Santiment: Wieloryby BTC i ETH przygotowują się do rajdu w górę

7 534

Wieloryby BTC i ETH przygotowują się podobno do ponownego wzrostu na rynku kryptowalut. W opinii Saniment, chcą przejąć jak najwięcej całkowitej podaży obydwu kryptowalut, zanim wzrosną ceny.

Według firmy zajmującej się analizą kryptowalut Santiment, najwięksi posiadacze bitcoinów – zasobni w ponad 1000 BTC lub więcej, wartych około 49,8 miliona dolarów – posiadają obecnie 42,56% całkowitej podaży flagowej kryptowaluty, po spadku z 43,29% 8 lutego. Duża podaż z ich strony miała, w opinii Santiment, pomóc napędzić ruch bitcoina w kierunku 58 000 USD.

Zdaniem Santiment, jeśli wieloryby kontrolują ponad 43% całkowitej podaży bitcoinów, może to wskazywać na to, że „chcą napędzić kolejny rajd”.

Wieloryby przejmujące większą część podaży kryptowaluty mogą pomóc zmniejszyć presję sprzedaży, a nawet doprowadzić do ograniczenia podaży. Popyt ze strony innych kupujących pozostaje, podczas gdy dostępna podaż znacznie spada.

Z Ethereum jest podobnie…

Santiment ujawnił również, że 10 największych adresów Ethereum, które nie są kontrolowane przez platformy handlu kryptowalutami, posiada „największą łączną podaż ETH (16,86 mln) od lipca 2016 r.”.

Na początku tego miesiąca, do tych adresów dodano ponad 1 milion ETH (1,57 miliarda dolarów). Santiment konstatuje, ze świadczy to niechybnie o przygotowywaniu się do ruchu w górę.

Altcoin „też człowiek”

Santiment zwraca uwagę, że podczas gdy wieloryby przygotowują się do rajdu BTC i ETH, mniejsze kryptowaluty osiągały lepsze wyniki niż te główne, prawdopodobnie z powodu popytu ze strony inwestorów detalicznych.

Altcoiny radzące sobie lepiej niż BTC i ETH to chociażby Polygon (MATIC), Enjin (ENJ), governance token Theta Fuel (TFUEL) czy XinFin (XDC). Mają one radzić sobie lepiej niż bitcoin w czasie, w którym król kryptowalut z trudem utrzymywał się na poziomie powyżej 50 000 USD.

Nadchodzący wzrost kryptowalut mają tzwiastować też inne wskaźniki. Ilość bitcoinów przechowywanych na giełdach kryptowalut spada w ciągu ostatnich kilku tygodni. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 30 dni, platformy transakcyjne opuściło około 46 900 BTC o wartości ponad 2,3 miliarda dolarów.

Saldo BTC na platformach obrotu kryptowalutami jest często wykorzystywane przez analityków, aby uzyskać wgląd w to, co sądzą inwestorzy BTC. Duża ilość bitcoinów opuszczających platformy transakcyjne wskazuje, że inwestorzy chcą samodzielnie zarządzać swoimi funduszami, prawdopodobnie dlatego, że planują je zatrzymać przez jakiś czas. Może to zmniejszać presję sprzedaży.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze