Trzy czwarte BTC w obiegu zmieniło ostatnio właściciela za mniej niż 10 800 USD

Badanie przeprowadzone przez firmę Glassnode wykazało, że około trzy czwarte bitcoinów krążących w obiegu zmieniło właściciela w chwili, gdy cena spadła poniżej 10 800 USD. Sugeruje to dość wyraźnie, że większość uczestników rynku jest inwestorami długoterminowymi.

Wczorajszy raport Glassnode zatytułowany „Week on Chain” wykazał, że 25,43% krążących BTC było ostatnio przedmiotem transakcji w przedziale cenowym pomiędzy 10 800 a 58 800 USD. Przy obrocie BTC za 10 800 USD, z którym mieliśmy do czynienia zaledwie pół roku temu, jeden bitcoin na cztery zmienił właściciela w drugim kwartale 2020 lub pierwszym kwartale 2021.

„Inwestorzy kontynuowali zakupy BTC przez cały okres hossy”

W raporcie zwrócono również uwagę na fakt, że liczba długoterminowych byków BTC stale rośnie. Wiele cyfrowych monet, które pozostawały uśpione od początku obecnego cyklu rynkowego, jest teraz klasyfikowanych przez Glassnode jako zasoby długoterminowe (LTH – Long Term Hold). Dotyczy to monet, które nie wykonały żadnych ruchów w ramach blockchain przez co najmniej 155 dni)

W rezultacie powyższego, liczba monet klasyfikowanych jako wchodzące w skład tak zwanej „niepłynnej podaży” wzrosła w 2021 r. znacząco. Wskaźnik Illiquid Supply Change wykazał, że 30-dniowa zmiana podaży przechodzi ze stanu płynnego lub łatwo znajdującego się w obrocie do stanu niepłynnego reprezentującego HODL-owane (trzymane dłogoterminowo) monety.

Glassnode podaje, że wskaźniki akumulacji przekraczające 130 tys. BTC miesięcznie były – podczas tej hossy – konsekwentnie utrzymywane.

Wskaźnik Glassnode Coin Days Destroyed (CDD), również wskazuje na wzrost sentymentu HODL wśród inwestorów. CDD sugeruje, że doświadczeni inwestorzy ponownie osiągają zyski w tempie porównywalnym do 2020 r., po gwałtownym wzroście zysków w okresie od listopada do stycznia. W marcu ubiegłego roku sytuacja przedstawiała się następująco:

„Przesłanie jest takie, że inwestorzy […] kontynuowali zakupy BTC przez cały okres hossy” – stwierdzili analitycy Glassnode.

BTC
źródło: Glassnode

Co pokazuje Hodlwave?

Wskaźnik „Hodlwave” dla BTC, który rozkłada podaż kryptowaluty wizualnie na podstawie ostatniego ruchu monet w łańcuchu, pokazuje skok zarówno w zakresie przechowywania długoterminowego, jak również krótkoterminowego obiegu w obecnych warunkach rynkowych.

Według danych Unchained Capital, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy właściciela zmieniło dwie trzecie podaży bitcoina. Mniej więcej połowa została przeniesiona w styczniu lub lutym. W ciągu ostatnich 7 dni aktywne było około 5% całkowitej podaży BTC w obiegu.

hodlwave
Hodlwave | źródło: Unchained Capital

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, bitcoin osiągał 3,29% wzrostu w ciągu ostatnich 24 godzin. Cena kryptowaluty utrzymywała się na poziomie 57 800 USD (TradingView).

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze