Ekosystem Ethereum – rewolucja zmieniająca losy świata

11 180

Czym jest Ethereum ?

Ethereum to otwarta platforma blockchain, która umożliwia tworzenie i wykonywanie inteligentnych kontraktów oraz aplikacji zdecentralizowanych (dApps). Ethereum opiera się na technologii blockchain, co oznacza, że ​​ma strukturę złożoną z kolejnych bloków zawierających informacje o transakcjach, które zostały przeprowadzone w sieci. Każdy z tych bloków jest ze sobą połączony i zabezpieczony za pomocą skomplikowanych algorytmów szyfrujących, co sprawia, że ​​cały system jest bezpieczny i niepodatny na ingerencję z zewnątrz.

Ethereum umożliwia tworzenie inteligentnych kontraktów, które są to automatycznie wykonywane programy komputerowe, które są w stanie wykonywać określone działania, jeśli są spełnione określone warunki. Inteligentne kontrakty są używane do automatyzacji różnych procesów, takich jak np. uiszczanie opłat za korzystanie z określonych usług czy też przenoszenie praw własności.

Ethereum używa wirtualnej maszyny Ethereum (Ethereum Virtual Machine – EVM) do wykonywania kodu aplikacji dezentralizowanych (dApps). EVM jest wirtualnym, odizolowanym środowiskiem, w którym aplikacje dezentralizowane mogą być uruchamiane bez obawy o ingerencję z zewnątrz. EVM jest także odpowiedzialne za wykonywanie kodu smart kontraktów.

Co to dApps ?

Ethereum umożliwia również tworzenie aplikacji decentralizowanych (dApps). Aplikacje decentralizowane (ang. decentralized applications, skrót dApps) to aplikacje oparte na technologii blockchain, które działają bez centralnego serwera i są zdecentralizowane, co oznacza, że ​​nie są kontrolowane przez jedną osobę ani organizację. DApps są zwykle tworzone na platformach blockchain, takich jak Ethereum, i mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak np. gry, społeczności, zakupy czy też usługi finansowe.

Jednym z głównych zalet dApps jest to, że są one niezależne od jakiejkolwiek centralnej jednostki, co oznacza, że ​​nie mogą być zablokowane ani zmodyfikowane przez jedną osobę czy organizację. Dzięki temu dApps są uważane za bezpieczniejsze niż zwykłe aplikacje, które mogą być z łatwością zhakowane czy też zablokowane przez odpowiednie organy.Inną zaletą dApps jest transparentność i zazwyczaj niepodatność na manipulacje. Wszystkie transakcje w dApps są rejestrowane w blockchainie i są widoczne dla wszystkich użytkowników sieci, co zapewnia ich przejrzystość.

DApps są ciągle w fazie rozwoju i nie są jeszcze powszechnie stosowane. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że technologia blockchain i dApps wciąż są dość skomplikowane dla przeciętnego użytkownika i wymagają pewnej wiedzy technicznej. Ponadto, dApps oparte na kryptowalutach, co oznacza, że ​​wymagają one posiadania portfela kryptowalutowego i znajomości zasad ich działania.

Mimo to, wiele osób uważa, że dApps mają duży potencjał i mogą zrewolucjonizować różne branże, takie jak np. sektor finansowy, gdzie mogą zastąpić tradycyjne usługi bankowe. W przyszłości możliwe, że dApps staną się bardziej powszechne i łatwiejsze w użytkowaniu dla szerszego grona odbiorców.

Opis smart contract-u

Inteligentne kontrakty (ang. smart contracts) to automatycznie wykonywane programy komputerowe, które są zapisane w formie kodu i są w stanie wykonywać określone działania, jeśli są spełnione określone warunki. Inteligentne kontrakty są używane głównie do automatyzacji różnych procesów, takich jak np. uiszczanie opłat za korzystanie z określonych usług czy też przenoszenie praw własności. Inteligentne kontrakty są zapisywane w formie kodu i są zapisane na platformie blockchain, co oznacza, że ​​są one bezpieczne i niepodatne na ingerencję z zewnątrz. Każdy inteligentny kontrakt jest automatycznie wykonywany przez komputer, co oznacza, że ​​nie wymaga on udziału ludzi do jego realizacji.

Inteligentne kontrakty są uważane za przełomowe rozwiązanie, ponieważ umożliwiają automatyzację wielu procesów, które wcześniej wymagały udziału ludzi. Dzięki temu inteligentne kontrakty mogą przyczynić się do usprawnienia wielu branż i procesów biznesowych. Mowa o dziedzinach takich jak np. sektor finansowy, ubezpieczenia, nieruchomości czy też logistyka. Przykłady zastosowań inteligentnych kontraktów to np. automatyczne uiszczanie opłat za korzystanie z określonych usług czy też automatyczne przenoszenie praw własności po spełnieniu określonych warunków.

Inteligentne kontrakty są uważane za przyszłość branży finansowej, ponieważ umożliwiają one szybkie i bezpieczne przeprowadzanie transakcji bez potrzeby udziału ludzi. Dzięki temu mogą znacząco skrócić czas potrzebny do załatwienia różnych spraw czy też zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów ludzkich.

Mimo że inteligentne kontrakty są uważane za przełomowe rozwiązanie, wciąż są w fazie rozwoju i nie są jeszcze powszechnie stosowane. W przyszłości możliwe, że inteligentne kontrakty staną się bardziej powszechne i łatwiejsze w użytkowaniu dla szerszego grona odbiorców. Jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stoją inteligentne kontrakty, jest ich regulacja prawna. W wielu krajach brakuje jasnych przepisów dotyczących inteligentnych kontraktów, co utrudnia ich powszechne stosowanie. W związku z tym w wielu krajach trwają prace nad opracowaniem odpowiednich przepisów prawnych, które umożliwią powszechne stosowanie inteligentnych kontraktów.

Przejrzystość smart kontraktów pozwala np. określić szczegółowo posiadaczy danych tokenów. Na obrazku top9 posiadaczy tokenów USDT na sieci Ethereum

Jak działa token ERC-20 ?

Tokeny ERC-20 to specjalny rodzaj tokenów cyfrowych, które są zapisywane na platformie Ethereum. Tokeny ERC-20 zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić ich łatwą wymianę między różnymi aplikacjami i platformami opartymi na Ethereum. Tokeny ERC-20 mogą być używane do reprezentowania różnych rzeczy, takich jak np. akcje, udziały w firmie, produkty czy też usługi. Można je wymieniać na inne tokeny lub waluty cyfrowe, a także przechowywać w portfelach kryptowalutowych. Tokeny ERC-20 są szeroko stosowane w branży kryptowalut i są uważane za jeden z najpopularniejszych rodzajów tokenów cyfrowych. Ich popularność wynika głównie z faktu, że są one łatwe w użytkowaniu i są obsługiwane przez wiele aplikacji i platform opartych na Ethereum.

Jak działa token ERC-721?

Tokeny ERC-721 to specjalny rodzaj tokenów cyfrowych, które są zapisywane na platformie Ethereum. Podobnie jak tokeny ERC-20, tokeny ERC-721 służą do reprezentowania różnych rzeczy. Co ważne, tokeny ERC-721 różnią się od tokenów ERC-20 tym, że każdy z nich jest unikalny i niepowtarzalny. Oznacza to, że każdy token ERC-721 jest nie tylko reprezentowany przez unikalny identyfikator, ale także posiada swoją własną, niepowtarzalną wartość. Tokeny ERC-721 są szeroko stosowane w branży kryptowalut, szczególnie w grach i aplikacjach związanych z niepowtarzalnymi przedmiotami czy też usługami. ERC-721 są często określane jako Non-Fungible Tokens (NFT) lub po prostu niepowtarzalne tokeny.

Jak działa token ERC-1155 ?

Tokeny ERC-1155 to specjalny rodzaj tokenów cyfrowych, które są zapisywane na platformie Ethereum. Podobnie jak inne tokeny cyfrowe, tokeny ERC-1155 służą do reprezentowania różnych rzeczy. Co ważne, tokeny ERC-1155 różnią się od innych tokenów cyfrowych tym, że umożliwiają one jednoczesne zarządzanie kilkoma różnymi rodzajami tokenów w jednym smart kontrakcie. Oznacza to, że za pomocą jednego smart kontraktu ERC-1155 można zarządzać zarówno tokenami ERC-20, jak i tokenami ERC-721.

Jak jest szyfrowane Ethereum ?

Ethereum używa algorytmu szyfrującego o nazwie Keccak, który jest również znany jako SHA-3 (Secure Hash Algorithm 3). Algorytm ten jest uważany za jedno z najbezpieczniejszych rozwiązań do szyfrowania danych i jest stosowany w wielu różnych aplikacjach, w tym w kryptowalutach i innych systemach sieciowych.

Keccak jest algorytmem skrótu (hash) i jego głównym zadaniem jest skracanie danych wejściowych do określonej długości (np. 256 bitów) i tworzenie unikalnego, skróconego odpowiednika (tzw. skrótu) tych danych. Skrót ten jest następnie używany do potwierdzania integralności danych wejściowych – jeśli dane wejściowe zostaną zmodyfikowane w jakiś sposób, skrót również się zmieni, co pozwala na łatwe wykrycie zmian.

Algorytm Keccak został opracowany przez grupę naukowców z belgijskiego ośrodka INRIA i został wybrany jako oficjalny algorytm szyfrujący standardu SHA-3 przez National Institute of Standards and Technology (NIST) w 2012 roku. Od tego czasu został szeroko zaadoptowany w wielu różnych aplikacjach, w tym w kryptowalutach i innych systemach sieciowych.

Architektura „gąbki” w algorytmie Keccak – źródło obrazka – Wikipedia
Komentarze