Iran oddaje skonfiskowany sprzęt Minerów

1 962

Problemy Iranu

Iran ma wiele problemów związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Jednym z głównych problemów jest to, że irański system elektroenergetyczny jest stary i nieefektywny, co powoduje duże straty energii podczas produkcji i dystrybucji. Innym problemem jest brak odpowiedniej infrastruktury, w tym linii przesyłowych i transformatorów, co uniemożliwia rozwój sieci elektroenergetycznej w całym kraju. Ponadto, Iran ma ograniczone możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa czy słoneczna, ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury i ograniczone zasoby finansowe. Wszystkie te problemy skutkują częstymi awariami sieci elektroenergetycznej i brakiem dostępu do energii elektrycznej dla wielu Irańczyków.

Ban na kopanie

W 2021 roku Iran w przemówieniu telewizyjnym opublikował zakaz kopania kryptowalut na okres letni – do września. Celem odciążenia sieci elektroenergetycznej i zagwarantowania dostaw prądu gospodarstwom domowym. Dodatkowo, aby legalnie kopać kryptowaluty trzeba uzyskać specjalną licence od rządu. Jednak dużo podmiotów kopie często na czarno – bez licencji.  Branża górnicza w Iranie na koniec 2021 roku szacowała zużycie energii na około 2 GW. Dodatkowo, oprócz zakazu , Tavanir ograniczył nielegalne farmy, przejmując sprzęt górników. (Tavanir jest irańskim przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej w Iranie. Jest to spółka państwowa, która została założona w 1979 roku po rewolucji islamskiej.) Szacuje się, że sama spółka państwa zamknęła około 7200 nielegalnych górników i przejęła około 250 000 specjalistycznych komputerów do kopania kryptowalut.  

Iran oddaje sprzęt

Duża część sprzętu znajduje się w rękach Organizacji ds. Gromadzenia i Sprzedaży Mienia Państwowego. Organizacja posiada około 150 000 szt. przejętego sprzętu górniczego, z czego duża część ma zostać zwolniona po orzeczeniu sądu.

Podsumowanie

Irańscy górnicy, nie mieli łatwego czasu. Spadek ceny Bitcoina, brak dużego spadku trudności sieci Bitcoin, drożejący kredyt. Nawet jeżeli z tym wszystkim kopalnie sobie dały radę to państwo zakazało kopania kryptowalut w okresie letnim – co mogło dobić górników. W każdym razie warto zwrócić uwagę czy hashrate sieci pójdzie do góry. Jeżeli skonfiskowany sprzęt był dość nowy to możemy oszacować, że 150 000 jednostek może przełożyć się na okolicę 16,5 EH/s co dzisiaj stanowi około 6.5% całej sieci Bitcoin. Nie wiemy jednak dokładnie ile sprzętu zostanie zwrócone, jaki jest to model, oraz czy na pewno kopali tylko Bitcoina.

Komentarze