ABC protokołu NEAR, czyli ATH to nie wszystko

2 113

Wczorajsze ATH NEAR nie zaskoczyło bynajmniej tych, którzy od samego początku dawali wiarę temu, że protokół jest w stanie zaoferować coś więcej, niż tylko tymczasowy trend. Czym jest NEAR, dlaczego jego cena rośnie i czego rynek może spodziewać się ze strony tego projektu w przyszłości?

Czym jest protokół NEAR?

Protokół NEAR to platforma zdecentralizowanych aplikacji, która została zaprojektowana w celu ułatwienia funkcjonowania otwartej sieci przyszłości i napędzania jej gospodarki. Ta sieć przyszłości dla NEAR ma ambicje objąć swoim ramieniem wiele obszarów – od nowych cyfrowych walut po nowe aplikacje – a nawet zupełnie nowe branże. Na platformie NEAR programiści mogą hostować aplikacje niewymagające korzystania z serwera, smart kontrakty z łatwym dostępem do otwartych sieci finansowych, jak również korzystać z całego ekosystemu otwartych komponentów internetowych.

Protokół NEAR opiera się na tej samej technologii, co Bitcoin i łączy ją z postępami w zakresie konsensusu społeczności, dzieleniu bazy danych i użyteczności. Protokół NEAR szczyci się tym, że został zbudowany od podstaw, aby być najbardziej dostępną siecią na świecie zarówno dla programistów, jak i użytkowników końcowych, przy jednoczesnym zapewnieniu skalowalności i bezpieczeństwa.

near warstwa 1
źródło: link

Umożliwiają to trzy koncepcje:

  • tworzenie zdecentralizowanych aplikacji
  • wdrażanie użytkowników w duchu doskonałego UX
  • efektywne skalowanie aplikacji

W ten sposób NEAR aspiruje do miana pierwszej w historii sieci opartej o społeczność, która rozszerzy zasięg Open Finance i wywrze realny wpływ na przyszłość otwartej sieci.

Czym jednak jest ta otwarta sieć (Open Web), o której mówi NEAR? Postęp technologiczny i konkretne decyzje dotyczące projektowania systemu przeprowadziły model funkcjonalności technologii łańcucha bloków przez trzy generacje rozwoju. Są one znane jako Open Money (każdy ma dostęp do cyfrowych pieniędzy), Open Finance (zastosowanie programowalności do wielu możliwości Open Money) i Open Web. Otwarta sieć nie różni się tak bardzo od Open Finance; jest raczej dodatkiem.

otwarta sieć near
źródło: NEAR

Przypadki użycia Open Web wymagają dodatkowych ulepszeń wydajności, a także możliwości dotarcia do nowej grupy potencjalnych użytkowników. Platforma NEAR stawia sobie w tym względzie następujące cele:

  • Większy wolumen, szybkość i niższe koszty transakcji; jako, że łańcuch bloków nie obsługuje już tylko powolnych decyzji dotyczących zarządzania zasobami, musi być w stanie skalować się w takim wymiarze, aby obsługiwać inne typy danych i przypadki użycia.
  • Użyteczność; przypadki użycia Open Web przejdą do aplikacji konsumenckich; różne komponenty i aplikacje muszą zapewniać użytkownikowi końcowemu doświadczenie, do którego są przyzwyczajeni konsumenci, przy jednoczesnym zachowaniu prawa własności jego danych.

„Progowy” proof-of-stake

Protokół NEAR działa w oparciu o Thresholded Proof-of-Stake (TPoS). W modelu tym chodzi o to, że z góry określony sposób na stworzenie dużej liczby uczestników utrzymujących sieć ma zwiększyć decentralizację i bezpieczeństwo oraz stworzyć sprawiedliwy system dystrybucji nagród. Protokół NEAR chce mieć dużą pulę uczestników – „świadków” (witness) do podejmowania decyzji w określonym czasie (ustawionym na 1 dzień). Każdy interwał dzieli się na przedziały blokowe, które są ustawione na 1440 przedziałów na minutę. Liczbę uczestników ustalono na 1024 na blok. Zgodnie z tymi ustawieniami, domyślnymi jest 1 474 560 miejsc. Każde z tych miejsc jest określone przez wymiar stake’u wszystkich uczestników, którzy wyrazili zainteresowanie podpisaniem bloków.

Jeśli chcesz uczestniczyć w utrzymaniu sieci NEAR, możesz przesłać konkretną transakcję, która wskazuje, ile środków chcesz zablokować. Po zaakceptowaniu transakcji określona kwota aktywów zostaje zablokowana na minimum trzy dni. Co 24 godziny zbierane są propozycje świadków ze wszystkimi uczestnikami, którzy podpisali bloki w tym dniu. Koszt pojedynczego miejsca zostaje zidentyfikowany i przydzielana jest liczba miejsc dla wszystkich, którzy zablokowali co najmniej kwotę kosztu.

Aby zachęcić świadków do udziału w podpisaniu bloków, protokół NEAR wykorzystuje inflacyjne nagrody blokowe i opłaty transakcyjne. Stopa inflacji jest zdefiniowana jako procent całkowitej liczby zasobów cyfrowych. Stake każdego świadka jest odblokowywany dzień po tym, jak przestaje on brać udział w procesie weryfikacji bloków.

Jakie są więc zalety TPoS?

Po pierwsze, w sieci TPoS ze świadkami – obserwatorami, jaką stworzył NEAR, miała być znacznie mniej podatna na forki. Są one możliwe, gdy istnieje poważny podział sieci z udziałem mniej niż jednej trzeciej obecnych adwersarzy. Jednak w NEAR mniejszość uczestników sieci zobaczy bloki z mniej niż połową sygnatur, a zatem będzie mieć szybki i jasny dowód na to, że sieć może zostać podzielona.

Po drugie, nie ma potrzeby łączenia udziałów ani zasobów obliczeniowych, ponieważ nagroda jest wprost proporcjonalna do wymiaru stake’u.

Co więcej, mechanizm, w którym działa NEAR, charakteryzuje się wysokim stopniem bezpieczeństwa. Powodem tego jest to, że atak jest trudny do przeprowadzenia, ponieważ potrzebne są klucze prywatne od świadków, którzy znajdowali się w posiadaniu 2/3 całkowitej kwoty stake’u w ciągu ostatnich dwóch dni.

Nightshade

Protokół NEAR zaimplementował do mechanizmu konsensusu Proof-of-Stake coś, co nazywa się Nightshade Sharding. Zagadnienie to dosyć dobrze ilustruje poniższy film:

Chociaż oryginalny koncep shardingu z łańcuchami shardów i łańcuchem beacon okazał się bardzo przydatny, w przypadku Nightshade system został przygotowany jako pojedynczy łańcuch bloków, w którym każdy blok zawiera wszystkie transakcje dla wszystkich shardów i zmienia cały stan. Uczestnicy nie muszą jednak pobierać pełnego stanu. Zamiast tego każdy uczestnik sieci utrzymuje tylko stan odpowiadający shardom, dla których weryfikuje transakcje. Lista wszystkich transakcji w bloku jest podzielona na określone „porcje” – jedna porcja na shard. W idealnym przypadku każdy blok zawiera jedną porcję na shard na blok; jednak w praktyce każdy blok zawiera około jednej porcji na shard.

Token NEAR

Platforma NEAR została zaprojektowana do wydajnego przechowywania różnych zasobów cyfrowych, takich jak tokeny połączone z różnymi sieciami lub utworzone na platformie NEAR.

Stwierdzono, że szczególnie przydatne do zawierania transakcji w sieci są stablecoiny. Co więcej, za pomocą platformy można przechowywać i przenosić unikatowe zasoby cyfrowe – NFT – od przedmiotów kolekcjonerskich w grze po reprezentacje własności zasobów w świecie rzeczywistym.

Token NEAR jest podobny do ETH i może być używany do płacenia, uruchamiania węzłów walidacyjnych, stakingu i procesów zarządzania (governance).

W ramach Genesis (22 kwietnia 2020 r.) powstało 1 000 000 000 tokenów NEAR. Jednak, jak widać na poniższym obrazku, oczekuje się, że podaż tokenów NEAR wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat. Szczegółowe wyjaśnienie kwestii podaży NEAR w obiegu znajdziesz tutaj.

near dystrybucja podaży
źródło: NEAR

Dlaczego cena NEAR osiągnęła właśnie historyczny rekord?

Walka pomiędzy protokołami warstwy pierwszej wydaje się rozgrzewać na dobre. Wydaje się, że wielu sympatyków technologii łańcucha bloków postanowiło przekonać się, jak wygląda życie poza Ethereum.

Jednym z protokołów L1, którego cena tokenów wzrosła w tym tygodniu do rekordowego poziomu, był właśnie NEAR. Nie dalej jak w dniu wczorajszym – 14 stycznia 2022 r. – cena NEAR osiągnęła historyczny rekord, wędrując bez przeszkód do poziomu 20,33 USD za sztukę. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena NEAR zaliczyła blisko 30% wzrost w okresie ostatnich 7 dni:

near cena
źródło: link

Trzy powody, które przyczyniły się do wzrostu ceny NEAR, to: pomyślne zakończenie rundy finansowania o wartości 150 milionów dolarów, wdrożenie mostu międzyłańcuchowego Aurora oraz stale powiększający się się ekosystem projektów i programistów pracujących w sieci NEAR.

NEAR zbiera 150 milionów dolarów na dalszy rozwój

Ostatni wzrost cen nastąpił po ogłoszeniu, że zespół z powodzeniem zakończył ostatnią rundę finansowania, pozyskując 150 milionów dolarów od różnych inwestorów, w tym Dragonfly Capital, a16z, Alameda i Circle Ventures.

Na co NEAR planuje wykorzystać zebrane fundusze? Na przyspieszenie adopcji technologii Web3 poprzez finansowanie ekosystemów, rozwijanie regionalnych hubów dla społeczności NEAR, wsparcie w zakresie podniesienia świadomości marki i zapewnienia wsparcia dla projektów opartych na protokole.

Oprócz społeczności funkcjonujących obecnie w Azji, Afryce i Europie, NEAR chce rozszerzyć swój zasięg na Amerykę Łacińską, Turcję i Indie.

Most Aurora

Drugim czynnikiem stojącym za wzrostem NEAR w ciągu ostatniego miesiąca było pomyślne uruchomienie protokołu Aurora. Platforma ta jest zbudowana na NEAR i pomaga użytkownikom i zdecentralizowanym aplikacjom w komunikacji między Ethereum a NEAR:

aurora near

Aurora wykorzystuje Rainbow Bridge. Umożliwia migrację zasobów między obsługiwanymi sieciami i szybko stała się popularnym protokołem dla transferów międzyłańcuchowych o łącznej wartości ponad 750 milionów dolarów (zgodnie z danymi Defi Llama).

aurora near
źródło: link

W wyniku zwiększonej aktywności spowodowanej boomem projektów na NEAR i migracji tokenów z Ethereum, dzienna liczba transakcji w sieci NEAR ustanowiła 11 stycznia nowy rekord 721 061 transakcji.

near transakcje
źródło: NEAR

Ekspansja ekosystemu NEAR

Trzecią zmienną, która pomogła zwiększyć wartość ekosystemu NEAR, jest nieprzerwany rozwój w zakresie społeczności programistów. Najbardziej dynamiczny wzrost w tym zakresie miał miejsce w ciągu ostatnich dwóch miesięcy:

Jak pokazuje powyższy tweet, NEAR ma teraz trzecią najszybciej rozwijającą się społeczność deweloperów w całym ekosystemie aktywów cyfrowych, częściowo dzięki temu, że programiści na NEAR otrzymują 30% opłat transakcyjnych wydanych na ich kontrakcie.

Rozwijająca się społeczność programistów, w połączeniu z wydaniem mostu, doprowadziła do rozszerzenia ekosystemu NEAR, który wciąż się rozwija i cały czas przyciąga nowe projekty:

ekosystem near
źródło: NEAR Mates

Przydatne linki:

Źródła:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze