelu zaskakująco prostego pozyskiwania finansowania, na interesujące projekty oraz startupy.

Pomimo rosnącego zainteresowania funduszy Venture Capital inwestowaniem w firmy zajmujące się blockchainem i kryptowalutami, publiczne uczestnictwo w inwestycjach w projekty blockchain sięgnęło historycznych minimów. ICO, jak i zaadaptowany później model IEO (Initial Exchange Offering), w ostatnich latach i miesiącach nie sprawowały się najlepiej. Zainteresowanie projektami zbierającymi kapitał w ramach procesu ICO stopniowo spadało, na przestrzeni lat 2018-2019. Najniższe wartości osiągając w 2019 roku.

Źródło: http://www.fmaconferences.org/Sonoma/Papers/LPR_v3-blind.pdf

IEO, choć będące chwilowym sukcesem, głównie jeśli rozważymy dane płynące z projektów blockchain uruchomionych poprzez Binance Launchpad, w dłuższym terminie nie przyciągnęły zainteresowania inwestorów. Bardziej niż w „value investing” wpasowując się schemat pump-and-dump.

Źródło: TheBlock cryptocurrencies data

U zmierzchu ICO i IEO, Bithub Research dostrzega szansę dla nowego, hybrydowego modelu ICO, w którym to zaufane i rentowne przedsiębiorstwa, chcące przejść modernizację technologiczną, decydując się na emisję tokenów. Inwestor, dzięki prostocie i dostępności technologii blockchain, zyskuje okazję na realny „value investing” w kryptowalutach. W przeciwieństwie do nowego startupu, ryzyko „nietrafienia” z produktem w przypadku istniejącego i zarabiającego przedsiębiorstwa jest bliskie zeru.

W tym raporcie Bithub Research analizuje przypadek Lex Secure Legal Blockchain, pod kątem szansy na zapoczątkowanie na polskim rynku modelu inwestowania w wartość za pośrednictwem kryptowalut.

Prezentacja firmy Lex Secure i platformy Legal Blockchain

Lex Secure to mogąca pochwalić się ośmioletnią historią firma, będąca uznanym dostawcą usług prawnych na terenie Polski. W ciągu niemalże dekady działalności, Lex Secure dostarczyło łącznie ponad 30,000 porad i opinii prawnych, zyskując sobie zaufanie 150 tysięcy zadowolonych abonentów z całej Polski. Lex Secure zrzesza 120 prawników i współpracuje z wieloma renomowanymi kancelariami prawnymi, zapewniającym klientom czas odpowiedzi na pytania prawne nieprzekraczający 24 godzin.

Brak infrastruktury pozwalającej na swobodną komunikację pomiędzy odrębnymi systemami prawnymi Unii Europejskiej oraz niedoskonałość systemów rozliczeniowych, zaufanych i sprawdzonych platform wiedzy i zasobów prawniczych, a także rzetelnych i weryfikowalnych rankingów prawników sprawiły, że Lex Secure dostrzegło szansę na rozwój i innowację w tej materii.

W niedalekiej przyszłości, Lex Secure zamierza uruchomić platformę Legal Blockchain. Napędzana algorytmami uczenia maszynowego, analizą statystyczną big data oraz niezawodnością i niezmiennością rozproszonych ksiąg rozrachunkowych, projekt Lex Secure Legal Blockchain pragnie dostarczyć technologię tam, gdzie wydawałoby się, że wszelkie innowacje ustały.

Źródło: Whitepaper Lex Secure

Lex Secure, zamiast decydować się na pełną i czasem niemożliwą do osiągnięcia, drastyczną automatyzację procesów prawniczych, swoistego utopijnego zastąpienia człowieka maszyną, pragnie obrać inną drogę, polegającą na o wiele zdrowszej integracji człowiek-maszyna. W tym wypadku, Lex Secure planuje wdrożyć sztuczną inteligencję, w pierwszej kolejności ucząc ją na danych historycznych pochodzących ze zbiorów opinii prawnych dostarczanych przez Lex Secure przez 8 lat działalności na polskim rynku, a następnie dostarczając jej informacji pochodzących z realizacji swoich usług dla nowych klientów w ramach Lex Secure Legal Blockchain.

Swoje plany cyfryzacji i technologizacji rynku usług prawnych, założyciele Lex Secure wprowadzali już od 2001 roku. Niemniej, jak nie trudno się domyślić, ograniczała ich ówczesna technologia. Prawo będące stosunkowo ciężką i niezwykle wielowątkową dziedziną wiedzy, stało się możliwe do zautomatyzowania dopiero w ostatnich latach, wraz z pojawieniem się systemów umożliwiających inteligentne uczenie się maszyn. Bogata baza danych prawniczych Lex Secure jest skatalogowana i gotowa do dalszej integracji z inteligentnym Asystentem Prawnym.

Jak trzeźwo pragnie zauważyć Bithub Research, częstą praktyką ICO w przeszłości, było łączenie skomplikowanych technologicznie słów z nazwą „blockchain” i sprzedawaniem tego półproduktu inwestorom.

Po analizie Whitepaper Lex Secure stwierdzamy, że nie będzie to miało miejsca w tym wypadku. Zastosowana technologia blockchain oraz uczenia maszynowego ma swoje jasne uzasadnienie i miejsce w projekcie. Niezmienność blockchainów będąca ich fundamentalną cechą, ma za zadanie zagwarantowanie pewności wprowadzonych do platformy Legal Blockchain przepisów prawnych pochodzących z różnych jurysdykcji legislacyjnych.

Wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz statystyk big data, pozwoli na stworzenie samouczących się algorytmów, które z czasem napędzą Asystenta Prawnego. Ów program stanowić będzie wyspecjalizowane narzędzie pomagające w codziennej pracy prawnika w obrębie ekosystemu Lex Secure.

Rozszerzenie zdolności pamięciowych ludzkiego mózgu o cyfrowego asystenta będącego w stanie w ciągu kilku sekund analizować i dopasowywać do konkretnej sprawy bogate zbiory danych prawnych, a następnie dostarczać je w skondensowanej formie prawnikowi, jest pierwszym krokiem do stworzenia nowego, efektywniejszego sposobu codziennej pracy doradcy prawnego. Z uwagi na ograniczenia techniczne, realizacja tego celu zająć może wiele lat, niemniej Bithub Research zauważa, że przygotowania poczynione dziś, mają szansę zaowocować w przyszłości.

Kryptoekonomia tokena LexCoin (LXC)

Ekosystem Lex Secure Legal Blockchain ma być docelowo zasilany przez token użytecznościowy Lex Coin (ticker: LXC). Model zastosowany w Legal Blockchain, prezentuje się następująco:

 1. Klient zainteresowany wykupieniem subskrypcji na usługi prawne Lex Secure korzysta ze standardowej metody płatności.
 2. Waluta fiducjarna jest następnie konwertowana na LXC, dzięki wewnętrznej bramce fiat-to-crypto.
 3. Klient otrzymuje tokeny LXC na swoje konto, którymi następnie może opłacić usługi na platformie Legal Blockchain.
Źródło: Bithub Research

Token LXC będzie również wykorzystywany do dwóch form aktywności zarobkowej w obrębie platformy: aktywnego i pasywnego przychodu.

Przychód aktywny przeznaczony będzie dla prawników pracujących na platformie Legal Blockchain. Za udzielanie porad prawnych przyznawane będą im tokeny LXC, które następnie będą w stanie wymienić na FIAT lub BTC poprzez pary handlowe LXC na zdecentralizowanych oraz scentralizowanych giełdach kryptowalut.

Do przychodu pasywnego upoważnieni będą zarówno prawnicy, jak i sami klienci. Otrzymywane przez klientów opinie prawne będą zawsze stanowiły własność prywatną i podawane będą procesowi anonimizacji. Niemniej, jeśli klient lub prawnik przygotowujący opinię zdecyduje się na przekazanie gotowej opinii do bazy danych Lex Secure, w zamian za możliwość przeznaczenia jej na proces uczenia algorytmów sztucznej inteligencji zostaną oni nagrodzeni tokenami LXC.

Brak wpływu spekulacji na wycenę LXC

Bithub Research stwierdza, że założenia o braku wpływu spekulacji na wycenę LXC są dalece nierealistyczne. W swojej ocenie Lex Secure nie wzięło pod uwagę możliwości odseparowania się ceny rynkowej LXC od zakładanego modelu waluacji przedsiębiorstwa (patrz: Whitepaper). LXC nie jest odzwierciedleniem posiadania udziałów w firmie Lex Secure i należy raczej traktować go jako quasi-akcję. Wynika to z faktu, że model kryptoekonomiczny Lex Secure zakłada fundamentalną nierównowagę między stronami popytową a podażową.

Stronę podażową reprezentować będą: LXC zakupione w ICO, LXC nabyte na wolnym rynku w celach spekulacyjno-inwestycyjnych, a także LXC otrzymane w procesie udostępniania opinii prawnych przez wnioskodawców oraz prawników do bazy danych. Po stronie popytowej zaś znajdować się będzie wąskie grono klientów Lex Secure obeznanych z kryptowalutami i posiadających wiedzę jak zakupić tokeny poprzez giełdy kryptowalutowe, którzy być może chcą wykorzystać okazję zakupu LXC w celu wydania ich na subskrypcje prawnicze. Kupować będą również spekulanci i inwestorzy długoterminowi.

Problem z aktywnym przychodem w LXC

Z Whitepaper dowiadujemy się, że prawnicy podejmujący współpracę z Lex Secure w ramach międzynarodowej platformy prawnej, swój przychód aktywny otrzymywać będą w tokenach LXC. Bithub Research uważa, że wpłynie to znacząco na zahamowanie adopcji platformy oraz późniejsze problemy, wynikające z mylnej interpretacji (przez prawników) realnej wartości tokenów. Jako że Lex Secure zapewnia jedynie jednokierunkową bramkę wymiany – FIAT na LXC – prawnicy swoje tokeny sprzedać będą musieli na giełdach kryptowalut. Dezinformacja odegra tu kluczową rolę, gdyż prawnik założy, że jego tokeny warte są tyle, na ile wskazuje model, gdzie w rzeczywistości chcąc upłynnić swoją pozycję, zmuszony będzie sprzedać po cenie rynkowej – zależnej w całości od spekulantów, inwestorów i innych czynników wolnorynkowych. Może się zdarzyć, że prawnik chcący odebrać wynagrodzenie za swoje usługi, nie będzie w stanie tego zrobić zważywszy na brak płynności w tabeli zleceń na giełdzie po stronie kupna.

Nierównowaga ta doprowadzić może do wysoce odbiegających od siebie cen przewidywanych przez model, w stosunku do realnego kursu na parze handlowej LXC/ETH.

Ewaluacja modelu ICO zastosowanego w sprzedaży tokena LXC

Źródło: Whitepaper Lex Secure

W procesie ICO, w obrębie trzech etapów sprzedaży, Lex Secure zamierza sprzedać tokeny o łącznej wartości 5 milionów EUR. Wartość szacunkowa przyjęta w Whitepaper, mówi o realistycznie 2 milionach sprzedanych LXC, co dałoby (uwzględniając bonusy z ICO) około 1.3 – 1.7 milionów EUR zebranych podczas ICO (1.4 – 1.8 mln USD). Zatem całkowita kapitalizacja projektu Lex Secure, uwzględniając łączny zasób LXC, wyniesie ~ 80 mln USD (2 mln LXC sprzedanych w ICO odpowiada 2% wszystkich tokenów).

Źródło: Whitepaper Lex Secure

Dystrybucja tokenów podzielona została na trzy etapy, każdy z własnym bonusem partycypacyjnym, oferującym zniżkę w przypadku wczesnego wzięcia udziału w ICO. Jest to raczej standardowe działanie, jeśli chodzi o proces ICO.

W przypadku gwałtownego rozwoju platformy, Lex Secure planuje przeprowadzić kolejne emisje tokenów. Cytując Whitepaper:

W przypadku rozwoju platformy Lex Secure w sposób dynamiczny, twórcy projektu planują pozyskiwanie nowych środków na inwestycje w drodze nowych emisji tokenów LexCoin według cen uwzględniających zwiększoną wartość przedsięwzięcia, lecz zawsze z zyskiem dla Inwestorów, którzy wzięli udział we wcześniejszym etapie ICO.

Bithub Research zauważa, że podobny model wielokrotnego finansowania okazał się sukcesem zaledwie w przypadku dwóch czołowych projektów kryptowalutowych notowanych publicznie: NEO i EOS. Choć widzimy niski odsetek skuteczności wymienionego modelu, Bithub Research stwierdza, że dane historyczne są niewystarczające, aby jasno stwierdzić, że model ten jest gorszy bądź lepszy w stosunku do tradycyjnego, jednoetapowego ICO.

Podsumowanie oraz wnioski końcowe

W opinii Bithub Research, największą zaletą Lex Secure Legal Blockchain jest stojący za projektem realny biznes. Wniknięcie platformy opinii prawnych w świat kryptowalut pozwoliło inwestorom na dokonanie transparentnej i niekosztownej inwestycji. Integracja technologii blockchain i uczenia maszynowego do powstającej platformy Lex Secure Legal Blockchain zajmie najprawdopodobniej wiele lat, tak samo jak międzynarodowa ekspansja i dodawanie nowych prawników oraz klientów, zatem realne pozytywne efekty naszej inwestycji możemy w pełni zauważyć dopiero po latach. Dlatego też inwestor zainteresowany alokacją kapitału w Lex Secure powinien przyjąć długoterminowy sposób myślenia.

Ostrzeżenie o ryzyku

Powyższe opracowanie ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Treści zawarte w raporcir nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

O Bithub Research

Bithub Research to ramię analityczne Bithub.pl, dostarczające profesjonalnych analiz i badań ze świata kryptowalut w oparciu o najlepsze dostępne dane. Zapytania w sprawie oferty biznesowej prosimy kierować pod adresem [email protected].

Opinia Lex Secure Legal Blockchain o Raporcie

Raport Bithub Research dotyczący Lex Secure Legal Blockchain to niezależne spojrzenie profesjonalistów na nasz projekt. Kluczowe wnioski wynikające z Raportu, jak konieczność uproszczenia modelu rozliczeń z prawnikami oraz ochrona przed atakami spekulacyjnymi na LexCoin, zostaną przez nas szczegółowo zweryfikowane i w tym zakresie z pewnością zmodyfikujemy nasz model.

Nasz projekt od początku wykazuje się dużą elastycznością, ciągle wsłuchujemy się w rynek i opinie ekspertów – Bithub Research to głos ludzi, którzy rozumieją zasady działania rynku krypto-aktywów i czują ekonomię tokenów. Opinia Bithub Research jest dla nas ważna, ponieważ niezależna analiza naszego Projektu, zaprezentowana w Raporcie, pozwala nam dostosować nasz model do sprawdzonych rozwiązań. Świetna sprawa!

Komentarze