Jaki jest procent szans na ATH bitcoina w tym roku?

5 567

Wciąż zastanawiacie się, czy kurs BTC zawiera już w sobie wycenę halvingu? Może wzrosty dopiero nastąpią? Czy mamy podstawę do tego, by wyrokować o tym na podstawie skąpej próby danych z dwóch poprzednich halvingów? Oto, co na ten temat ma do powiedzenia twórca S2F – popularnego modelu wyceny bitcoina. Ile procent szans dają analitycy Skew na ATH bitcoina jeszcze w tym roku?

Plan B, który stworzył popularny i szeroko dyskutowany model stock-to-flow (S2F) jest przekonany, że kurs bitcoina pozostanie na poziomie około 10 000 $. To nie wszystko. PlanB wyrokuje, że następnie będzie powoli wspinać się do 100 000 $. Ten cel ma według niego zostać osiągnięty do grudnia 2021 roku.

ATH bitcoina w 2020 r.? | Implikacje Stock-to-Flow (S2F)

Model S2F opiera się na próbie przewidzenia wyceny bitcoina w oparciu o cięcia podaży cyfrowego złota. Metodologia S2F przyciąga jednak do dyskusji wielu sceptyków, którzy uważają, że ruchy ceny BTC są napędzane wyłącznie popytem.

PlanB uważa, że majowy halving Bitcoina przyniesie podobne wyniki jak poprzednie dwa ze względu na kointegrację S2F z ceną króla kryptowalut.

Jednocześnie ostrzegł inwestorów, że „nie ma gwarancji”, że Bitcoin zachowa się w podobny sposób po 12 latach istnienia.

Niedawno dyskutowaliśmy na łamach Bithub na ten temat stawiając pytanie, czy dwa poprzednie halvingi stanową wystarczającą próbę statystyczną do opierania na niej jakichkolwiek wniosków i projekcji cenowych, tym bardziej w kierunku ATH bitcoina:

PlanB trzyma się jednak „danych historycznych” mówiąc, że ale warto zaryzykować, by zgarnąć kolejny, 10-krotny zwrot z inwestycji.

Traderzy opcji są na „nie”

Tak czy inaczej traderzy bitcoinowych opcji nadal sceptycznie podchodzą do kwestii pohalvingowych wzrostów BTC. Dane Skew pokazują, że istnieje niewielka, czteroprocentowa szansa na to, że cyfrowa moneta osiągnie ATH jeszcze w tym roku.

S2F bitcoin

PlanB wydawał się nieco tracić rezon w obliczu niedawnych spadków ceny bitcoina. Stwierdził nawet, że jeżeli cena spadnie poniżej 6000 $, impreza pod hasłem „100 000 USD do 2021 r.” zostanie odwołana.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze