SEC kwestionuje przejęcie Voyager

1 592

SEC kwestionuje przejęcie

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) kwestionuje przejęcie bankrutującej spółki, podważając zgodność informacji zawartych w oświadczeniu Binance.US dotyczącym ujawnienia informacji. W umowie zakupu brakuje szczegółów na temat zdolności giełdy kryptograficznej do dokonania transakcji. SEC przekazała swoje obawy radcy prawnemu Binance.US i otrzymała informację, że zmienione oświadczenie zostanie złożone przed kolejnym przesłuchaniem.

Przejęcie Voyager

Voyager, który ogłosił upadłość, planuje sprzedać swoje aktywa Binance.US za godziwą kwotę 1.02 MLD USD. Kwota ta odpowiada wartości upadającej firmy i nawet zawiera około 20 milionów premii. Początkowo Voyager miał sprzedać swoje aktywa giełdzie FTX, jednak ta także upadła.

Teksas kwestionuje przejęcie

Sprzedaż została zakwestionowana dodatkowo przez Texas State Securities Board i Texas Department of Banking, twierdząc, że Voyager i Binance.US nie są zgodne z prawem Teksasu i nie są upoważnione do prowadzenia działalności na tym terytorium.

SEC a Binance.US

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jest agencją rządową odpowiedzialną za nadzór nad rynkiem papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. W ramach swoich obowiązków SEC reguluje również giełdy kryptowalut, a także inne rodzaje rynków finansowych. SEC ma szerokie uprawnienia do nadzoru rynków finansowych i może wprowadzać regulacje, które mają na celu ochronę inwestorów i utrzymanie uczciwości rynku. Tym samym regulator może utrudniać wejście na rynek USA firm z konkurencyjnych regionów świata. W ostatnim czasie obserwujemy liczne problemy na rynku USA przez giełdę Binance. Teraz problemy z przejęciem Voyager, ostatnio Binance był przedmiotem dochodzenia w sprawie prania brudnych pieniędzy przez amerykańskich prokuratorów. Dlatego też powstają spółki oddzielne na rynek USA, to samo tyczy się Binance i Binance.US. Często takie spółki są niezbędne do przyjęcia regulacji Stanów Zjednoczonych oraz chronią przez niechcianymi sytuacjami na głównym podmiocie.

Komentarze