Coraz więcej środków zablokowanych w DeFi | Wieloryby mówią: HODL!

Odkąd cena ethereum osiągnęła w ubiegłym miesiącu rekordowy poziom powyżej 2000 USD, liczba adresów zawierających 10 000 lub więcej ETH praktycznie nie uległa zmianie. Może to świadczyć o tym, że pomimo spadku, wieloryby trzymają mocno swoje zasoby.

Dane firmy Santiment, zajmującej się analizami on-chain pokazują, że portfele zasobne w ponad 10 000 ETH, warte w momencie niniejszej publikacji ponad 18 milionów dolarów, spadły w ciągu ostatnich czterech miesięcy o 0,9%. Liczbę tę porównuje się ze spadkiem o 7,2% liczby posiadanych portfeli zawierających między 100 a 10000 ETH.

Coraz więcej środków zablokowanych w DeFi i Beacon Chain

Powyższa rozbieżność może być związana z naturą portfeli wielorybów. Niektóre z nich mogą być własnością organizacji świadczących usługi w branży, takich jak na przykład giełdy, które muszą mieć zasoby zawsze pod ręką. W tym kontekście, można również brać pod uwagę inwestorów instytucjonalnych.

Warto zauważyć, że część z podaży ethereum krążącej w obiegu została niedawno zablokowana w różnych projektach zdecentralizowanych finansów (DeFi) oraz w Ethereum Beacon Chain. Beacon Chain to blockchain oparty na proof-of-stake (PoS), który jest równoznaczny z pierwszym krokiem w kierunku planu zmiany mechanizmu konsensusu Ethereum z Proof-of-Work (PoW) na Proof-of-Stake. Działa równolegle z oryginalnym łańcuchem PoW Ethereum, zapewniając, że w ciągłości łańcucha nie występują żadne przerwy.

Według danych eksploratora, w ramach Beacon Chain zablokowano już 3,5 miliona ETH o wartości ponad 6,3 miliarda dolarów. Zablokowane fundusze są wykorzystywane przez inwestorów w celu zasilenia walidacji w sieci PoS i uzyskania zwrotu z inwestycji w ETH, pomagając jednocześnie zabezpieczyć sieć.

Rośnie również liczba ETH zablokowanych w przestrzeni zdecentralizowanych finansów (DeFi). Dane z DeFi Pulse pokazują, że znajduje się w niej ok 9,2 miliona ETH. Jest to równoznaczne z około 10% krążącej podaży ethereum.

defi pulse
źródło: DeFi Pulse

Około 3 milionów ETH jest zablokowanych w ramach Maker. SushiSwap, Compound i Uniswap mają w sobie ponad 1 milion ETH.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze