Kupił bitcoina za 5 USD | Teraz wypatruje 100 000 USD

Inwestor i analityk Tuur Demeester kupił bitcoina za 5 USD. Dziś nie przewiduje, aby kurs kryptowaluty miał spaść po halvingu poniżej 6000 USD. Horyzontem wzrostu wyceny „cyfrowego złota” jest dla niego poziom co najmniej 50 000 USD a nawet 100 000 USD.

W wideo opublikowanym 18 maja na kanale YouTube firmy Messari Demeester powiedział, że Bitcoin (BTC) „wrócił po halvingu na rynek byka”. Ostatnią, marcową przecenę na kursie BTC, określił jako przeszłość.

Analityk spekulował na temat tego, w jaki sposób środki stosowane przez Rezerwę Federalną mogą wpłynąć na cenę kryptowaluty. Mimo obaw, że potencjalnie niska siła nabywcza dolara amerykańskiego może podważyć wyższą cenę bitcoina, Demeester powiedział:

„Myślę, że cena docelowa w wysokości 50 000 USD wcale nie jest szalona … Powiedziałbym nawet, że między 50 000 a 100 000 USD”.

Co spowoduje wzrost ceny bitcoina?

Demeester przyznał, że aktualnie najbardziej zainteresowanymi podmiotami odnośnie zakupu BTC są instytucje. Stwierdził, że jeśli instytucje i wieloryby będą w stanie zgromadzić wystarczającą ilość kryptowaluty, „najprawdopodobniej spowoduje to kolejny, paraboliczny rajd” ceny BTC.

Inni członkowie społeczności kryptowalut są w swoich przewidywaniach bardziej „ostrożni”. Arthur Hayes powiedział niedawno, że cena BTC może jego zdaniem ponownie spaść do 3000 USD. Dyrektor generalny BitMEX utrzymuje jednak, że do końca 2020 r. wycena BTC wzniesie się do poziomu 20 000 USD.

Kim jest Tuur Demeester?

Niewielu inwestorów obraca się w przestrzeni Bitcoin tak długo, jak Tuur Demeester – współzałożyciel funduszu Adamant Capital. Podczas ostatniej rozmowy z Danem Heldem (Kraken) przyznał, że kupił bitcoina 5 USD. Promował kryptowalutę wśród czytelników swoich biuletynów w czasie, gdy kosztowała ona praktycznie grosze.

Przed rozpoczęciem wzrostów w 2019 r., kiedy bitcoin był w obrocie na poziomach 4000 i 5000 USD, Demeester potwierdził, że jego zdaniem rynek niedźwiedzi wyznaczył już dno. Kilka tygodni później jego prognoza została potwierdzona jako trafna.

W chwili przygotowania niniejszej publikacji kurs BTC utrzymuje się przy 9587 USD, co stanowi ok. 1,36% spadku w ciągu ostatnich 24 godzin:

kupił bitcoina za 5 USD
Wykres BTC

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze