Enterprise Ethereum Alliance – Opis Konsorcjum – Część II

657

Dzisiejszy artykuł to rozwinięcie ubiegłotygodniowego tekstu „Enterprise Ethereum Alliance – Opis Konsorcjum I”. Poprzedni tekst posłużył jako wprowadzenie do rozważań na temat organizacji EEA. Opisana została historia oraz geneza stowarzyszenia, cele oraz misja postawione przed sojuszem, a także dokonano przeglądu jego aktualnych członków. W drugiej części rozwinięte zostaną zagadnienia takie jak struktura organizacyjna oraz zarząd konsorcjum, jakie grupy robocze znajdziemy w ramach paktu. Prześledzimy proces akcesji do Enterprise Ethereum Alliance oraz plany rozwojowe na najbliższą przyszłość.

Konsorcjum – podział organizacyjny

Przedsiębiorstwo Enterprise Ethereum Alliance zostało założone jako amerykańska organizacja non-profit. Bez bezpośredniego powiązania strukturalnego i administracyjnego z Fundacją Ethereum (prowadzoną przez Vitalika Buterina, Jeffreya Wilckea i Ming Chang). Nazwa Enterprise Ethereum Alliance została zarejestrowana jako odrębny znak towarowy. W początkowym okresie struktura organizacyjna konsorcjum obejmowała tylko Radę Nadzorczą składającą się z:

 • Alex Batlin z BNY Mellon (Founding Board Member)
 • Julio Faura Enriquez z Santander (Head of R&D, Innovation Design)
 • Marley Gray z Microsoft (Blockchain Principal Program Manager)
 • Jeremy Millar z Consensys (Chief of Staff)
 • Andrew Miller z University of Illinois (Assistant Professor)
 • Jennifer McKellar z CME Group (Senior Director, Digitization)
 • Mathew Spoke z Nuco (Co-Founder & CEO)
 • David Treat z Accenture (Blockchain Program Lead)
 • Thomas Willis z Intel (Business Director, Open Source Technology Center)
 • Sures Shetty z JP Morgan (Executive Director – Architect)
 • Victor Wong z Blockapps (Co-Founder & CEO)

Pięć miesięcy po założeniu, szybki rozwój organizacji zmusił liderów Enterprise Ethereum Alliance do decentralizacji zarządzania i uruchomienia wyspecjalizowanych grup roboczych. Działać miały one pod egidą stowarzyszenia EEA i dywersyfikować zakres prac badawczych. W międzyczasie powstał Komitet Sterujący pod przewodnictwem Alexa Batlina z BNY Mellon, który nadzorował wszystkie grupy rozwojowe. Jego obowiązkiem jest dostarczanie specyfikacji technicznych, wiedzy specjalistycznej i pomocy w procesie zatwierdzania produktów przez Radę Dyrektorów. Natomiat 17 stycznia 2018 r., dyrektorem zarządzającym mianowany został Ron Resnick, były chairman w firmie Intel. Komitet odgrywa istotną rolę w budowaniu planu przyszłych działań Enterprise Ethereum Alliance.

Grupy robocze

Obecne grupy robocze przedstawiają się następująco:

 • Grupa Robocza ds. Branży Reklamowej – zapewnia badania w branży marketingu.
 • Grupa Robocza ds. Bankowości – odpowiada za realizację potrzeb branży usług finansowych w ramach Enterprise Ethereum Alliance.
 • Grupa Robocza ds. Protokołu Komunikacyjnego – tworzy standardy skutecznej i wydajnej wymiany informacji między Sojuszem i jego kontrahentami.
 • Grupa Robocza ds. Przemysłu Medycznego – ma na celu opracowanie rozwiązań opartych na technologii DLT dla silnie regulowanego sektora opieki zdrowotnej.
 • Grupa Robocza ds. Ubezpieczeń – promuje zbiorowe wysiłki mające na celu stworzenie zdecentralizowanego rozwiązania ubezpieczeniowego stworzonego przez sojusz.
 • Grupa Robocza ds. Integracji i Narzędzi – rozpoznaje perspektywy asymilacji między obecnymi strukturami oprogramowania korporacyjnego a systemami Ethereum blockchain.
 • Grupa Robocza ds. Branży prawniczej – edukuje podmioty prawne o zaletach adaptacji technologii blockchain w swoim sektorze oraz wyzwań, które regulatorzy będą musieli podjąć.
 • Grupa Robocza ds. Rozwoju platformy Quorum – koordynuje wkład członków w platformę Quorum zainicjowana przez J.P. Morgan.
 • Grupa Robocza ds. Standardów – pracuje nad ustanowieniem standardów dla różnych rozwiązań i inicjatyw Ethereum (Enterprise Ethereum Alliance, Ethereum Foundation i innych).
 • Grupa Robocza ds. Łańcucha Dostaw – identyfikuje i tworzy prototypy dedykowane procesowi łańcucha dostaw – w szerokim spektrum sektorów.
 • Grupa Robocza ds. Tokenów (ICO) – ocenia i monitoruje bieżące oferty tokenowe (ICO) na publicznym blockchainie Ethereum. W szczególności: modele biznesowe, aspekty prawne, rozwiązania techniczne oraz kryteria podatkowe i księgowe.
 • Grupa Robocza ds. Energii – stara się zbudować infrastrukturę przemysłową potrzebną do powszechnego przyjęcia blockchain w sektorach związanych z energią. Pomaga zdefiniować standardy dla wdrożeń Ethereum w branżach ropy i gazu, górnictwa oraz rafinacji.
 • Grupa Robocza ds. Tożsamości Cyfrowej – działa na rzecz ogólnego zrozumienia i opracowania podwalin pod budowę cyfrowej tożsamości w oparciu o system Ethereum.
 • Grupa Robocza ds. Interoperacyjności – działania na rzecz dostępności i integralności platformy Ethereum z wieloma systemami operacyjnymi i sprzętem komputerowym.

Proces akcesyjny

Istnieje pięć różnych poziomów członkostwa w Enterprise Ethereum Alliance; różnią się one statusem prawnym firmy i jej wielkością mierzoną liczbą pracowników. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich instytucji i osób fizycznych ze wszystkich sektorów gospodarki. Korzyści ze statusu członka EEA to możliwość uczestnictwa w komitetach wewnętrznych. A także udział we wszystkich ogólnych, rocznych i specjalnych zjazdach stowarzyszeniowych. Możliwość wypowiadania się w trakcie oficjalnych wydarzeniach z ramienia organizacji oraz umieszczenie logo firmy na stronie Enterprise Ethereum Alliance. Rodzaje członkostwa i związane z nimi opłaty są podzielone w następujący sposób:

 • NOG (Non-Governmental Organizations), instytucje akademickie, organizacje non-profit, rządy i agencje regulacyjne – brak opłat
 • Mniej niż 50 pracowników – 3,000 USD rocznie
 • Od 51 do 500 pracowników – 10,000 USD rocznie
 • Od 501 do 5,000 pracowników – 15,000 USD rocznie
 • Ponad 5,000 pracowników – 25,000 USD rocznie

Wybrani kandydaci zostają później ogłoszeni w specjalnym komunikacie prasowym Enterprise Ethereum Alliance.

Wysiłki zmierzające do ustanowienia standardów branżowych

Przedsiębiorstwo Ethereum Alliance jako jeden z jego głównych celów opisuje próbę ustanowienia standardu branżowego, o nazwie EntEth 1.0. Ma być to norma techniczna dla komercyjnego i korporacyjnego rozwiązania blockchain opartego na Ethereum. Konsorcjum ma również na celu wykorzystanie istniejących kooperatyw, takich jak ISO (Międzynarodowa Organizacja Standardów) lub SWIFT (Towarzystwo Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej). EntEth 1.0 ma kłaść znaczący nacisk na prywatność, bezpieczeństwo oraz konfigurowalne uprawnienia dla wewnętrznych użytkowników systemu. Z możliwością przypisaniem ról i autoryzacją oraz cechami skalowalności na minimalny poziomie 100 transakcji na sekundę przy 10 węzłach sieci. Konsorcjum ma również za zadanie umożliwienie zmiany algorytmu konsensusu, jako standard w rozwiązaniu typu enterprise. Przykładowo z kosztownego Proof-of-Wrok, na Proo-of-Stake, bądź Delegated Proof-of-Stake. Sojusz EEA potwierdził zainteresowanie publiczną wersją Ethereum, która byłaby oferowana na zasadzie rozwiązania otwartego kodu źródłowego Hyperledger.

Tworząc jedną standardową specyfikację techniczną, każdy kontrahent może dostarczyć swoją własną interoperacyjną, wciąż dostosowaną do potrzeb, wersję łańcucha blokowego Ethereum. Kod powinien być zgodny z publicznie znanymi normami Ethereum i można go łatwo zastosować do istniejących systemów oraz zintegrować z innymi rejestrami rozproszonymi. Organizacja wspiera również konsensus oparty o praktyczne rozwiązanie problemu bizantyjskich generałów (PBFT). Tego typu rozwiązanie techniczne ma być używane w Quorum, które prowadzone jest przez J.P. Morgan. Ustanowienie standardów powinno pozwolić na rozpoczęcie masowej adopcji solucji opartych o blockchain Ethereum.

Przyszła wizja

Fundacja Ethereum nadal rozwija i ulepsza swoją platformę blockchain. Nowe inicjatywy i zmiany aprobowane są w sieci w ramach EIP – Ethereum Improvement Proposals. Ciało to, kierowane przez programistów Ethereum, pracuje między innymi nad implementacja Casper, Shardingiem i Proof-of-Stake. Czy też ostatnią implementacją nazwaną Metropolis.

Przed Ethereum jest co najmniej kilka wyzwań o charakterze technicznym i biznesowym. Techniczne dotyczą głównie następujących zagadnień: zdolność sieci do skalowania, przepustowość transakcji, protokołu konsensusu oraz bezpieczeństwa smart kontraktów. Poza kwestiami technicznymi istnieje potrzeba uniwersalnego standardu międzybranżowego i współpracy w zakresie rozwijania, ulepszania i wdrażania technologii blockchain. Takie standardowe podejście, na podstawie doświadczenia np. SWIFT, byłoby korzystne dla całego sektora

Tomasz Kurowski, luty 2018.

Źródła i referencje

 1. http://www.nasdaq.com/article/enterprise-ethereum-alliance-expands-legal-industry-working-group-cm832415
 2. https://entethalliance.org/hewlett-packard-enterprise-47-organizations-join-200-member-strong-enterprise-ethereum-alliance/
 3. https://www.reddit.com/r/ethereum/comments/5y3mzs/about_the_relationship_between_eea_and_ethereum/
 4. https://www.ethereum.org/foundation
 5. https://entethalliance.org/join/
 6. https://www.coindesk.com/enterprise-ethereum-alliances-unveils-new-technical-steering-committee/
 7. https://www.ethnews.com/eea-creates-technical-steering-committee-and-seven-new-working-groups
 8. https://entethalliance.atlassian.net/wiki/spaces/EEA/overview
 9. https://entethalliance.org/press-releases/
 10. https://entethalliance.atlassian.net/wiki/spaces/EEA/overview
 11. https://www.coindesk.com/isitc-blockchain-standards-benchmarks/
 12. https://www.iso.org/standards.html
 13. https://www.swift.com/
 14. https://www.infoq.com/news/2017/03/Enterprise-Ethereum-Vision
 15. https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Proof-of-Stake-FAQ
 16. https://cardanodocs.com/cardano/proof-of-stake/
 17. https://entethalliance.org/enterprise-ethereum-alliance-unveils-new-technical-steering-committee-seven-new-working-groups/
 18. https://www.reddit.com/r/ethereum/comments/5wo6hy/ethereum_enterprise_alliance_live_updates/
 19. https://mastanbtc.github.io/blockchainnotes/consensustypes/#consensus-without-mining-practical-byzantine-fault-tolerance-pbft
 20. https://entethalliance.org/enterprise-ethereum-alliance-announces-support-blockchain-consensus-algorithm-integration/
 21. https://entethalliance.org/worlds-largest-blockchain-initiative-appoints-first-executive-director/

 

Komentarze