Ogromny potencjał spadkowy na wykresie bitcoin | Da radę?

8 753

Co dalej z kursem BTC?…Wzrośnie czy spadnie? To pytanie jest dziś na ustach wielu sympatyków kryptowalut. W grę wchodzi ogromny potencjał spadkowy, który może doprowadzić bitcoin poniżej….

No właśnie… Ostatnie kilka tygodni to niezwykle trudny czas dla kryptowalut. Zawirowania na światowych rynkach wywołane przez koronawirusa katalizowały intensywną i dalekosiężną wyprzedaż, która pogrążyła zarówno tradycyjne, jak i nowo powstające rynki.

Ta wyprzedaż doprowadziła BTC do krytycznego poziomu wsparcia, którego byki próbowały bronić w ciągu ostatnich kilku dni i tygodni. Problem w tym, że przełamanie tego poziomu otwiera furtkę dla znacznie dalej idących strat wartości.

Jak to zwykle bywa – każdy medal ma dwie strony. Jeden z uznanych analityków zauważył, że nadal ​​istnieje wiele byczych czynników, które obecnie przemawiają na korzyść największej kryptowaluty:

A jeśli te czynniki powodują, że byki przeważają nad niedźwiedziami? Silna obrona wspomnianego wsparcia może pomóc poprowadzić rynek znacznie wyżej.

Chwila, chwila! Analitycy ostrzegają o ogromnym potencjale spadkowym, jeśli bitcoin złamie kluczowe wsparcie

Bitcoin wywiera obecnie niewielką presję na sprzedaż, która zmusiła go do spadku poniżej 6000 $. Jak wiemy jest to poziom, na wysokości którego BTC poruszał się trendem bocznym przez ostatnie kilka dni.

Co, jeśli presja na dalsze spadki przedłuży się? Może to oznaczać kolejne odrzucenia kluczowych poziomów. Dla przypomnienia takie „odrzucenie” miało miejsce po raz pierwszy, gdy BTC próbował przebić 6900$. Ewentualna kontynuacja spadków może świadczyć o tym, że ostatnie wzrosty były po prostu korektą mocnego impulsu spadkowego, po której obniżka ceny znacznie się pogłębi.

Popularny analityk kryptowalut opublikował wykres, na którym widać, że spadek poniżej tego poziomu prawdopodobnie doprowadziłaby BTC prosto do dolnej granicy kanału – około 2000 $.

Byki BTC wciąż mają szansę na uratowanie krypto przed dalszymi stratami

W kontrze do tak ponurych przewidywań stanął Big Cheds. Szanowany trader kryptowalut wyjaśnił, że na korzyść bitcoina nadal świadczy wiele ważnych czynników.

Jeżeli jesteście ciekawi, czy Jurek S. podziela zdanie swoich kolegów po fachu, koniecznie trzymajcie rękę na pulsie. Już dzisiaj kolejna Analiza Techniczna Rynku Kryptowalut. Nasz analityk przedstawi w niej swój punkt widzenia na najbliższą przyszłość bitcoina i innych kryptowalut.

Tymczasem, czas na Wasz głos:

https://www.facebook.com/BitHubpl/posts/3305105039516823?__xts__[0]=68.ARAbAhUeFnKLDgPNAXSALcfVRq5WgQBZ08QQ1EyR0eOmCHKbQYCQQBmT1S3NwgLWztE_MXgHA9BkdocIideHbpVMjT_z3jPWcanfGvRvJ5sq92IVsdBvQYgP9A0rwb5TY2onkkvVvtiHZUFm5lqyoXUZDuXe7huBD60ssnIzHfr6WT2FQHzoXGN-cqJIXzJ0poeY9YAO5d5Ax071JP6i0KgLtWSYTMO1MjGHj-wrHmmAXTg-W9hHyiY_rtcnR4nxMyZMEP3xU07gsFVwLX3NvVHmE8D2nlyBhOJooBkddyhjn8dNPDEK15hij2ga-ffDsN7keuNxo1qgKSulr0L6hSszcg98e00-QCuh&__tn__=-R

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze