Willy Woo: Dwa czynniki ryzyka, które mogą opóźnić wzrost ceny bitcoina

Ceniony analityk Willy Woo dostrzega dwa kluczowe czynniki, które jego zdaniem mogą chwilowo powstrzymać cenę bitcoina przed kontynuacją rajdu w kierunku nowych szczytów.

Czy bitcoin jest w rynku niedźwiedzia?

W jednym z tweetów Willy Woo twierdzi, że wejście bitcoina na terytorium niedźwiedzi jest aktualnie mało prawdopodobne. Oto dlaczego:

„Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest kwestia udzielenia odpowiedzi na pytanie:„ Czy jesteśmy na rynku niedźwiedzia?” Cóż, bessy zaczynają się w chwilach, gdy nie pojawiają się nowi kupujący, aby wesprzeć cenę. Tak się teraz nie dzieje. Mamy zdrowy wzrost nowych użytkowników dołączających do sieci.”

willy woo 1
źródło: tutaj

Oprócz wzrostu liczby użytkowników BTC, Woo dostrzega, że kapitał, który wcześniej znajdował się gdzieś na uboczu, zaczyna wracać do bitcoina.

„Najważniejsza jest rotacja kapitału ze stablecoinów z powrotem na rynki kryptowalutowe (powiem, że to głównie BTC, jako że altcoiny zmniejszają dominację).”

willy woo 2
źródło: Willy Woo/ Twitter

Analityk dodaje, że widzi sygnały on-chain wskazujące, że silne ręce nadal gromadzą BTC.

„Mieliśmy ogromną wyprzedaż ze strony tych, którzy stanowili uprzednio silne ręce […]. Wszystkie te monety, które trafiły na rynek, potrzebują czasu na reakumulację. To się dzieje teraz. Z tego powodu price action wygląda jak dno akumulacji.”

willy woo 3
źródło: Willy Woo/ Twitter

Czynniki ryzyka dla kontynuacji hossy

Opierając się na analizie wskaźnika transakcji między siecią a wartością, którą oblicza się dzieląc kapitalizację rynkową Bitcoina przez wolumen transakcji on-chain, Woo formułuje tezę, że BTC jest znacznie niedowartościowany.

Stosując NVT do wyceny sieci, jesteśmy statystycznie wyprzedani w porównaniu z fundamentami na historycznych poziomach. Zauważcie, że nie było manii na szczycie przed rozpoczęciem wyprzedaży. Ta wyprzedaż miała miejsce, gdy cena mieściła się w wartości godziwej. Nie pasuje to zatem do początku sezonu niedźwiedzi.”

willy woo 4
źródło: Willy Woo/ Twitter

Pomimo przekonania, że hossa na bitcoinie jest nadal nienaruszona, Woo nie wyklucza wystąpienia scenariusza, w którym wzrost cen może ulec opóźnieniu. Może się tak stać w przypadku, gdy inwestorzy zechcieliby zrezygnować z wysokiego poziomu ryzyka i przenieść swój kapitał na dolara amerykańskiego.

„Moja jedyna obawą o ryzyko spadków wiąże się z tym, czy rynek akcji doświadczy poważnej korekty, która pociągnie cenę BTC w dół, bez względu na to, co mogą sugerować fundamenty on-chain. Warto zwrócić uwagę na siłę USD na DXY, co sugeruje, że niektórzy inwestorzy skłaniają się do poszukiwania bezpieczeństwa w USD.”

willy woo
źródło: Willy Woo/ Twitter

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze