Droga Byka – Stokarz Czyta Rynek #47

Droga byka pełna jest przeciwności. W farsie ostatnich dni dowiedzieliśmy się, że Goldman Sachs zdaje się nie przepadać za magicznymi, internetowymi pieniędzmi, jakim są bitcoiny. Dlatego z wyrazami współczucia chciałbym przeprosić przedstawicieli bankowości. Bitcoin rzeczywiście nie nadaje się do inwestowania. Straszny on i obskurny, dodatkowo używany przez kryminalistów na skalę szerszą, niż kiedykolwiek w dziejach historii.

W tym konflikcie stoję po stronie Goldmana. Wasze slajdy mówią prawdę – Bitcoin nie generuje cash flow’u. Opowiadam się zatem za dalszym sprzedawaniem produktów finansowych pokroju CDO upchanych marnymi MBS’ami. Sprzedawajmy je funduszom emerytalnym nauczycieli i strażaków, policjantów i lekarzy. Całość pokropimy ratingami AAA, chrzest finalizując lukratywną umową z Bankiem Centralnym. Takie niepisane ubezpieczenie – gdyby coś poszło nie po naszej myśli, zamiast wielce zasłużonej dróżki do piekła, dostaniemy ostatnie namaszczenie w postaci bilionowych linii kredytowych.

A kto za to zapłaci? Durne pytanie. Ci oszuści z Bitcoinami!

Analiza techniczna Bitcoina – Droga Byka

Czasem jedna porządna transakcja warta jest więcej, niż tysiąc miernych. W tym tygodniu kontynuujemy przygodę z naszą pozycją long otwartą na poziomie $8800. Cena nigdy nie zamknęła się poniżej czerwonej linii (dokładną analizę możecie sprawdzić tutaj). Zatem nasz argument o przewadze po stronie long pozostaje podtrzymany. Motto na ten tydzień:

Long Bitcoin short the Bankers. Tym razem bardziej dosłownie niż w przenośni.

Interwał miesięczny

droga byka
Wykres BTC

W skali miesięcznej widzimy, że doszliśmy do poziomu, w którym wielokrotnie następowało odwrócenie, bądź silne potwierdzenie trendu. Zamknięcie świecy miesięcznej poniżej czerwonym prostokątem oznaczać będzie dla mnie, żeby próbować swoich sił po stronie short, gdyż byki są słabe. Target 6,000 USD. Zamknięcie świecy miesięcznej powyżej czerwonego prostokąta (oznaczającego opór), a celem dla moich pozycji long będą kolejne czerwone linie na wykresie.

Oznaczyłem nimi wszystkie miesięczne szczyty, które jak dotąd nie były odwiedzane przez byki (oprócz tego najbliższego). Spodziewam się zatem ataku w tę stronę, w wariancie wzrostów.

Interwał dzienny

droga byka bitcoin
Wykres BTC

Dzień za dniem, a na wykresie Bitcoina dostrzegam kolejne potwierdzenia słuszności bycia po stronie długiej (long – czyli kupna). Ponowne zejście do diagonalnego kanału spadkowego okazało się silnie wybronione przez byki. Zatem moim zdaniem doszło do przebicia trendu spadkowego w skali dziennej, retestu i spodziewać możemy się kontynuacji trendu. 11k jest zaprogramowane.

droga byka bitcoin analiza techniczna
Wykres BTC

W ujęciu horyzontalnym również znajdujemy się ponad wszelkimi poziomami miesięcznymi, tygodniowymi oraz dziennymi. Wskazuje to na silny trend wzrostowy, gdzie obecną 20-kilkudniowe price action należy scharakteryzować jako konsolidację w trendzie wzrostowym, bądź jak kto woli – wyleszczenie.

Intraday

bitcoin bitmex
Wykres BTC

Intraday osiągnęliśmy poziom oporu horyzontalnego. Jednak od momentu, kiedy swoją strategię oparłem na ruchach ceny w stosunku do dziennych otwarć/zamknięć, nie zamierzam zajmować pozycji short (kiedyś bym to zrobił, w scenariuszu gdzie w konsolidacji sięgamy oporu całego kanału konsolidacyjnego).

Jeśli jesteś po stronie short, dobrą strategią byłoby fejdowanie wyjścia ponad opór – cena dochodzi do $9590-9670 i zajmujesz pozycję long, z czasowym SL (jeśli kurs nie spadnie poniżej twojego wejścia w przeciągu 24h godzin od zajęcia pozycji, wtedy zamykasz transakcję).

analiza techniczna bitcoina
Wykres BTC
Wykres BTC

Altcoiny – kontynuacja kupna LTC oraz long ALGO/BTC

litecoin analiza techniczna
Wykres Altcoin

Świat altcoinów charakteryzuje się własnym rytmem życia. Szczególnie takich starców jak Litecoin. Dalej realizujemy plan zakupu LTC w czerwonym obszarze z myślą o sprzedaży na zielonym. Prosta strategia, aczkolwiek spodziewam się jej skuteczności, obserwując dynamikę rynku.

algo analiza techniczna
Wykres Altcoin

Do portfolio naszej serii dokładamy dziś pozycję ALGO/BTC. Wzięcie low, powrót do kanału, retest. Okazja do zajęcia pozycji long wydaje się być aż nazbyt książkowa, ale – szczerze mnie to nie obchodzi, o ile wykażemy z niej zysk. Zwróćcie również uwagę na parę ALGO/USDT – aż się prosi o wybicie górą!

Link do poprzednich artykułów z serii:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze