Słabnące ruchy wzrostowe na Bitcoinie. Analiza BTC, ETH

6 457

Bitcoin utrzymuje 19 000$

Na dzień dzisiejszy BTC utrzymuje poziom 19000$. Cena w czwartek prawie zaksięgowała poziom Fibo 0.786, lecz jest jeszcze miejsce, aby odwiedzić poziomy Fibonacciego w zakresie 18500$ – 18000$ jeszcze raz.

Na ten moment na wykresie 4-godzinnym widzimy długi knot wzrostowy sięgający prawie 21000$, który odbył się na zamknięcie miesiąca. Jest to typowe zagranie, które bardzo często się realizuje pod koniec miesiąca, aby „wyciągnąć” cenę. Niestety było to tylko chwilowe odreagowanie wzrostowe, które następnie przez weekend malało. Siła kupujących jest na tyle słaba, że dalej nie widać oznak zmiany trendu, co sugeruje cały czas możliwość dalszych spadków – do okolic 18000$ oraz w przypadku przebicia tego wsparcia, nawet do 12000$ – 10000$.

Obecnie można się spodziewać dłuższej konsolidacji cenowej w zakresie 22000$ – 18500$. Warto pamiętać, że nawet jeśli taka konsolidacja faktycznie wystąpi – prawdopodobnie będzie to jedynie forma korekty przed dalszym spadkiem. Bardzo ważnym momentem będzie publikacja raportu o inflacji w USA oraz informacje dotyczące stóp procentowych. W ostatnich miesiącach pokazuje jak wielki wpływ na ceny kryptowalut mają czynniki makroekonomiczne.

Na wykresie Bitcoina warto również obserwować zachowanie się ceny przy ograniczeniu kanału wyznaczonego poniżej.

Bitcoin tworzy trójkątny wzór korekty, tak jak to miało miejsce w drugiej połowie maja, kiedy cena konsolidowała powyżej poziomu 28 tys. $. W przyszłości istnieją dwa prawdopodobne scenariusze:

Byczy: cena przekracza linię środkową kanału i górną granicę trójkąta i próbuje przełamać sentymentalny poziom oporu 21000$ – 22000$, dążąc do górnej granicy kanału.
Niedźwiedzi: Cena nie inicjuje nowego byczego ruchu i przełamuje się poniżej trójkąta, zamieniając poziom 18000$ w krytyczny opór.

Bardziej prawdopodobny jest drugi, czerwony scenariusz, gdzie w przypadku wybicia dołem, można spodziewać się re-testu ceny i w efekcie dalszy spadek w dół. Są to okolice 18500$, które warto mieć do obserwacji. Dlatego przełamanie trójkąta określi następny kierunek ruchu Bitcoina.

Ethereum ponownie na poziomie 1000$

Na notowaniach ETH cena utrzymała się chwilowo na poziomie 0.618 Fibo, gdzie spodziewaliśmy się reakcji wzrostowej. Była ona niestety na tyle mała, że w najbliższej przyszłości można spodziewać się odwiedzenia poziomu okolic 950$, gdzie znajduje się strefa popytowa.

Na wykresie ETH bardzo możliwe jest również utrzymanie się konsolidacji w zakresie 900$ – 1250$ w bliskiej przyszłości. Nie widać pozytywnych cech, które miałyby świadczyć o większych wzrostach. Kolejne poziomy wsparcia to 800$ i dalej 600$.

Na wykresie ETH istnieje również możliwość wypełnienia poniższego układu harmonicznego, który sugerowałby zejście do okolic 800$, gdzie można by wypatrywać reakcji popytowej. Zbiega się to z poziomem Fibo 1.272 oraz w okolicach 800$ jest również wyznaczone wsparcie cenowe wspomniane wcześniej.

Cech odwrócenia trendu narazie nie widać, niemniej jednak, gdy wielcy gracze zaczną kapitulować i zdać sobie sprawę z ogromnych strat, kryptowaluty prawdopodobnie znajdą dno dla następnej hossy.

Powyższy tekst nie jest w żadnym wypadku poradą inwestycyjną a jedynie subiektywną analizą i poglądem autora.

Może Cię zainteresuje:

Komentarze