NFT , Web3 i metaverse zmieniąją naukę

NFT, Web3 i metaverse zmieniają sposób, w jaki naukowcy prowadzą badania

Demokratyzacja nauki poprzez jej decentralizację prowadzi do rewolucji w sposobie prowadzenia badań naukowych co zrewolucjonizuje każdą dziedzinę eksploracji naukowej.

Naukowcy mogą wykorzystać narzędzia blockchain, takie jak inteligentne kontrakty i tokeny, aby usprawnić współpracę w przedsięwzięciach naukowych między różnymi grupami prowadzącymi badania. Ten tak zwany zdecentralizowany kierunek rozwoju nauki, w skrócie DeSci, łączy technologie blockchain i Web3 w celu usprawnień w prowadzeniu badań naukowych.

Podstawowym celem DeSci jest szersze uczestnictwo i finansowanie przy konstruktywnym podejściu do wyzwań naukowych, a także demokratyzacja procesu recenzowania wyników badań.

DeSci może również tworzyć standardy przechowywania wyników badań. Podczas gdy w przypadku blockchainów stworzonych na potrzeby finansowe, takich jak Bitcoin, transakcje są weryfikowane przez sieć górników, wyniki badań mogą być również weryfikowane przez uczestników sieci blockchainów utworzonych na potrzeby nauki.

Decentralizacja nauki

Ekosystemy recenzowania oparte na blockchain mogą być przejrzyste i mogą nadać wiarygodności badaniom prowadzonym nawet przez różne grupy uczestników. Naukowcy mogą na przykład otrzymać udział lub „nagrodę” za uczestnictwo, zachęcając szerszą społeczność do udziału w badaniach lub recenzerowaniu.

Zasadniczo, zdecentralizowanie nauki umożliwia rozwój platform, które umożliwiają większej liczbie osób pracę z tym, co dr Benjamin Bratton nazywa „kodem źródłowym materii” na podstawowym poziomie. Demokratyzacja nauki poprzez zdecentralizowaną naukę pozwoliłaby na powstanie nowego rodzaju warstwy interfejsu dla nowoczesnej rewolucji naukowej. Sposobem na to jest decentralizacja dostępu do badań naukowych — krótko mówiąc, aby umożliwić wszystkim naukowcom włączenie się, obserwację i możliwość wydawania recenzji.

Widzieliśmy, jak to się dzieje z komputerami i wierzymy, że może się to zdarzyć także na polu naukowym. Na początku rewolucji komputerowej praca z oprogramowaniem była trudna. Bardzo niewielu rozumiało rzadkie technologie, które z biegiem czasu stawały się coraz bardziej intuicyjne i uproszczone — dzięki różnym poziomom abstrakcji — i dlatego pozwalały większej liczbie osób stać się wartościowymi współtwórcami. Niektóre z technologii, które to umożliwiły, obejmują Javascript i pomocne pakiety opracowane w celu usprawnienia kodowania. Na niższym poziomie abstrakcji istnieje technologia taka jak WordPress, która pozwala osobom, które nie rozumieją oprogramowania lub kodowania, skonfigurować swoją witrynę internetową.

Technologia Blockchain w służbie dla nauki

Technologia Blockchain (tokeny, NFT, metawersy) może pozytywnie wpłynąć na ekonomię platformy w taki sposób, że demokratyzuje dostęp do współpracy naukowej. Kiedy myślisz o platformach, zazwyczaj myślisz o Uberze lub Airbnb, które same w sobie są projektami zmieniającymi świat. Ale ekonomia platform jest czymś, co jest bardzo nową dziedziną badań i rzeczywiście popycha teorię gier jako dyscyplinę akademicką do przodu. Proces ten rozpoczął się od Bitcoina (BTC) i od tego czasu był wspierany tylko przez Ethereum (ETH) i dziesiątki, jeśli nie setki innych blockchainów.

Historycznie platformy i aplikacje internetowe miały tendencję do bycia centralną osią w procesie tworzenia wartości. Im częściej są używane, tym większą wartość czerpie z tego konstruktor platformy. Blockchain umożliwia bardziej sprawiedliwy układ, w którym im więcej osób uczestniczy w danej platformie i im więcej osób przynosi wartość do platformy, tym bardziej wszyscy zainteresowani korzystają z platformy.

Zdecentralizowana nauka (DeSci) różni się od platformy IP lub platformy, w której im częściej jest używana, tym bardziej platforma korzysta, a wartość się konsoliduje.

W przypadku DeSci ludzie, którzy generują wartość — badacze, naukowcy, naukowcy obywatelscy itp. — zyskują wartość odpowiadającą wartości ich wkładu; tj. im częściej jest używany przez innych badaczy i naukowców itp., tym większą wartość wszyscy użytkownicy otrzymują.

Wpływ, jaki może to mieć na podstawowe badania naukowe, matematyczne i inne, może być niezwykle ważny. DeSci tworzy nowe sposoby wnoszenia wkładu i współpracy, które nie były możliwe, dopóki nie pojawiła się technologia blockchain. Jeśli posiadasz wiedzę lub zrozumienie danego tematu, który jest cenny wewnętrznie i jako składnik większego projektu (możesz nawet nie wiedzieć, czym jest ten projekt), ktoś inny może skorzystać z Twojego wkładu, a Ty możesz zostać za to rozpoznany i zarobić konkretne pieniądze w zależności od wielkości swojego wkładu.

NFT odegrają dużą rolę w przyszłości metaverse, ponieważ to dzięki nim można bezpiecznie rozpowszechniać wyniki badań naukowych. Uniwersytety już korzystają z NFT jak np. Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, który sprzedał na aukcji NFT powiązany z dokumentami odnoszącymi się do świata zdobywcy nagrody Nobla, badacza raka Jamesa Allisona za ponad 50 000 dolarów.

Amerykańskie Siły Kosmiczne, oddział Sił Zbrojnych USA, zaczęły sprzedawać serię NFT zawierających obrazy satelitów w rzeczywistości rozszerzonej i ikonografię kosmiczną. Firma Nebula Genomics, pionier biologii, George Church, planuje sprzedać NFT genomu Churcha.

Church jest genetykiem na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge i pomógł uruchomić Human Genome Project. Istnieje coraz więcej przypadków użycia NFT w nauce i na pewno będzie ich więcej.

Blockchain umożliwia wyjątkową koncentrację skupioną na wykrywaniu, indeksowaniu i obliczaniu wartości. Istnieje potencjał, który teraz organizacje DeSci muszą wprowadzić do ulepszenia procesu naukowego.

To powinno skutkować niewiarygodną eksplozją w rozwoju badań a co za tym idzie w rozwoju ludzkości.

Komentarze